Presentations by User: xhalox SlideBoom feed for Presentations by User: xhalox http://www.slideboom.com Wed, 23 Apr 2014 20:41:26 +0100 LongvuIT.com-Triet ly Phat giao An Do http://www.slideboom.com/presentations/440012/LongvuIT.com-Triet-ly-Phat-giao-An-Do
By xhalox    In Education    2 years ago
Upload by www.LongvuIT.com
Tags: ppt, pps, slide, triet, , longvuit.com
]]>
Fri, 04 Nov 2011 21:39:57 +0100
HAI_CON_HAC_TRANG_LongvuIT.com http://www.slideboom.com/presentations/369570/HAI_CON_HAC_TRANG_LongvuIT.com
By xhalox    In Entertainment    2 years ago
Upload bởi http://www.LongvuIT.com
Tags: ppt, pps, slide, powerpoint
]]>
Sun, 05 Jun 2011 10:31:32 +0100
ALPHABET_DES CORPS- Cac mau tu duoc viet boi than the con nguoi http://www.slideboom.com/presentations/359101/ALPHABET_DES-CORPS--Cac-mau-tu-duoc-viet-boi-than-the-con-nguoi
By xhalox    In Art & Culture    2 years ago
Upload bởi http://LongvuIT.com
Tags: pps, alphabet, ky, nghe, ki, art
]]>
Tue, 17 May 2011 09:53:52 +0100
Kỹ nghệ điêu khắc BAMBOO ART_LongvuIT.com http://www.slideboom.com/presentations/359095/K%E1%BB%B9-ngh%E1%BB%87-%C4%91i%C3%AAu-kh%E1%BA%AFc-BAMBOO-ART_LongvuIT.com
By xhalox    In Art & Culture    2 years ago
Upload bởi http://LongvuIT.com
Tags: pps, dieu, khắc, ky, nghe, tuyết, ki
]]>
Tue, 17 May 2011 09:45:58 +0100
49_bi_quyet_song_vui_khoe-LongvuIT.com http://www.slideboom.com/presentations/352683/49_bi_quyet_song_vui_khoe-LongvuIT.com
By xhalox    In Health & Beauty    2 years ago
49 bí quyết sống vui sống khỏe mỗi ngày - Upload bởi http://LongvuIT.com
Tags: pps, slideshow, powerpoint
]]>
Sat, 07 May 2011 11:00:00 +0100
Jessica_cox-Vuot len chinh minh_LongvuIT.com http://www.slideboom.com/presentations/337024/Jessica_cox-Vuot-len-chinh-minh_LongvuIT.com
By xhalox    In People & Blogs    3 years ago
Tấm gương nghị lực sống, vượt lên chính mình của Jessica. Upload bởi http://LongvuIT.com
Tags: pps
]]>
Mon, 11 Apr 2011 00:42:04 +0100
Slide Nghệ thuật tạo hình - LongvuIT.com http://www.slideboom.com/presentations/304937/Slide-Ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-t%E1%BA%A1o-h%C3%ACnh---LongvuIT.com
By xhalox    In Entertainment    3 years ago
Upload bởi LongvuIT.com
Tags: pps
]]>
Sat, 19 Feb 2011 09:29:52 +0100
Slide Hinh_anh_VN_xua-cuoi TK19_LongvuIT.com http://www.slideboom.com/presentations/304432/Slide-Hinh_anh_VN_xua-cuoi-TK19_LongvuIT.com
By xhalox    In Entertainment    3 years ago
Upload bởi LongvuIT.com
Tags: pps
]]>
Sat, 19 Feb 2011 00:38:55 +0100
10_Roses_for_You-LongvuIT.com http://www.slideboom.com/presentations/303965/10_Roses_for_You-LongvuIT.com
By xhalox    In Entertainment    3 years ago
Upload boi LongvuIT.com
]]>
Fri, 18 Feb 2011 10:28:11 +0100
5 quy luat de song hanh phuc_LongvuIT.com http://www.slideboom.com/presentations/234194/5-quy-luat-de-song-hanh-phuc_LongvuIT.com
By xhalox    In Entertainment    3 years ago
5 quy luật để sống hạnh phúc
Tags: pps
]]>
Sun, 07 Nov 2010 07:08:14 +0100
Hay_mim_cuoi_longvuit.com http://www.slideboom.com/presentations/234180/Hay_mim_cuoi_longvuit.com
By xhalox    In Entertainment    3 years ago
Hãy mỉm cười
Tags: pps
]]>
Sun, 07 Nov 2010 07:03:20 +0100
BaiHocTuLoaiBuom_longvuit.com http://www.slideboom.com/presentations/233941/BaiHocTuLoaiBuom_longvuit.com
By xhalox    In Entertainment    3 years ago
Bài học từ loài bướm
Tags: pps
]]>
Sun, 07 Nov 2010 03:56:44 +0100
Mot chut cho doi de thuong_LongvuIT.com http://www.slideboom.com/presentations/233937/Mot-chut-cho-doi-de-thuong_LongvuIT.com
By xhalox    In Entertainment    3 years ago
Một chút cho đời dễ thương - LongvuIT.com
Tags: pps
]]>
Sun, 07 Nov 2010 03:49:49 +0100
LongvuIT.com_40 Expressions of Advice http://www.slideboom.com/presentations/230906/LongvuIT.com_40-Expressions-of-Advice
By xhalox    In Entertainment    3 years ago
LongvuIT.com_40 Expressions of Advice
Tags: pps
]]>
Mon, 01 Nov 2010 04:07:22 +0100
LongvuIT.com_24 điều nên nhớ http://www.slideboom.com/presentations/230905/LongvuIT.com_24-%C4%91i%E1%BB%81u-n%C3%AAn-nh%E1%BB%9B
By xhalox    In Entertainment    3 years ago
LongvuIT.com_24 điều nên nhớ
Tags: pps
]]>
Mon, 01 Nov 2010 03:50:47 +0100
LongvuIT.com_11 cách để sống hạnh phúc http://www.slideboom.com/presentations/230904/LongvuIT.com_11-c%C3%A1ch-%C4%91%E1%BB%83-s%E1%BB%91ng-h%E1%BA%A1nh-ph%C3%BAc
By xhalox    In Entertainment    3 years ago
LongvuIT.com_11 cách để sống hạnh phúc
Tags: pps
]]>
Mon, 01 Nov 2010 03:44:25 +0100
Slide Giang sinh_longvuit.com http://www.slideboom.com/presentations/230862/Slide-Giang-sinh_longvuit.com
By xhalox    In Entertainment    3 years ago
]]>
Mon, 01 Nov 2010 00:01:01 +0100