Шляхом оптимізації

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ З досвіду роботи 2008-2012 роки Комунальний заклад “ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” Запорізької обласної ради

Slide 2

2008 р. – Запорізькому ОЦТКУМ – 60 років!

Slide 3

Комунальний заклад ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” Запорізької обласної ради Координатор туристсько- краєзнавчої роботи з учнівською молоддю Запорізької області Ресурсний центр Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 1948-2012 рр.

Slide 4

2. ПРИНЦИПИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1-й 1. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ формування творчої особистості, забезпечення вільного вибору і самовираження вихованців та педагогів с и с т е м н о с т і відкритості і демократичності систематичності і послідовності оцінки роботи кожного за кінцевим результатом персональної відповідальності кожного за доручену справу 2-й 3-й 4-й 5-й

Slide 5

3. НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ОБЛАСНОЇ МЕРЕЖІ ГУРТКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ СИСТЕМИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ І ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЦЕНТРУ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ ОПТИМІЗАЦІЯ

Slide 6

МОДЕЛЬ СУБОРДИНАЦІЙНО-ПРОМІЖНОГО ПАТНЕРСТВА реалізується через проведення щорічних нарад з туристсько-краєзнавчим активом області 3.1. ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ 3.1.1. ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ

Slide 7

3.1. ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЦЕНТРУ. 2008-2012 рр. МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ СТВОРЕННЯ НОВИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЕКСКУРСІЙНИЙ ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНО- МАСОВИЙ ВІДДІЛ РОЗШИРЕННЯ ШТАТНОГО РОЗКЛАДУ ЦЕНТРУ + 14 штатних одиниць інженер з охорони праці діловод комендант керівник турист. груп лікар (0,5 ставки) бібліотекар (0,5 ставки) керівники гуртків (5)

Slide 8

3.1. СТРУКТУРА ЦЕНТРУ. 2012 р. Заступник директора з НВР Заступник директора з НВР Заступник директора з АГР Головний бухгалтер ДИРЕКТОР Спортивно-турист. відділ Краєзнавчий відділ Методичний відділ Бухгалтерія Турбаза “Дніпрянка” Інженерно- технічн. служба Турбаза “Лиса Гора” Організаційно- масовий відділ Екскурсійний відділ Приморський відділ Токмацький відділ Веселівський відділ

Slide 9

3.2. ОПТИМІЗАЦІЯ ОБЛАСНОЇ МЕРЕЖІ ГУРТКІВ ЦЕНТРУ 3.2.1. РОЗШИРЕННЯ ОБЛАСНОЇ МЕРЕЖІ ГУРТКІВ ЦЕНТРУ 2007 Кількість районів і міст, охоплених мережею 2012 р. – 47% гуртків працюють на базі сільських шкіл 2009 2011 2012

Slide 10

3.2. ОПТИМІЗАЦІЯ ОБЛАСНОЇ МЕРЕЖІ ГУРТКІВ ЦЕНТРУ 3.2.2. ПАРИТЕТНИЙ РОЗПОДІЛ ГУРТКІВ ЦЕНТРУ ЗА НАПРЯМАМИ 2007 2010 2012

Slide 11

3.2. ОПТИМІЗАЦІЯ ОБЛАСНОЇ МЕРЕЖІ ГУРТКІВ ЦЕНТРУ 3.2.3. РОЗПОДІЛ ГУРТКІВ ЦЕНТРУ ЗА ВИДАМИ ТУРИЗМУ 2012

Slide 12

3.2. ОПТИМІЗАЦІЯ ОБЛАСНОЇ МЕРЕЖІ ГУРТКІВ ЦЕНТРУ 3.2.4. РОЗПОДІЛ ГУРТКІВ ЦЕНТРУ ЗА НАПРЯМАМИ КРАЄЗНАВСТВА 2012

Slide 13

3.3. ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 3.3.1. МОНІТОРИНГ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ І етап – планування участі гуртків у масових заходах Загальна інформація про гурток Участь гуртка та його керівника у масових заходах

Slide 14

3.3. ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 3.3.1. МОНІТОРИНГ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ІІ етап – збір інформації про участь та результативність гуртків у масових заходах (моніторинг) ІІІ етап – підведення підсумків моніторингу Загальна інформація про гурток

Slide 15

3.3. ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 3.3.2. ПРОВЕДЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ОБЛАСНИХ СПОРТИВНО-ТУРИСТСЬКИХ МАСОВИХ ЗАХОДІВ

Slide 16

3.3. ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 3.3.4. ПРОВЕДЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ОБЛАСНИХ КРАЄЗНАВЧИХ МАСОВИХ ЗАХОДІВ ТА ЕКСПЕДИЦІЙ

Slide 17

Обласний етап Всеукраїнського огляду музеїв при навчальних закладах України. 2010 р. В Запорізькій області станом на 01.01.2013 р. функціонує 132 музеї при навчальних закладах, в тому числі 31 зразковий музей

Slide 18

Обласний конкурс-виставка фотографій “ТУРИСТСЬКИМИ ШЛЯХАМИ”

Slide 19

3.3. ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 3.3.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕМАТИЧНИХ ВИСТАВОК

Slide 20

3.3. ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 3.3.2. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВИХОВАННЯ Військово-патріотичні навчально-виховні педагогічні технології (“джури”, “захисники Відчизни”, “юні моряки” і т.п.) Скаутські навчально-виховні педагогічні технології (“Скаути Запоріжжя” у складі Національної спілки скаутів України)

Slide 21

Обласний польовий скаутський практикум “ГІЛЕЯ ”. 2009-2012 рр. 12-15.09.11

Slide 22

Відкритий конкурс фотографій учнівської молоді КЗ “ЗОЦТКУМ” ЗОР, присвячений 65-й річниці Перемоги у ВВВ Вересень-грудень

Slide 23

“ПІСНІ НАШОЇ ПАМ’ЯТІ” Конкурси військово-патріотичної пісні під час масових заходів

Slide 24

“ГЕРОЇЧНА ХОРТИЦЯ” Екскурсії для учнівської молоді

Slide 25

3.4. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 3.4.1. ПЕРСПЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ГОЛОВНИЙ ПРИНЦИП – ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ 2009 р. 2010 р. 2013 р. 2012 р. 2011 р. Розробка сучасних 3-х рівневих навчальних програм Підготовка навчальних довідників 1. Повне оновлення програмного забезпечення навчально-виховного процесу Розробка календарно-тематичного планування Розробка методичних посібників Підготовка навчально-методичних комплексів Розробка методичних посібників Розробка навчально-методичних посібників Підготовка дидактичних матеріалів

Slide 26

3.4. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 3.4.2. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗБІР, ЗБЕРІГАННЯ ТА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ Максимально можлива (у сучасних умовах) компьютеризація всіх структурних підрозділів центру Запровадження системи електронного документообігу, широке використання електронної пошти, локальної мережі Застосування Інтернет-технологій для пошуку інформації, розміщен- ня інформації про діяльність центру на персональному сайті Використання медіа-технологій під час проведення масових заходів, нарад та заходів з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів Використання геоінформаційних технологій під час підготовки туристсько-краєзнавчих подорожей та експедицій

Slide 27

3.4. СИСТЕМА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 3.4.3. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Slide 28

3.4. СИСТЕМА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 3.4.3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ

Slide 29

3.4. СИСТЕМА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 3.4.3. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ДОВІДНИКИ, ЗБІРКИ

Slide 30

3.4. СИСТЕМА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 3.4.3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

Slide 31

3.4. СИСТЕМА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 3.4.3. РОЗРОБКИ МАРШРУТІВ ПОДОРОЖЕЙ ТА ЕКСКУРСІЙ

Slide 32

3.5. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 3.5.1. СУЧАСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ. 2012 р. 3 майстри спорту 159 працівників 70 основних 89 сумісників КН 3 кандидати наук 5 відмінників освіти КгМ 8 керівників гуртків- методистів 1 нагороджено ювілейною медаллю “20 років Незалежності України” 2 нагороджено знаком “Софія Русова”

Slide 33

3.5. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 3.5.2. СТВОРЕННЯ ОБЛАСНИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ 2009 СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ ПРИРОДНИЧОГО КРАЄЗНАВСТВА ГУМАНІТАРНОГО КРАЄЗНАВСТВА І ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 2 засідання на рік (березень, жовтень) Ф У Н К Ц І Ї Координація та об’єднання зусиль педагогів області за напрямами Ознайомлення педагогів з новими нормативними документами Презентація нових програм та інших методичних розробок Проведення занять, практикумів та майстер-класів з педагогами Обмін передовим педагогічним досвідом Створення творчих груп, проведення педагогічного експерименту 2 засідання на рік (березень, жовтень) 2 засідання на рік (березень, жовтень)

Slide 34

3.5. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 3.5.3. ПРОВЕДЕННЯ ПОЛЬОВИХ СЕМІНАРІВ-ПРАКТИКУМІВ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ОБЛАСТІ

Slide 35

3.5. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 3.5.4. ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНИХ ПОЛЬОВИХ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ ШКІЛ І ПРАКТИКУМІВ ГОЛОВНИЙ ПРИНЦИП – УЧАСТЬ У НАВЧАННІ ГУРТКІВЦІВ РАЗОМ З ПЕДАГОГАМИ Историко- краєзнавча школа- експедиція Археологічна школа- експедиція Еколого- краєзнавча школа- експедиція Польовий скаутський практикум- експедиція Літня школа МАН

Slide 36

3.5. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 3.5.5. УСПІШНА УЧАСТЬ ПЕДАГОГІВ У ФАХОВИХ ЗАХОДАХ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КОНКУРСАХ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ ОСВІТЯНСЬКИХ ВИСТАВКАХ

Slide 37

Дякуємо за увагу!

Summary: З досвіду роботи КЗ "ЗОЦТКУМ" ЗОР за 2008-2012 роки

Tags: зоцткум досвід роботи осютур

URL: