14 - Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με την στάση του νίκα

+14

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με την “στάση του νίκα”

Slide 2

Τι θα μάθουμε: Για ποιο λόγο ο λαός ξεσηκώθηκε. Πώς ξεκίνησε η εξέγερση και πώς εξελίχθηκε. Πώς την αντιμετώπισε ο Ιουστινιανός. Ποιες ήταν οι συνέπειες αυτής της εξέγερσης.

Slide 3

Οι μεταρρυθμίσεις του Ιουστινιανού, οι φόροι και η μείωση των προνομίων των ευγενών, ο έλεγχος των εσόδων των Δήμων

Slide 4

Ενόχλησαν τους προνομιούχους (ευγενείς) και τους Δήμους

Slide 5

Οι αρχηγοί τους εξέφρασαν τα παράπονα και τη δυσαρέσκειά τους στον Ιουστινιανό Τους άκουσε με προσοχή, αλλά δεν άλλαξε τις αποφάσεις του

Slide 6

Έτσι τον Γενάρη του 532 μ.Χ. ξέσπασαν ταραχές στον ιππόδρομο μεταξύ των Πράσινων και των Βένετων. Η φρουρά του ιπποδρόμου προσπάθησε να τους διαχωρίσει. Τότε οι αντιμαχόμενοι στράφηκαν κατά της φρουράς

Slide 7

Οι στασιαστές βγαίνουν έξω από τον ιππόδρομο και ξεχύνονται στους δρόμους . Λεηλατούν την αγορά, πυρπολούν την πόλη (δημόσια κτίρια, προπύλαια παλατιού κά.)

Slide 8

Μεταφέρουν στον ιππόδρομο τον Υπάτιο και τον ανακηρύσσουν αυτοκράτορα ! Καταστρέφουν την Αγία Σοφία φωνάζοντας το σύνθημα των αρματοδρομιών «Νίκα – Νίκα»

Slide 9

Ο Ιουστινιανός αντιδρά: Αρχικά σκέφτεται να εγκαταλείψει το θρόνο τον συγκρατεί όμως η γυναίκα του, Θεοδώρα

Slide 10

Ο Ιουστινιανός, διατάζει τους στρατηγούς Βελισάριο και Ναρσή να καταπνίξουν χωρίς έλεος τη στάση Ακολουθεί φοβερή σφαγή και έτσι η στάση πνίγεται στο αίμα

Slide 11

Αποτελέσματα της “στάσης του νίκα” 30.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν Οι αγώνες του ιπποδρόμου διακόπηκαν Κάθε λαϊκή διαμαρτυρία σταμάτησε Πληγώθηκε το γόητρο του αυτοκράτορα Καταστράφηκε μεγάλο μέρος της πόλης Τελικά, κανείς δεν νίκησε στην «Στάση του Νίκα»

Slide 12

τέλος ΖΟΡΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ Π.Ε.70 http://dim-skotouss.ser.sch.gr

URL: