DƯỚI CHÂN MẸ - Thơ: Vũ Thái Hòa , Nhạc nền: Ave Maria

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

thơ, nhạc DŨNG LẠC SLIDE SHOW Hân hạnh giới thiệu

Slide 2

nhạc: AVE MARIA - nhạc : NGOẠI QUỐC thơ: VŨ THÁI HÒA

Slide 3

Con đứng nơi đây Nhìn lên tượng Mẹ

Slide 4

Nguyện cầu Van xin Và thống hối. *

Slide 5

Mẹ ưu ái nhìn con Mẹ tươi cười, khuyên nhủ

Slide 6

Dù đầu Mẹ chỉ còn lại một nửa

Slide 7

Bởi kẻ thù con, Nó đã đập vỡ từ khi nó đến

Slide 8

Mẹ vẫn giang tay Ban ơn lành cho mọi người

Slide 9

Dù tay Mẹ, đã bị kẻ thù con bẻ gẫy và chúng cột vào cườm tay Mẹ những dây phơi quần áo.

Slide 10

Mẹ vẫn dịu dàng Ưu ái ban ơn cho tất cả mọi người

Slide 11

Mẹ vẫn oai phong đứng giữa trời

Slide 12

Dù sau lưng Mẹ Thánh Đường Nơi chúng con thường đến thờ lạy và Tôn Vinh Mẹ

Slide 13

Nay đã bị kẻ thù con Biến thành ‘Hợp Tác Xã ‘

Slide 14

Nhưng, dưới chân Mẹ Con rắn vẫn bị đạp giập đầu

Slide 15

Nhưng, dưới chân Mẹ Hoa vẫn nở, kẻ thù con không làm sao bứng hết

Slide 16

Lạy Mẹ nhân từ Mẹ là nguồn an ủi đời con

Slide 17

Bây giờ - Dù trước mặt Hay sau lưng con

Slide 18

kẻ thù thì đầy dẫy Đọa đầy thì bao quanh

Slide 19

Mẹ vẫn mỉm cười An ủi con hằng ngày

Slide 20

Và con vẫn bên Mẹ Vì Mẹ là nguồn an ủi của đời con./. VŨ THÁI HÒA

Slide 21

DƯỚI CHÂN MẸ Thơ : VŨ THÁI HÒA * Con đứng nơi đây, Nhìn lên tượng Mẹ. Nguyện Cầu Van Xin Và thống hối. Mẹ ưu ái nhìn Con Mẹ tươi cười, khuyên nhủ Dù đầu Mẹ chỉ còn lại một nửa Bở kẻ thù Con Nó đã đập vỡ từ khi Nó đến Mẹ vẫn giang tay Ban ơn lành cho mọi người Dù tay Mẹ, đã bị kẻ thù Con bẻ gẫy Và Chúng cột vào cườm tay Mẹ Những dây phơi quần áo Mẹ vẫn dịu dàng Ưu ái ban ơn cho tất cả mọi người Mẹ vẫn oai phong Đứng vững giữa trời Ưu ái ban ơn cho tất cả mọi người Mẹ vẫn oai phong Đứng vững giữa trời Dù sau lưng Mẹ, Thánh Đường Nơi Chúng Con thường đến Thờ lạy và Tôn Vinh Mẹ Nay đã bị kẻ thù Con Biến thành « Hợp Tác Xã « - Nhưng, dưới chân Mẹ Con rắn vẫn bị đạp giập đầu Nhưng, dưới chân Mẹ Hoa vẫn nở Kẻ thù Con không làm sao Bứng hết Lạy Mẹ Nhân từ Mẹ là nguồn an ủi đời Con Bây giờ, - Dù trước mặt Con Hay sau lưng Con Kẻ thù thì đầy dẫy Đọa đầy thì bao quanh Mẹ vẫn mỉm cườI An ủi Con hằng ngày Và Con vẫn bên Mẹ Vì Mẹ là nguồn an ủi của đời Con ./. VŨ THÁI HÒA

Slide 22

thực hiện: JEAN PAUL VU Nhạc: AVE MARIA Thơ: DƯỚI CHÂN MẸ của VŨ THÁI HÒA

Summary: Website Vũ Thái Hòa: http://www.arts-vuthaihoa.blogspot.com

URL: