Προπαίδεια του 6

+102

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Μαθαίνω την… προπαίδεια του 6 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 2

12 36 18 42 24 54 48 30 2 x 6 =

Slide 3

30 36 54 18 42 12 48 24 8 x 6 =

Slide 4

12 18 24 30 36 42 48 54 6 x 6 =

Slide 5

42 18 54 36 12 30 48 24 3 x 6 =

Slide 6

54 12 36 48 18 42 30 24 7 x 6 =

Slide 7

12 42 24 18 36 54 48 30 4 x 6 =

Slide 8

18 42 24 48 12 30 36 54 9 x 6 =

Slide 9

36 18 54 30 48 12 24 42 5 x 6 =

Slide 10

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τη Γ΄ και τη Δ΄ τάξη http://tetartitaxi.weebly.com Ηλιάδης Ηλίας

Slide 11

Τετάρτη τάξη: http://iliadisilias.blogspot.gr/ Απίθανα… τριτάκια! / http://iliadisili.blogspot.gr/ Οι Παρουσιάσεις μου: http://www.slideboom.com/people/iliasili?page=1&rows=15&show=0 http://www.slideboom.com/people/iliasili1 http://www.slideshare.net/iliasili Εκπαιδευτικά παιχνίδια: http://www.purposegames.com/profile/164915/games Ηλιάδης Ηλίας

Summary: Μαθαίνω την προπαίδεια του 6...

Tags: μαθηματικά

URL: