hücre (2)

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Yasin ANAYURT FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRT. www.fenveteknolojidersim.tr turk_fen@hotmail.com

Slide 2

CANLILIK HÜCRE İLE BAŞLAR!

Slide 3

Mikroskop ve yapısı

Slide 4

Mikroskop nedir? Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs…) incelememize yarayan alete mikroskop denir.

Slide 5

Mikroskobun yapısı

Slide 7

Mikroskop kullanımı

Slide 8

Mikroskop gereken kullanımından sonra dikkat edilmesi hususlar: 1- Mikroskop sadece gövde kolu üzerinden tutulmalı ve taşınmalıdır. 2-Objektifi tüpteki oküler ile birlikte en düşük büyütme seviyesine getirip bırakınız. 3-Aydınlatma sistemini kapatmayı unutmayınız. 4-Toz,  mikroskop ve optik aksamın en kötü düşmanıdır. Bu nedenle mikroskobun hassas iç bölümlerine tozun girmesini engellemek için herhangi bir objektifi veya oküleri kesinlikle mikroskop üzerinden çıkartmayınız. 5-Eğer mikroskobun gövdesi ve tablası  tozlu ise, tozun silinmesi için yumuşak pamuklu bez parçası kulanınız. 6-Tüm bu işlemlerden sonra artık mikroskobu  koruma örtüsüyle örtebilirsiniz. (veya çantasına yerleştirebilirsiniz. )

Slide 9

Mikroskopta bir cismi incelemek icin…

Slide 10

Mikroskobun yapımı ve hücre! Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı olan Leenwenhoek bulmuştur. O zamanlarda sadece mercekleri kullanıyor ve aldıgı kumaşların kalitesine bakıyordu. Daha sonra tek mercekten oluşan bir mikroskop yaptı. Yaptığı bu miroskopla gölden aldığı bir su damlasını inceledi ve çok küçük canlıları gördü. İlk olarak tek hücreli canlıların varlıgı o zaman anlaşılmıştı ama o bu canlıların ne olduğunu bilememişti.

Slide 11

Daha sonra Robert Hooke mikroskobunda şise mantarını incelemiş ve burada bal peteğine benzer odacıklar görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Daha sonra hücrenin etrafının bir duvarla sarılı olduğunu ve içinin bir sıvıyla dolu olduğunu fark etmiştir ama bu sıvının ne ise yaradığını bilememiştir.

Slide 13

19. yy dan sonra merceklerin kalitesi iyi hale getirildi ve mikroskoplar daha da kaliteli hale geldi ve daha net görüntüler elde edildi. 1940 yılında elektron mikroskobunun icadi ile hücrenin daha ayrıntılı kısmına ulaşıldı.

Slide 14

Bir bina düşünün… Bu binayı neler bir araya gelerek oluşturmuştur? Bu binanın en küçük parçası nedir?

Slide 15

Galiba cevabınız duvarlardan meydana gelmiştir olacak! Peki duvarlar bu yapının en küçük parçası mı?

Slide 16

İsterseniz bu duvara biraz daha yakından bakalım!

Slide 17

Örnekten de gördüğümüz gibi tuğlalar bir araya gelerek bir duvarı oluşturmuşlar. Yani bu ufak tuğlalar bir araya gelerek kocaman bir duvar oluşturmuşlar.

Slide 18

Aynı duvarlar gibi canlılarda (kedi,kuş,ağaç,insan vs…) küçük küçük yapıların bir araya gelmesinden meydana gelmiştir. Duvarlardaki bu küçük yapı tuğlaydı peki canlılardaki bu küçük yapılara ne denir?

Slide 19

İpucu : Robert Hook mikroskopta şişe mantarını incelemiş ve burada küçük odacıklar görmüştü bu ne demişti?

Slide 20

Hücre Mikroskop yardımıyla görülebilen ve canlıları oluşturan en küçük yapı birimine HÜCRE denir. Hücreler ancak mikroskopla görülebilecek kadar küçük, canlı ve çok karmaşık yapılardır.

Slide 21

Hücreler çoğunlukla mikroskobik olmakla birlikte, gözle görülebilecek büyüklükte olan hücrelerde vardır

Slide 22

Bir canlı kaç hücreden oluşur? Bir hücreden oluşan canlı var mıdır?

Slide 23

Canlılar bir veya birden çok hücreden meydana gelmiştirler.(hayvanlar,insanlar,bitkiler) Tek hücrelilere örnek:amip,bakteri, mavi- yeşil alg virüs,öglena,terliksi hayvan(paramesyum)

Slide 24

Etkinliğimizde de incelediğimiz gibi bitki hücresi ve hayvan hücrelerinin şekilleri birbirinden farklıdır:

Slide 25

Bitki hücresi Hayvan hücresi

Slide 26

Hücrenin Yapısı Hücreler genellikle dıştan içe doğru hücre zarı, sitoplâzma ve çekirdek olmak üzere üç kısımdan oluşur. Hücre Zarı Stoplazma Çekirdek

Slide 27

Hücre zarı Çekirdek Sitoplazma

Slide 28

Şimdi hücre zarını inceleyelim

Slide 29

Tüm hücrelerde bulunur. Hücrenin etrafını sarar. Hücreyi dış ortamdan ayırıp, bir bütün halinde tutar. Çok ince olduğu için yapısı ancak elektron mikroskobu ile görülebilir. Yapısında proteinler, yağlar ve karbonhidratlar vardır. HÜCRE ZARI

Slide 30

Özelliklerim: 1-Ancak elektron mikroskobu ile görülürüm 2-Esneğim ve canlıyım 3-Üzerimde porlar(delikler) bulunur. 4-Seçici - geçirgenimdir. 5-Kalınlığım sabittir, değişmez 6-Akışkanımdır.

Slide 31

Benim görevlerim: 1-Hücreyi dış ortamdan ayırmak. 2-Hücreyi bir bütün halinde tutmak. 3-Hücreyi dış etkilerden korumak. 4-Hücreye şekil vermek. 5-Hücre ile bulunduğu ortam arasında madde alış-verişini sağlamak

Slide 33

Çekirdek

Slide 34

Şimdi de hücre çekirdeğini inceleyelim: Çekirdek

Slide 35

Ben hücreyi yönetirim. Yani hücrenin patronuyum… ben olmadan hücre yaşayamaz… Ayrıca içimde canlıların göz rengi,boy uzunluğu, yaprak genişliği,tüy rengi gibi özellikleri taşıyan yapılar bulunur.(kromozom) Ve de hücrenin bölünüp çoğalmasını sağlarım…

Slide 36

Her hücrede çekirdek yoktur, ama yönetici olan kromozomlar mevcuttur. Çekirdeği olmayan hücrelerde kromozomlar sitoplazmaya dağılmış haldedir. kromozomlar Bu tip hücrelere örnek olarak bakteriler, insanda bulunan alyuvar hücreleri,mavi-yeşil algler verilebilir.

Slide 37

Bazı hücrelerde de iki çekirdek bulunur. Terliksi hayvan gibi…

Slide 38

Not: bir hücrede çekirdek olabilmesi için kalıtsal bilginin yani kromozomların etrafının bir zarla çevrili olması gerekir.

Slide 39

Şimdi de sitoplazmayı inceleyelim: sitoplazma

Slide 40

Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran, renksiz, yarı saydam, yumurta akı kıvamında (kolloid) bir sıvıdır. Sitoplazma canlıdır ve hücrenin bütün hayatsal faaliyetleri burada oluşur. Büyük bir çoğunluğu sudan oluşan sitoplazmada, sudan başka, organik, inorganik maddeler, organeller, madensel tuzlar, hormonlar ve vitaminler de bulunur. SİTOPLAZMA

Slide 41

Hücredeki hayatsal faaliyetler yani beslenme ,solunum ,boşaltım gibi sitoplazmada gerçekleşir. Peki bunları kimler yapar? Organel kelimesi size neyi çağrıştırıyor? Hangi kelimeye benziyor?

Slide 42

Organel: Hücre içerisinde yaşamsal (solunum,beslenme,boşaltım vs.. ) faaliyetleri gerçekleştiren yapılara denir. Bizler için organlar ne ise hücre içinde organeller odur.

Slide 43

Şimdi bu organellerin görevlerine bakalım: NOT: hücredeki organeller elektron mikroskobu denilen çok gelişmiş bir mikroskopla görülebilir.

Slide 44

KOFUL

Slide 45

Merhaba benim adım KOFUL! Benim görevim hücre içerisindeki fazla ve zararlı besinleri depo etmek ve dışarı atmaktır.. Bitki hücresinde büyüğüm ve sayım az… Hayvan hücresinde küçüğüm ve sayım çok…

Slide 46

Kofulu hücrelerde görelim…

Slide 47

MİTOKONDRİ

Slide 48

Benim adım mitokondri… hücrede benim görevim enerji üretmektir. Tabi bunu yapabilmem için besinleri parçalamam lazım…Aynı elektrik santrali gibiyim…. Bitki ve hayvan hücresinde bulunurum…

Slide 49

Mitokondriyi hücrelerde görelim

Slide 50

Endoplazmik retikulum

Slide 51

Selam çocuklar! Ben endoplazmik retikulum… Ben de bir çok kanalcık var.Benim hücredeki görevim gerekli yerlere madde iletimini sağlamaktır. (hücre içini ağ gibi sararım) Hayvan ve bitki hücresinde de bulunurum.

Slide 52

Endoplazmik retikulumu görelim…

Slide 53

LİZOZOM

Slide 54

Merhabalar benim adım lizozom… benim görevim hücreye gelen büyük besinleri parçalamaktır. Hücrenin sindirim sistemiyim. Ayrıca iş yapamayan diğer organelleri de yerim… Hayvan ve bitki hücresinde de bulunurum…

Slide 55

Lizozomu görelim…

Slide 56

Golgi cisimciği

Slide 57

Ben golgi cisimciği… Üst üste yığılmış torba gibi gözükürüm…Hücredeki görevim hücre içinde salgı maddelerinin üretilmesi, paketlenmesi ve salgılanmasıdır. Hayvan ve bitki hücresinde de bulunurum.

Slide 58

Golgi cisimciğini görelim…

Slide 59

RİBOZOM

Slide 60

MERHABA bizler ribozomuz! Hücredeki görevimiz hücrede hücreye özgü protein üretmektir. Her hücrede bulunur…

Slide 61

Ribozomu görelim…

Slide 62

SENTROZOM

Slide 63

Ben sentrozom… Hücrenin bölünmesinde görevliyim. Sadece hayvan hücresinde bulunurum.

Slide 64

Sentrozomu görelim…

Slide 65

KLOROPLAST

Slide 66

Ben kloroplast … bitkiye yeşil rengini veririm ve görevim bitkide besin ve oksijen üretmektir. Sadece bitki hücresinde bulunurum…

Slide 67

Kloroplastı görelim…

Slide 68

Organelleri Tekrar hatırlayalım mı? L R K S E G K M

Slide 69

Hayvan hücresinde bulunmayıp bitki hücresinde bulunan bir yapı: Hücre duvarı (hücre çeperi): Bitki hücrelerinde (bazı bakteriler, mantarlar ve bitkiler), hücre zarının üzerinde selüloz denilen maddenin birikmesiyle oluşan yapıya hücre duvarı (çeperi) denir. (Bitki hücrelerinin köşeli olmasının nedeni hücre duvarıdır). Görevi: Hücreyi dis etkilerden korur ve ona desteklik saglar.

Slide 71

Hayvan hücresi

Slide 72

Bitki hücresi

Slide 73

Şimdi yukarıda öğrendiklerimize göre bitki ve hayvan hücresi arasındaki farkları ve benzerlikleri belirleyelim:

Slide 75

Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Benzerlikleri : 1- Çıplak gözle görülemeyip mikroskoplarla görülürler. 2- Hücre zarı bulunur. 3- Sitolazma bulunur. 4- Çekirdek bulunur. 5- Koful bulunur. 6- Mitokondri bulunur. 7- Ribozom bulunur. 8- Endoplazmik retikulum bulunur. 9- Golgi aygıtı (cisimciği) bulunur.

Slide 76

ETKİNLİK ZAMANI

Slide 87

HÜCREDEN ORGANİZMAYA Canlılarda bulunan hücreler birbirinden farklıdır! Örneğin bir bitki ile bir hayvanın hücreleri birbirinden farklıdır. Hatta sadece hayvan hücresinde bulunan hücreler bile farklılıklar gösterir.

Slide 88

Slide 90

Canlılardaki hücrelerin birbirlerinden farklı olması bize gösteriyor ki bu hücrelerin hepsinin farklı farklı görevleri var.

Slide 91

Acaba bu farklı farklı hücreler bir araya gelerek bir canlıyı nasıl oluşturmuştur?

Slide 92

1- Aynı görevi yapan benzer özellikteki hücreler bir araya gelerek DOKU dediğimiz yapıyı oluşturur. Şimdi resimdeki olayı açıklayalım: Kemik hücreleri Kemik doku Kemik dokusu, kas dokusu ,kan doku, epitel doku,sinir doku…

Slide 93

Belirli bir görevi yapmak üzere bir araya gelen dokular, organları meydana getirirler. Dokular Kemik organı Örneğin akciğer, karaciğer, böbrek ve kalp birer organdır.

Slide 94

Birlikte çalışan organlar sistemi oluşturur. Solunum,dolaşım,destek ve hareket,boşaltım,sindirim ,üreme gibi sistemler vardır. Organlar Sistem

Slide 95

Bütün sistemler de bir araya gelerek organizmayı (canlı)oluşturur.

Slide 96

Hücre doku organ sistem organizma

Slide 97

ETKİNLİK ZAMANI

Summary: fen ve teknoloji hücre ve yapısı

Tags: hücre ve yapısı

URL:
More by this User
Most Viewed
Previous Page Next Page
domuz gribi
domuz gribi
 
 
 
Previous Page Next Page