Προπαίδεια του 5

+106

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Μαθαίνω την… προπαίδεια του 5 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 2

Μπορείς να απελευθερώσεις μερικά αστέρια για να έχει παρέα το φεγγάρι; Προσπάθησε να βρεις σωστά τα γινόμενα του 5 !

Slide 3

Πάμε! 1 2 3

Slide 4

40 15 35 20 10 45 30 5 25 5 · 5 = ; 50

Slide 5

25 30 40 15 35 20 10 45 5 4 · 5 = ; 50

Slide 6

35 45 10 40 15 20 30 5 25 8 · 5 = ; 50

Slide 7

40 15 35 20 10 45 30 5 25 9 · 5 = ; 50

Slide 8

40 15 35 20 10 45 30 5 25 6 · 5 = ; 50

Slide 9

40 15 35 20 10 45 30 5 25 3 · 5 = ; 50

Slide 10

40 15 35 20 10 45 30 5 25 1 · 5 = ; 50

Slide 11

40 15 35 20 10 45 30 5 25 7 · 5 = ; 50

Slide 12

40 15 35 20 10 45 30 5 25 2 · 5 = ; 50

Slide 13

40 15 35 20 10 45 30 5 25 10 · 5 = ; 50

Slide 15

Ηλιάδης Ηλίας Ώρα για διάλειμμα! Μπράβο!

Slide 16

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τη Γ΄ και τη Δ΄ τάξη http://tetartitaxi.weebly.com Ηλιάδης Ηλίας

Slide 17

Τετάρτη τάξη: http://iliadisilias.blogspot.gr/ Απίθανα… τριτάκια! / http://iliadisili.blogspot.gr/ Οι Παρουσιάσεις μου: http://www.slideboom.com/people/iliasili?page=1&rows=15&show=0 http://www.slideboom.com/people/iliasili1 http://www.slideshare.net/iliasili Εκπαιδευτικά παιχνίδια: http://www.purposegames.com/profile/164915/games Ηλιάδης Ηλίας

Slide 18

Ηλιάδης Ηλίας

Summary: Εξάσκηση στα γινόμενα του 5!

Tags: μαθηματικά

URL: