Ιστορία Δ΄ Κεφ. 10 - Σπάρτη Η κοινωνία και το πολίτευμα

+147

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Σπάρτη: Η κοινωνία και το πολίτευμα Ιστορία Δ΄ Κεφ. 10 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 2

Ηλιάδης Ηλίας Oι ∆ωριείς κατέλαβαν τη Λακωνία και ίδρυσαν ένα ισχυρό κράτος µε πρωτεύουσα τη Σπάρτη.

Slide 3

Oι Σπαρτιάτες πήραν την εξουσία στα χέρια τους και µοίρασαν τη γη µεταξύ τους. Oι παλιοί κάτοικοι έγιναν δούλοι, είλωτες, που εργάζονταν στα κτήµατα. Ηλιάδης Ηλίας

Slide 4

Δουλεία (Συλλογή ελιάς) Ηλιάδης Ηλίας

Slide 5

Δούλοι σε μεταλλεία Ηλιάδης Ηλίας

Slide 6

Oι νόµοι έγιναν πιο αυστηροί. Πάντα υπήρχε ο φόβος µήπως επαναστατήσουν οι είλωτες, οι οποίοι µε τον καιρό είχαν γίνει πιο πολλοί από τους Σπαρτιάτες. Ηλιάδης Ηλίας

Slide 7

Με το εµπόριο ασχολήθηκαν οι περίοικοι, που κατοικούσαν σε συνοικισµούς γύρω από τη Σπάρτη. Το κράτος της Σπάρτης µεγάλωσε, αλλά η ζωή των ανθρώπων παρέµενε η ίδια. Ηλιάδης Ηλίας Αρχαία Σπάρτη (ερείπια)

Slide 8

O λόγος αυτός έκανε τους Σπαρτιάτες να γυµνάζονται καθηµερινά και να ασχολούνται µε πολεµικά έργα. Έπρεπε να είναι έτοιµοι να αντιµετωπίσουν τον εχθρό µέσα στη Σπάρτη, αλλά και έξω απ' αυτή, σε περιοχές που είχαν κατακτήσει. Ηλιάδης Ηλίας

Slide 9

Η Σπάρτη είχε δύο βασιλιάδες, οι οποίοι όµως δεν είχαν µεγάλη εξουσία. Όταν ξεσπούσε πόλεµος, γίνονταν αρχηγοί του στρατού. Ηλιάδης Ηλίας O βασιλιάς Λεωνίδας

Slide 10

Πιο ισχυροί ήταν οι πέντε έφοροι· αυτοί διοικούσαν το κράτος. Τα σοβαρά ζητήματα τα συζητούσαν στην Απέλλα και έπαιρναν τις κατάλληλες αποφάσεις. Ηλιάδης Ηλίας

Slide 11

Στη συνέλευση αυτή έπαιρναν µέρος µόνο οι Σπαρτιάτες που ήταν πάνω από τριάντα χρόνων. Εκεί ανακοινώνονταν τα θέµατα και οι Σπαρτιάτες έλεγαν τη γνώµη τους, αν συµφωνούσαν ή διαφωνούσαν. Ηλιάδης Ηλίας

Slide 12

Ηλιάδης Ηλίας Οι κοινωνικές τάξεις στην αρχαία Σπάρτη

Slide 13

Ηλιάδης Ηλίας Το πολίτευμα στην αρχαία Σπάρτη

Slide 14

Ηλιάδης Ηλίας

Slide 15

Πηγή: Δασκάλα ΒΜ

Slide 16

Ιστορία Δ΄ τάξης http://tetartitaxi.weebly.com Ηλιάδης Ηλίας

Slide 17

Τετάρτη τάξη: http://iliadisilias.blogspot.gr/ Απίθανα… τριτάκια! / http://iliadisili.blogspot.gr/ Οι Παρουσιάσεις μου: http://www.slideboom.com/people/iliasili?page=1&rows=15&show=0 http://www.slideboom.com/people/iliasili1 http://www.slideshare.net/iliasili Εκπαιδευτικά παιχνίδια: http://www.purposegames.com/profile/164915/games Ηλιάδης Ηλίας

Summary: Ιστορία Δ΄ Κεφ. 10 - Σπάρτη Η κοινωνία και το πολίτευμα Παρουσίαση μαθήματος

Tags: ιστορία δ

URL: