МІлаєнко О.В. Координати в просторі

+7

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Координати у просторі Мілаєнко О.В. Донецький технічний ліцей

Slide 2

ПРЯМОКУТНА СИСТЕМА КООРДИНАТ В ПРОСТОРІ - три координатні попарно перпендикулярні прямі - три координатні попарно перпендикулярні площини

Slide 3

Координати точки та її проекції на координатні прямі та площини

Slide 4

Проекції точки на координатні прямі та площини проекції точки на координатні прямі проекції точки на координатні площини

Slide 5

Проекції точки на координатні прямі та площини

Slide 6

Побудуйте точку за її координатами А(2;3;1)

Slide 7

C(0;2;-3) Побудуйте точку за її координатами

Slide 8

Відстані: Між точками Від точки до координатної площини Від точки до координатної осі

Slide 9

Знайдіть відстань від точки С(-1;3;7) до осі абсцис до площини до осі аплікат до площини

Slide 10

Знайдіть C - середину відрізка АВ А (2;3;4) і В (6; 5; 2)

Slide 11

Знайдіть О, якщо АО:ОВ = 3:7 А (2;2;5) В(2;3;6)            

Slide 12

Рівняння у просторі сфери площини прямої

Slide 13

Пряму задано рівнянням   А(3;y;z) і B(13;y;z) точки прямої. Знайдіть y та z.      

Slide 14

Знайдіть координати точок, у яких площина, яка задана рівнянням 2x-y+3z+6=0, перетинає координатні осі. Вісь абсцис площина перетинає у точці Вісь ординат площина перетинає у точці Вісь аплікат площина перетинає у точці Відповідь.

Slide 15

Складіть рівняння сфери з радіусом 5 і з центром у точці А (1;2;3) В(-1;3;5)

URL:
More by this User
Most Viewed