ПРЕД КАРТАТА НА РОДИНАТА НИ

+39

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Пред картата на родината ни (комикс) по Човекът и обществото за 3 клас по изд.„Булвест“ Румиела Маркова СУ „Ем. Станев“ гр. В.Търново Черно море

Slide 2

Рени, Митко и Боган отново са заедно. Днес им предстои да учат за географската карта. Черно море Поздрав! Здравей! Ти още не си ни казал, как се появявш?

Slide 3

Ще й дойде времето и на тази моя тайна … С Митко само разбрахме, че това се случва като отворим учебника… Да започнем със забавната част от урока – кръстословица.

Slide 4

Какво е това кръстословица?… Въпроси… и отговори, състоящи се от една дума. Накрая в оцветените места ще се получи… Е, ще видим какво?!

Slide 5

1. Символ на Република България 1. 2. 3. 4. 5. 6. провери г е р б

Slide 6

2. Животно, символ на силата и могъществото на България 1. 2. 3. 4. 5. 6. провери л ъ в г е р б

Slide 7

3. Цвят от знамето на България 1. 2. 3. 4. 5. 6. провери л ъ в г е р б ч е р в е н

Slide 8

4. Близкозначна дума на татковина 1. 2. 3. 4. 5. 6. провери л ъ в г е р б р о д и н а ч е р в е н

Slide 9

5. Почит и уважение към химна и знамето на България отдаваме като станем _____ 1. 2. 3. 4. 5. 6. провери л ъ в г е р б р о д и н а ч е р в е н п р а в и

Slide 10

6. Всички от етносите:българи, роми, турци, арменци и др.,които са родени в България са _________ граждани. 1. 2. 3. 4. 5. 6. провери л ъ в г е р б р о д и н а ч е р в е н б ъ л г а р с ки п р а в и

Slide 11

Получи се - ЕВРОПА Черно море Европа? Интересно име! Кучето ви ли така се казва? Ха-ха-ха! Не, това е континент!

Slide 12

Не виждам никакъв кон там, макар че ти каза КОНтимен КОНТИНЕНТ – сега ще ти обясним какво е това Черно море

Slide 13

Днес, благодарение на прогреса на науката и техниката, знаем как изглежда нашата земя. Ето така: Синият цвят е цветът на водата, а кафявият и зеленият – това са континентите. Прилича на нашите топки, направени от парцали, които на надбягвания закачаме на прътове и се опитваме да ги откачим от там, яздейки на кон…

Slide 14

Така е, но тази топка се нарича планета, планетата Земя. Континентът е голяма суша от земната повърхност. Виждаш ги, оцветени с различни цветове. Те са 7:

Slide 15

АЗИЯ АФРИКА СЕВЕРНА АМЕРИКА ЮЖНА АМЕРИКА АВСТРАЛИЯ АНТАРКТИДА И …..

Slide 16

… ЕВРОПА. А това червеничкото там е България на този континент. Та това е една точица?! Да, „Земя, като една човешка длан…“

Slide 17

Нашата родина Република България се намира в континента Европа и е разположена в неговата югоизточна част,наречена Балкански полуостров. Чакай, чакай, че взе да ми говориш като умна византийка.

Slide 18

Обидно ли е да си византийка?... Е, нищо, сега бавно и подробно ще ти обясня. Това, което виждаш, се нарича ГЕОГРАФСКА КАРТА. Тя е земна повърхност в силно умален вид на плоскост. Какво е плоскост?

Slide 19

Плоскост можем да заменим с равно, равнина. Ето да сравниш – нарича се глобус. С триизмерно изображение, като анимационните филми 3D,хи-хи!

Slide 20

Ако застанем с лице към картата и погледнем нагоре – там е посоката север. Ако погледнем надолу – юг. Ако повдигнем ръцете си на височината на раменете: дясната ще показва изток, а лявата – запад. Между основните посоки, за по-точно ориентиране, се намират: североизток, югоизток, северозапад, югозапад С ю З И СИ ЮИ ЮЗ СЗ

Slide 21

Продължаваме с това, какво е полуостров. Това е суша, обградена от три страни с вода. Та България се намира именно на такава суша, наречена Балкански полуостров. За мен тези карти продължават да бъдат тъмно дело! 1 2 3

Slide 22

Защото картите имат условни знаци и цветове. Те са тяхната азбука и език. Вече ти казах, че със син цвят са оцветени водите – реки, езера, язовири, морета и океани. Син цвят

Slide 23

Със зелен цвят са изобразени равнините и низините. Зелен цвят

Slide 24

Значи и нашите родни степи, в които бе нашата Велика България при хан Кубрат, ще е също в зелен цвят…

Slide 25

Сигурно е така. С кафяв цвят са изобразени планините. Колкото е по-висока планината, толкова по-тъмен е кафявият цвят. Кафяв цвят

Slide 26

Ето и някои условни знаци: Да, България е била много пъти и на много места. Но тази сега ми харесва много!

Slide 27

Условните знаци са много, но всяка карта си има така наречената ЛЕГЕНДА в долния ъгъл, в която те са описани за дадената географска карта. Но все пак един от най-важните условни знаци е границата, която всяка държава, както и България, има. Да, с цветовете май ми е по-лесно!

Slide 28

С кого граничи България можем да разберем по начина, по който вече Рени ни показа

Slide 29

С ю З И На север България граничи с държавата Румъния. На юг – с Гърция и Турция. На запад – с Македония и Сърбия, а на изток – с Черно море. Черно море

Slide 30

Черно море Много често сме си сменяли съседите, с които дори сме воювали! Но това е тема на разговор за друг път! Ще ти нарисуваме нашата родина чрез една прекрасна песен „Де е България“

Slide 31

Дунав Черно море С т а р а п л а н и н а Марица Горнотракийска низина

Slide 32

Черно море Благодаря ви, приятели! Научих още неща за нашата родина. А сега останете си със здраве!

Slide 33

Черно море Отново изчезна и, въпреки че го гледах много внимателно, не разбрах как стана това?!... Нищо, ще дойде на следващия урок! Виждам, че го интересува днешна България! А нас ни чакат въпросите от теста…

Slide 34

България се намира в континент…… а) б) в) Азия Европа Северна Америка

Slide 35

Полуостров се нарича….? а) б) в) Суша, оградена от 4 страни с вода Голяма суша на земната повърхност Суша, оградена от 3 страни с вода

Slide 36

С какъв цвят е изобразена река Янтра? а) б) в) син зелен кафяв

Slide 37

С какъв цвят са изобразени планините? а) б) в) син зелен кафяв

Slide 38

С кой условен знак е отбелязан град Велико Търново на картата а) б) в)

Slide 39

Черно море е ….. граница на България. а) б) в) западна източна северна

Slide 40

На юг България граничи с… а) б) в) Македония и Сърбия Румъния Гърция и Турция

Slide 41

Северната ни граница е обозначена с: а) б) в)

Slide 42

Б Р А В О! До нови срещи с Боган, Рени и Митко! Румиела Маркова СОУ „Ем. Станев“ гр. В.Търново Черно море

Summary: Човекът и обществото

Tags: трети клас

URL: