EL PAISATGE

-1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

EL PAISATGE

Slide 2

DEFINICIÓ DE PAISATGE què entenem per paisatge? El paisatge és l'aspecte que té un indret amb els pobles, els camps de conreu, els rius

Slide 3

TIPUS DE PAISATGE segons la intervenció de l’home El paisatge rural: és un paisatge natural poc transformat per l'activitat humana. La gent viu en contacte amb la natura. Hi ha horts, camps de conreu i pobles o localitats no gaire grans. Els paisatges urbans: són el resultat de la transformació de paisatge natural

Slide 4

TIPUS DE PAISATGE segons el relleu Muntanya: Les muntanyes són grans elevacions de terreny Plana: En un paisatge de plana destaquen els terrenys plans, a més de muntanyes baixes i arrodonides anomenades turons i els rius que les travessen. Costa:La costa és la part de la terra que està en contacte amb el mar.

Slide 5

INFORMACIÓ EXTRETA DE: http://www.xtec.cat/aulanet/ud/socials/paisatge/intro.htm

Summary: Diferents imatges d'un paisatge

URL: