Ο χάρτης

+117

No comments posted yet

Comments

Slide 1

©Σουδίας Γιάννης Ο χάρτης

Slide 2

Ο χάρτης Ιστορία των χαρτών Επιφάνεια της γης Χάρτης

Slide 3

Ο χάρτης Ιστορία των χαρτών Επιφάνεια της γης Χάρτης

Slide 4

Αν θέλουμε να μελετήσουμε τη μορφή της επιφάνειας της Γης και τις αλλαγές της, πρέπει να την απεικονίσουμε. Μια τέτοια απεικόνιση είναι ο χάρτης. Χάρτης Γεωμορφολογικός χάρτης Ελλάδας Οδικός χάρτης – Ν. Ημαθίας Κλικ εδώ...

Slide 5

Αν θέλουμε να μελετήσουμε τη μορφή της επιφάνειας της Γης και τις αλλαγές της, πρέπει να την απεικονίσουμε. Μια τέτοια απεικόνιση είναι ο χάρτης. Χάρτης Γεωμορφολογικός χάρτης Ελλάδας Οδικός χάρτης – Ν. Ημαθίας Κλικ εδώ...

Slide 8

Τα τοπία που υπάρχουν γύρω μας, καθώς περνούν τα χρόνια, αλλάζουν συνεχώς μορφή. Όλες οι αλλαγές διαμορφώνουν την επιφάνεια της Γης και μπορούν να απεικονιστούν σε ένα χάρτη. Επιφάνεια της γης Κλικ εδώ...

Slide 9

Τα τοπία που υπάρχουν γύρω μας, καθώς περνούν τα χρόνια, αλλάζουν συνεχώς μορφή. Όλες οι αλλαγές διαμορφώνουν την επιφάνεια της Γης και μπορούν να απεικονιστούν σε ένα χάρτη. Επιφάνεια της γης Κλικ εδώ...

Slide 10

Πριν Μετά Πριν Μετά Επιφάνεια της γης

Slide 11

Οι πρώτοι χάρτες οφείλονται στη μετακίνηση μεγάλων ομάδων ανθρώπων με σκοπό την αναζήτηση τροφής, νερού ή κατά­κτησης εδαφών περισσότερο εύφορων και πλούσιων. Έπρεπε δηλαδή να ση­μειωθούν με κάποιον τρόπο και να απο­τυπωθούν τα δρομολόγια για τη διάβαση των ερήμων και των βουνών, καθώς και οι θέσεις των βοσκοτόπων, των πηγών, και άλλων χρήσιμων χαρακτηριστικών του εδάφους. Ιστορία των χαρτών Κλικ εδώ...

Slide 12

Οι πρώτοι χάρτες οφείλονται στη μετακίνηση μεγάλων ομάδων ανθρώπων με σκοπό την αναζήτηση τροφής, νερού ή κατά­κτησης εδαφών περισσότερο εύφορων και πλούσιων. Έπρεπε δηλαδή να ση­μειωθούν με κάποιον τρόπο και να απο­τυπωθούν τα δρομολόγια για τη διάβαση των ερήμων και των βουνών, καθώς και οι θέσεις των βοσκοτόπων, των πηγών, και άλλων χρήσιμων χαρακτηριστικών του εδάφους. Ιστορία των χαρτών Κλικ εδώ...

Slide 13

Ιστορία των χαρτών Ο παλαιότερος χάρτης από τη Ga-Sur (2500 π.Χ.). Πήλινη πλάκα και σχεδιάγραμμα.

Slide 14

Ιστορία των χαρτών Ο γνωστός κόσμος από τον Αναξίμανδρο.

Slide 15

Ιστορία των χαρτών Ο παλαιότερος χάρτης από τη Ga-Sur (2500 π.Χ.). Πήλινη πλάκα και σχεδιάγραμμα.

Slide 16

Ιστορία των χαρτών Αναπαράσταση του χάρτη του Εκαταίου (6ος αι. π.Χ.). Ο Εκαταίος πίστευε ότι το σχήμα της γης είναι καμπυλωμένος δίσκος.

Slide 17

Ιστορία των χαρτών Ο Πτολεμαίος απεικόνισε το 150 μ.Χ. τον τότε γνωστό κόσμο σε χάρτη, ο οποίος θεωρείται ως ο τελειότερος της εποχής του.

Slide 18

Ιστορία των χαρτών Ναυτικός χάρτης του 1457.

Slide 19

Ιστορία των χαρτών Παγκόσμιος χάρτης (1508).

Slide 20

Ιστορία των χαρτών Λεπτομέρεια από το Χάρτη του Battista Agnese Στους παλαιούς ναυτικούς χάρτες (16ος αιώνας) απεικόνιζαν τους κινδύνους της θάλασσας (ρεύµατα, δίνες κλπ) µε σύµβολα τεράτων, ως θαλάσσια φίδια, θαλάσσιους δράκοντες και άλλα σχετικά.

Slide 21

Ιστορία των χαρτών Εικόνα του κόσμου (2001).

Slide 22

Ο χάρτης Ιστορία των χαρτών Επιφάνεια της γης Χάρτης

Slide 23

©Σουδίας Γιάννης Ο χάρτης

URL: