Εξάσκηση στη διαίρεση!

+99

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Εξάσκηση στη διαίρεση! Ηλιάδης Ηλίας

Slide 2

14 : 2 8 : 2 6 : 2 10 : 2 16 : 2 18 : 2 12 : 2 4 : 2 Πολύ καλά!

Slide 3

24 : 3 21 : 3 9 : 3 15 : 3 27 : 3 6 : 3 12 : 3 18 : 3 Μπράβο!

Slide 4

36 : 4 24 : 4 32 : 4 16 : 4 28 : 4 12 : 4 8 : 4 20 : 4 Μπράβο!

Slide 5

25 : 5 35 : 5 15 : 5 45 : 5 10 : 5 40 : 5 20 : 5 30 : 5 Συνέχισε έτσι!

Slide 6

42 : 6 48 : 6 54 : 6 18 : 6 30 : 6 12 : 6 36 : 6 24 : 6 Μπράβο!

Slide 7

56 : 7 21 : 7 63 : 7 35 : 7 49 : 7 14 : 7 42 : 7 28 : 7 Μπράβο!

Slide 8

16 : 8 48 : 8 24 : 8 40 : 8 56 : 8 72 : 8 64 : 8 32 : 8 Περίφημα!

Slide 9

63 : 9 27 : 9 36 : 9 18 : 9 72 : 9 54 : 9 81 : 9 45 : 9 Εξαιρετικά!

Slide 10

Ιστορία Δ΄ τάξης http://tetartitaxi.weebly.com Ηλιάδης Ηλίας

Slide 11

Τετάρτη τάξη: http://iliadisilias.blogspot.gr/ Απίθανα… τριτάκια! / http://iliadisili.blogspot.gr/ Οι Παρουσιάσεις μου: http://www.slideboom.com/people/iliasili?page=1&rows=15&show=0 http://www.slideboom.com/people/iliasili1 http://www.slideshare.net/iliasili Εκπαιδευτικά παιχνίδια: http://www.purposegames.com/profile/164915/games Ηλιάδης Ηλίας

Summary: Μαθαίνω διαίρεση!

Tags: μαθηματικά

URL: