Οι άθλοι του Ηρακλή σε comics - Η Λερναία Υδρα

+34

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Οι Άθλοι του Ηρακλή Η Λερναία Ύδρα Ηλιάδης Ηλίας

Slide 11

ΤΕΛΟΣ Πηγή:

Slide 12

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τη Γ΄ και Δ΄ τάξη http://tetartitaxi.weebly.com Ηλιάδης Ηλίας

Slide 13

Τετάρτη τάξη: http://iliadisilias.blogspot.gr/ Απίθανα… τριτάκια! / http://iliadisili.blogspot.gr/ Οι Παρουσιάσεις μου: http://www.slideboom.com/people/iliasili?page=1&rows=15&show=0 http://www.slideboom.com/people/iliasili1 http://www.slideshare.net/iliasili Εκπαιδευτικά παιχνίδια: http://www.purposegames.com/profile/164915/games Ηλιάδης Ηλίας

Slide 14

Ηλιάδης Ηλίας

Summary: Οι άθλοι του Ηρακλή σε comics - Η Λερναία Υδρα

Tags: ιστορία

URL: