Δομή της ύλης

+636

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Δομή της ύλης © Γρηγόρης Ζερβός 2007

Slide 2

Οτιδήποτε υπάρχει στο σύμπαν είναι ύλη. Η Γη, οι θάλασσες, ο αέρας, ο Ήλιος, τα άστρα -καθετί που o άνθρωπος παρατηρεί, που μπορεί να το αγγίζει ή να το αισθανθεί- είναι ύλη.

Slide 3

Η ύλη μπορεί να μετατραπεί σε ενέργεια και η ενέργεια σε ύλη. Ύλη & ενέργεια βάση της ισορροπίας στο σύμπαν

Slide 5

Το μόριο είναι το μικρότερο σωματίδιο της ύλης που διατηρεί τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκει. Μόριο Η ζάχαρη είναι γλυκιά. Το ίδιο και το μόριο της, αν μπορούσαμε να το απομονώσουμε.

Slide 6

Άτομο Τα μόρια αποτελούνται από ακόμη μικρότερα σωματίδια, τα άτομα. Άτομο είναι το μικρότερο σωματίδιο της ύλης που μπορεί να συνδυαστεί με άλλα άτομα και να σχηματίσει μόρια.

Slide 7

Τα άτομα αποτελούνται από ακόμα μικρότερα σωματίδια, τα πρωτόνια, τα νετρόνια και τα ηλεκτρόνια. πρωτόνια νετρόνια ηλεκτρόνια πυρήνας

Slide 9

Τα πρωτόνια και τα νετρόνια αποτελούνται και αυτά από μικρότερα σωματίδια, τα κουάρκ. ηλεκτρόνια θεμελιώδη ή στοιχειώδη κουάρκ σωματίδια

Slide 10

Στοιχεία & χημικές ενώσεις Στοιχεία ονομάζονται τα υλικά σώματα που τα μόρια τους αποτελούνται από ένα μόνο είδος ατόμων. Κάθε άτομο στοιχείου συμβολίζεται με ένα ή δύο γράμματα.

Slide 11

Στο συμβολισμό του μορίου του στοιχείου, το σύμβολο έχει ένα δείκτη που δείχνει πόσα άτομα αποτελούν το μόριο. υδρογόνο αναπαράσταση του μορίου του υδρογόνου με μοντέλο

Slide 12

Χημικές ενώσεις ονομάζονται τα υλικά σώματα τα οποία αποτελούνται από άτομα διαφορετικού είδους. 2 άτομα υδρογόνου + 1 άτομο οξυγόνου = 1 μόριο νερού H2 + O = H2O

Slide 13

διοξείδιο του άνθρακα αμμωνία

Slide 14

Η φυσική κατάσταση των υλικών σωμάτων

Slide 15

Τα μόρια των υλικών σωμάτων κινούνται συνεχώς. Ανάλογα με το πόσο κινούνται και σε πόσο κοντινές αποστάσεις βρίσκονται μεταξύ τους, τα σώματα είναι...

Slide 16

πολύ κοντινές αποστάσεις μορίων θέσεις σταθερές αποστάσεις σταθερές κοντινές αποστάσεις μορίων αλλαγή θέσεων αποστάσεις σταθερές μεγάλες αποστάσεις μορίων αλλαγή θέσεων αυξάνουν τις αποστάσεις, αν μπορούν

Slide 18

στερεό υγρό αέριο

Tags: δομή της ύλης μόριο άτομο υλικά σώματα στερεά υγρά αέρια

URL: