May phat dien xoay chieu 1 pha

-17

No comments posted yet

Comments

kidvein (7 years ago)

a

phamngocloi (8 years ago)

quả rất sinh động nhưng tiec là k thể tải về để HS của minh co thẻ tiếp nhận các điều lý thú này

Slide 2

MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

Slide 3

TiÕt 27:MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU NỘI DUNG BÀI HỌC I – MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA 1. Phần cảm 2. Phần ứng II – MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA 1. Cấu tạo va nguyên tắc hoạt động 2. Cách mắc mạch ba pha 3. Dòng ba pha 4. Những ưu việt của dòng ba pha

Slide 4

QUAN SÁT THÍ NGHIỆM THÍ NGHIỆM THẬT THÍ NGHIỆM ẢO QUAN SÁT CHIỀU DÒNG ĐIỆN XUẤT HIÊN TRONG KHUNG Bộ góp gồm 2 vành khuyên và 2 chổi quét

Slide 5

Quan sát sự đổi chiều dòng điện thí nghiệm

Slide 6

I - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA C1. Nhắc lại nguyên tắc chung tạo ra dòng điện xoay chiều? quan s¸t thÝ nghiÖm c¶m øng ®iÖn tõ !!!

Slide 7

MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA Máy phát điện xoay chiều một pha được cấu tạo bởi hai bộ phận chính: 1. Phần cảm: tạo ra từ thông biến thiên bằng các nam châm quay có p cặp cực, tốc độ quay là n vòng/giây. Phần cảm quay gọi là rôto 2.Phần ứng: gồm các cuộn dây giống nhau, cố định trên một vòng tròn. Phần ứng đứng yên gọi là stato. * Khi rôto quay suất điện động xoay chiều sinh ra trong phần ứng có tần số f = pn Phần cảm(rôto) Phần ứng (stato)

Slide 8

QUAN SÁT ROTO VÀ STATO CỦA MÁY MỘT PHÁT ĐIỆN LỚN

Slide 9

II - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA 1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động Thế nào là máy phát điện xoay chiều 3 pha? Máy phát điện xoay chiều 3 pha khác máy phát điện xoay chiều 1 pha ở điểm nào? Đọc SGK Máy phát điện ba pha là máy tạo ra ba suất điện động xoay chiều hình sin, cùng tần số, cùng biên độ và lệch pha nhau 2/3

Slide 10

MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA 1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động - Phần ứng: gồm 3 cuộn dây giống nhau đặt lệch nhau 1200 trên đường tròn - Phần cảm: nam châm điện. - Khi nam châm quay, từ thông qua mỗi cuộn dây là ba hàm cos của thời gian, cùng tần số góc , cùng biên độ và pha lệch nhau 2/3. Kết quả: trong ba cuộn dây xuất hiện ba suất điện động xoay chiều cùng tần số, cùng biên độ và lệch pha nhau 2/3 a) Cấu tạo b) Hoạt động Nªu cÊu t¹o cña MP§ XC 3 pha?

Slide 11

2. Cách mắc mạch ba pha Mạch tiêu thụ điện năng gọi là tải Coi các tải là giống nhau: cùng điện trở, dung kháng, cảm kháng, gọi là tải đối xứng. * Mạch điện XC ba pha có 2 cách mắc: Hình 17.5 a) Mắc hình sao b) Mắc hình tam giác o O’ Thế nào là tải tiêu thụ? Thế nào là tải đối xứng?

Slide 12

3. Dòng ba pha Dòng điện xoay chiều ba pha là hệ ba dòng điện xoay chiều hình sin có cùng tần số, nhưng lệch pha với nhau 2/3 từng đôi một. Nếu các tải đối xứng thì ba dòng điện này cùng biên độ. Dòng điện xoay chiều ba pha là gì? II - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA 1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động 2. Cách mắc mạch ba pha

Slide 13

4. Những ưu việt của dòng ba pha Truyền tải điện năng đi xa bằng dòng ba pha tiết kiệm được dây dẫn so với truyền tải bằng dòng một pha Cung cấp điện cho các động cơ ba pha, dùng phổ biến trong các nhà máy, xí nghiệp Dòng điện xoay chiều ba pha có ưu điểm gì so với dòng điện xoay chiều một pha? II - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA 1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động 2. Cách mắc mạch ba pha 3. Dòng ba pha

Slide 14

CỦNG CỐ Nguyên tắc chung của máy phát điện dựa trên hiện tượng nào? Hiện tượng cảm ứng điện từ 2. Phân biệt dòng một pha với dòng ba pha? Dòng 1 pha: cung cấp một pha điện Dòng 3 pha: cung cấp 3 pha điện cùng tần số, lệch nhau 2/3 về pha, có thể cung cấp một công suất điện lớn n=N/t=300/60=5v/s f=p.n=10.5=50Hz

Slide 15

Hết

Summary: May phat dien xoay chieu 1 pha

Tags: may phat dien xoay chieu 1 pha

URL: