Song dien tu

-4

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Chào mừng các em đến với bài học : SÓNG ĐIỆN TỪ

Slide 2

James Clerk Maxwell 1831- 1879 Nhà vật lý người Anh Ông có các ông trình nổi tiếng nào?

Slide 3

Nhà vật lý người Đức đã kiểm chứng sự tồn tại của sóng điện từ bằng thực nghiệm

Slide 4

Bài 24. SÓNG ĐIỆN TỪ Các giả thuyết của Maxwell đã khẳng định điều gì về điện , từ trường biến thiên? 1. Sóng điện từ là gì?

Slide 5

Bài 24. SÓNG ĐIỆN TỪ Điện , từ trường định vị tại chỗ hay lan truyền trong không gian? 1. Sóng điện từ là gì?

Slide 6

Bài 24. SÓNG ĐIỆN TỪ  Sóng điện từ là quá trình lan truyền của một điện từ trường biến thiên tuần hoàn trong không gian theo thời gian. 1. Sóng điện từ là gì?

Slide 7

Bài 24. SÓNG ĐIỆN TỪ 1. Sóng điện từ là gì? 2. Đặc điểm của sóng điện từ:

Slide 8

Bài 24. SÓNG ĐIỆN TỪ 1. Sóng điện từ là gì? 2. Đặc điểm của sóng điện từ:  Tốc độ lan truyền sóng điện từ trong chân không bằng tốc độ ánh sáng: xấp xỉ 300000km/s  Sóng điện từ có thể truyền được trong mọi môi trường kể cả chân không.

Slide 9

Bài 24. SÓNG ĐIỆN TỪ 1. Sóng điện từ là gì? 2. Đặc điểm của sóng điện từ: 3. Tính chất của sóng điện từ: Sóng điện từ có những tính chất gì?

Slide 10

Bài 24. SÓNG ĐIỆN TỪ 1. Sóng điện từ là gì? 2. Đặc điểm của sóng điện từ: 3. Tính chất của sóng điện từ:  Trong quá trình lan truyền, nó mang năng lượng  Tuân theo các quy luật truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ.  Tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ

Slide 16

Ghi nhớ Hiểu được: 1. Sóng điện từ là gì? 2. Các đặc điểm của sóng điện từ, công thức tính bước sóng điện từ trong chân không. 3. Các tính chất của sóng điện từ.

Slide 17

Vận Dụng Câu1:Phát biểu nào sau đâyy là không đúng khi nói về điện từ tr­ường? A.Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra một từ trường xoáy B. Điện trường xoáy là điện trường có những đường sức là những đường cong không khép kín C. Khi một từ trường biến thiên trong không gian sẽ sinh ra một điện trường xoáy D. Điện từ trươ2ng có các đường sức từ bao quanh các đường sức điện Câu2: Phát biểu nào sau đây về tính chất, đặc điểm của sóng điện từ là không đúng? A. Sóng điện từ là sóng ngang B. Sóng điện từ mang năng lượng C. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không. Câu3: sóng điện từ và sóng cơ không có cùng tính chât nào sau đây A. Là sóng ngang. B.Tuân theo các định luật phản xạ , khúc xạ , và giao thoa được với nhau. C. Mang năng lượng. D. Truyền được trong chân không.

Slide 18

Vận Dụng Câu4: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C= 3500 pF, một cuộn cảm có độ tự cảm L= 30H và một biến trở có R= 1,5. Phải cung cấp cho mạch một công suất bằng bao nhiêu để duy trì dao động của nó, khi hiệu điện thế cực đại trên tụ điện là 15V? A. P = 0,01969W B. P = 0,0169 W C. P = 0,02169W D. Một giá trị khác. Câu5: Sãng FM của Đài Hà Nội có bước sóng  = 10/3m. Tìm tần số f. A. 90 MHz ; B. 100 MHz ; C. 80 MHz ; D. 60 MHz .

Slide 19

Nhiệm vụ ở nhà Làm các bài tập SGK_trang 132. 2. Đọc trước bài 25 Truyền thông bằng sóng điện từ.

Slide 20

Giờ học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các thầy cô giáo đã về dự. Chúc các em học tốt Giờ học kết thúc !. Chúc các em học tốt

Summary: Song dien tu

Tags: song dien tu

URL: