ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

+26

No comments posted yet

Comments

aggkarab (3 years ago)

Ανανεωμένο με δραστηριότητες της σχολικής χρονιάς 2013-14

Slide 1

Όλα τα παιδιά μπορούν να μάθουν! ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 1

Slide 2

Άρθρο 3, Ν. 3699/2008 Μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 1.[…] Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Ποια παιδιά μπορούν να φοιτήσουν στο Τ.Ε.; 2

Slide 3

2. Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 3

Slide 4

Πώς μπορεί να παρακολουθήσει ένα παιδί το Τ.Ε.; 1. Ο δάσκαλος της γενικής τάξης διαπιστώνει - κάποια ιδιαίτερη δυσκολία στην ανάγνωση, στη γραφή, στην κατανόηση ή στα μαθηματικά - ή σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ευφυία του παιδιού και στην απόδοσή του. 2. Ενημερώνει τους γονείς και προσπαθεί για ένα διάστημα να εφαρμόσει πιο εξειδικευμένο πρόγραμμα για το μαθητή. 4

Slide 5

3. Αν το πρόγραμμα αυτό δεν έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα ενημερώνεται ο Σχολικός Σύμβουλος και περνάει από Διδακτική αξιολόγηση (όχι διάγνωση) στο Τ.Ε. όπου μπορεί να φοιτήσει με τη σύμφωνη γνώμη Σχολικού Συμβούλου και γονέα. 4. Η παραπομπή στο ΚΕΔΔΥ για διαγνωστική εκτίμηση μας δίνει αναλυτικά τις περιοχές και τους στόχους της διδακτικής παρέμβασης και ειδικότερες συμβουλές για το συγκεκριμένο μαθητή. 5

Slide 6

Το Τμήμα Ένταξης Δεν είναι φροντιστήριο. Δεν είναι μόνο για παιδιά με νοητική καθυστέρηση. Είναι για μαθητές που μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο από αυτό που προσφέρει συνήθως η γενική τάξη. Υπάρχουν κακοί μαθητές ή απλώς μαθητές που έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους και δεν βρήκαν τον τρόπο πώς να μαθαίνουν; 6

Slide 7

Στο Τμήμα Ένταξης Στηριζόμαστε στις ικανότητες των μαθητών. Προσαρμόζουμε τη διδασκαλία στον τρόπο και στο ρυθμό μάθησης του κάθε παιδιού. Στηρίζουμε κάθε παιδί να αποκτήσει εμπιστοσύνη στις ικανότητές του και στον εαυτό του. Τα λάθη μας δείχνουν μόνο σε ποια κατεύθυνση πρέπει να δουλέψουμε. Μας δείχνουν το δρόμο που δεν πήγαμε ακόμη. 7

Slide 8

Τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται μεταξύ τους σε μικρές ομάδες ή εργάζονται σε εξατομικευμένα προγράμματα. Το Τμήμα Ένταξης δεν μπορεί να λειτουργήσει αποκομμένο από τη γενική τάξη. Μόνο σε συνεργασία με το δάσκαλο γενικής αγωγής και τους γονείς μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Δεχόμαστε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μάθουμε και ότι όλοι μπορούμε να μάθουμε. 8

Slide 9

Εάν ένα παιδί έρχεται στο Τ. Ε. δεν σημαίνει ότι θα παραμείνει σ’ αυτό σ’ όλη τη σχολική του ζωή. Αντίθετα, μόλις μπορεί να παρακολουθεί σε ικανοποιητικό βαθμό τη γενική τάξη επιστρέφει σ’ αυτή. Η παρέμβαση ξεκινά από το σημείο που βρίσκεται μια δεξιότητα που υπολείπεται αλλά επίσης κρατά το παιδί σε επαφή με τη σχολική εργασία. 9

Slide 10

Φωτογραφίες από το Τ.Ε. του 12ου Δ.Σ. Βόλου Η Παραμυθούπολη Γωνιά για να διαβάζουμε και να παίζουμε με τα παραμύθια. Παρουσίαση της εργασίας με τα παραμύθια 10

Slide 11

Το μπακάλικο Η γωνιά του υπολογιστή Η γωνιά με τα βιβλία και άλλα έντυπα 11

Slide 12

Η σκάλα των αριθμών και καρτέλες πρώτης ανάγνωσης Η εφημερίδα τοίχου της τάξης μας Τα θρανία μας 12

Slide 13

Από τη λέξη στα κείμενα Η γωνιά των μαθηματικών Το δέντρο των λέξεων Σχολικό έτος 2013-14 13

Slide 14

Εργασία και χαρά... Με τους φοιτητές του Τμήματος Ειδικής Αγωγής Π.Θ. 14

Slide 15

Παιχνίδια και ζωγραφική Δώρον άδωρον... Διαδραστικός χωρίς προτζέκτορα επί ένα χρόνο... Η Παραμυθούπολη αναμορφωμένη 15

Slide 16

Οι χαρταετοί της Καθαράς Δευτέρας Σε ποιο συναίσθημα βρίσκεσαι σήμερα; Παίζω με τις λέξεις Μίλα, μη φοβάσαι! ... Όχι βία στα σχολεία. 16

Slide 17

Η τάξη με τον ήλιο Μπορείτε να βρείτε εργασίες των μαθητών του Τ.Ε. και ασκήσεις στο μπλοκ του τμήματος στο internet… 17

URL: