Bab 2 : Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Penguasaan British

+171

No comments posted yet

Comments

ooistevenhk (6 years ago)

best

Slide 1

BAB 2 KEKAYAAN HASIL BUMI MENDORONG CAMPUR TANGAN BRITISH

Slide 2

Menyenaraikan faktor campur tangan British di negeri-negeri Melayu. Menghubungkaitkan keadaan di Perak,Selangor, N. Sembilan dan Pahang yang memberi peluang campur tangan British. Menjelaskan tindakan Residen yang menggugat kuasa sultan dan pembesar. Menganalisis pengukuhan kuasa British melalui pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu 1896. Membuat infrens penubuhan persekutuan 1896 mencabar kewibawaan sultan.

Slide 3

1.1 2.1 DASAR CAMPUR TANGAN BRITISH DI NEGERI-NEGERI MELAYU. 2.3 RESIDEN YANG MENGGUGAT KUASA SULTAN DAN PEMBESAR. 2.4 PENGUKUHAN KUASA BRITISH MELALUI PEMBENTUKAN NEGERI-NEGERI MELAYU BERSEKUTU. 2.5 PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN 1896 MENCABAR KEWIBAWAAN SULTAN. 2.2 KEADAAN DI PERAK,SELANGOR, N. SEMBILAN DAN PAHANG YANG MEMBERI PELUANG CAMPUR TANGAN BRITISH.

Slide 4

Campur tangan Birtish British melibatkan diri secara langsung dalam pentadbiran di Negeri-Negeri Melayu Kekayaan Hasil Bumi :- Negeri-negeri Melayu kaya dengan hasil bumi Seperti emas, b.besi dan arang batu. Revolusi Perindustrian :- Perusahaan mengetin makanan memerlukan bijih timah dan tempat untuk memasarkanhasil keluaran kilang Faktor Kesan Sistem Residen diperkenalkan dan menggugat kuasa sultan dan pembesar Cara Menguasai pentadbiran : Sultan,pembesar kehilangan kuasa kerana residen Mengawal pentadbiran Memaksa sultan menerima nasihat residen Mencampuri adat & menghapuskan amalan warisan Mengambil alih pungutan cukai m/s 29-32 2.1 Dasar Campur Tangan British di Negeri-Negeri Melayu Terusan Suez dan kapal wap:- Terusan Suez memendekkan lagi jarak perjalanan dari England ke T.Melayu. kapal wapmempercepatkan perjalanan dan membawa muatan yang lebih banyak. Pertukaran Kerajaan :- P Liberal ke Pi Konservatif (amal dasar campur tangan) Desakan pedagang:- Pertelingkahan pembesar dan pergaduhan kongsi gelap

Slide 5

Faktor-faktor Campurtangan

Slide 6

FAKTOR LUARAN YANG MENYEBABKAN CAMPURTANGAN Peranan Andrew Clarke Pembukaan Terusan Suez Perubahan dasar politik British Terusan Suez

Slide 7

1.1 2.2 KEADAAN DI PERAK, N. SEMBILAN DAN PAHANG YANG MEMBERI PELUANG CAMPUR TANGAN BRITISH. 2.2.1 KEADAAN DI PERAK. 2.2.4 KEADAAN DI PAHANG. 2.2.2 KEADAAN DI SELANGOR. 2.2.3 KEADAAN DI N. SEMBILAN. 2.2.5 Pentadbir Yang Terlibat Dalam Usaha British Campur Tangan Di Negeri- Negeri Melayu. 2.2.6 Faktor Dalaman Yang Memberi Peluang British Campurtangan.

Slide 8

2.2.1 KEADAAN DI PERAK YANG MEMBERI PELUANG CAMPUR TANGAN BRITISH. Perebutan takhta kerabat diraja Gee Han Hai San Raja Abdullah Raja Ismail Raja Yusof Campurtangan Kapten Speedy PERAK Punca Tokoh Tindakan Kesan Perjanjian Pangkor JWW Birch(Residen) Pergaduhan antara kongsi gelap. Perebutan tahta antara 3 tokoh ( Raja Yusof, Raja Ismail dan Raja Abdullah ) selepas Sultan Ali mangkat. Pergaduhan Kongsi Gelap Campurtangan Andrew Clarke

Slide 9

Punca

Slide 10

2.2.2 KEADAAN DI SELANGOR YANG MEMBERI PELUANG CAMPUR TANGAN BRITISH. Perebutan lombong bijih timah Raja Mahadi Raja Abdullah British campur tangan melalui Tg Kudin Residen British (J.G Davidson) Pertikaian R. Mahadi & Tengku Kudin Kapal dagang British diserang berhampitan Kuala Langat Pergaduhan Kongsi Gelap Klang

Slide 11

Punca Perebutan takhta kerabat diraja Alasan British Campur Tangan

Slide 12

2.2.3 KEADAAN DI N. SEMBILAN YANG MEMBERI PELUANG CAMPUR TANGAN BRITISH. Perebutan Sg Linggi Dato Kelana – disokong British British membantu Dato Kelana kerana menguntungkan mereka. Residen British -PJ Murray di Sg Ujong Pergaduhan antara Dato Kelana & Dato Bandar Dato Kelana Dato Bandar N Sembilan - Matrin Lister selepas disatukan Dato Bandar – disokong pembesar

Slide 13

Bersengketa untuk berkuasa Disokong penduduk dan pelombong cina Bimbang pengaruh D.Bandar lalu meminta bantuan British Tidak iktiraf perjanjian Tewas dan dibuang negeri ke Singapura Perjanjian Perlindungan 1874 Beliau diiktiraf pemerintah Sg. Ujong British berhak kutip cukai di Sg Linggi PJ Murray sebagai residen British menguasai Rembau, Jelebu dan Seri Menanti melalui penempatan pegawai Majistret dan Pemungut Cukai Membentuk persekutuan : N. Sembilan Residen : Martin Lister Pertapakan kuasa British

Slide 14

2.2.4 KEADAAN DI PAHANG YANG MEMBERI PELUANG CAMPUR TANGAN BRITISH. Kemasukan pelabur Eropah Sultan Ahmad Go Hui British melantik Hugh Clifford Residen British JP Roger Kematian warga British iaitu Go Hui Perancis Rusia Jerman Tindakan Sultan mencontohi tindakan Sultan Johor menghalang British bertapak di Johor

Slide 15

Punca Perebutan kuasa Pembunuhan Wan Ahmad Menjadi Sultan Wan Mutahir British pujuk menerima Residen - gagal Menerima residen setelah dipujuk S.Johor Hugh Clifford menjadi residen tetapi kuasa terhad 1888 : Sultan Ahmad menerima JP Rodger sebagai residen akibat tekanan British Go Hui (cina),rakyat British ditemui mati berhampiran istana. Dijadikan alasan mendesak terima residen kerana Sultan gagal kawal keamanan. Wan Ahmad

Slide 16

Pentadbir Yang Terlibat Dalam Usaha British Campur Tangan Di Negeri- Negeri Melayu PERAK SELANGOR N. SEMBILAN PAHANG

Slide 17

Faktor Dalaman Yang Memberi Peluang British Campurtangan

Slide 18

2.3 RESIDEN YANG MENGGUGAT KUASA SULTAN DAN PEMBESAR. JWW BIRCH JG DAVIDSON JP RODGER MARTIN LISTER RESIDEN TUGAS RESIDEN KESAN KEHADIRAN RESIDEN Membantu sultan dalam pentadbiran kecuali agama Islam dan adat Melayu. Menguasai Pentadbiran sultan & pembesar hilang kuasa. Memaksa sultan menerima nasihat residen. Menghapuskan amalan adat Melayu seperti penghambaan. Pungutan cukai dimonopoli residen melalui Majistret dan Pemungut Hasil. Sultan, pembesar & rakyat menentang residen.

Slide 19

FAKTOR PENUBUHAN NMB m/s 45-46 2.4 PENUBUHAN NEGERI MELAYU BERSEKUTU Kelemahan Sistem Residen Tiada keseragaman pentadbiran di antara residen-residen. Perkongsian Pakar Jimat belanja Faktor Keselamatan Kukuhkan pertahanan Krisis kewangan Pahang Perbelanjaan negeri meningkat Sistem Perhubungan Landasan kereta api dan jalanraya ditingkatkan

Slide 20

2.5 PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN 1896 MENCABAR KEWIBAWAAN SULTAN. KESAN Penglibatan orang Melayu dalam jabatan dihadkanoleh British Sultan dikehendaki menurut nasihat Residen Jeneral kecuali agama & adat. Kuasa sultan & Majlis Mesyuarat Negeri diambil alih oleh Residen Jeneral. Sultan tidak puas hati dengan peraturan baru. Penubuhan Durbar(istana raja) rujuk kepada perjumpaan raja-raja. Durbar Pertama di Kuala Kangsar AJK: Pesuruhjaya Tinggi, Raja-raja Melayu, Residen Jeneral & 4 Residen Durbar Kedua di Kuala Lumpur Ciri-Ciri Kuasa Pentadbiran dipegang oleh Residen Jeneral Berkuasa dalam bidang :Kewangan, Cukai eksport Kerajaan Pusat Jabatan : Kehakiman, Kewangan, Perhubungan dan Perkhidmatan Awam Sultan Idris a. Kritk pemusatan kuasa b. Mohon kembalikan kuasa raja c. Tambah pegawai Melayu d. B Melayu bahasa rasmi Kesan Durbar diganti Majlis Mesyuarat Persekutuan. Residen Jeneral diganti Ketua Setiausaha. Serah kuasa mentadbir kepada Majlis mesyuarat Negari. Durbar Pertama

Slide 21

1.1 2.1 DASAR CAMPUR TANGAN BRITISH DI NEGERI-NEGERI MELAYU. 2.3 RESIDEN YANG MENGGUGAT KUASA SULTAN DAN PEMBESAR. 2.4 PENGUKUHAN KUASA BRITISH MELALUI PEMBENTUKAN NEGERI-NEGERI MELAYU BERSEKUTU. 2.5 PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN 1896 MENCABAR KEWIBAWAAN SULTAN. 2.2 KEADAAN DI PERAK,SELANGOR, N. SEMBILAN DAN PAHANG YANG MEMBERI PELUANG CAMPUR TANGAN BRITISH. KBKK

Slide 22

FAKTOR – FAKTOR CAMPUR TANGAN BRITISH m/s 29-32 SOALAN PENGUKUHAN

Slide 23

JAWAPAN FAKTOR – FAKTOR CAMPUR TANGAN BRITISH Kekayaan hasil bumi negeri- negeri Melayu menarik perhatian British m/s 29-32 Revolusi Perindustrian mendesak campur tangan British Pembukaan Terusan Suez dan penciptaan kapal wap Pertukaran kerajaan di Britain Desakan pedagang Negeri-Negeri Selat Bimbang kuasa Eropah lain bertapak di Asia Tenggara

Slide 24

m/s 29 SOALAN PENGUKUHAN Jadual di atas merujuk kepada petempatan British di Negeri-negeri Melayu. Apakah rumusan mengenai tindakan British tersebut ? A Membentuk Negeri-negeri Selat B Melindungi masyarakat pribumi C Menjaga kepentingan ekonomi tempatan D Melaksanakan dasar campur tangan di Tanah Melayu

Slide 25

Pengukuhan Penciptaan kapal wap membawa kesan yang penting kepada perdagangan Barat dan Timur kerana ms 31

Slide 26

m/s 33-34 SOALAN PENGUKUHAN Perebutan takhta Pergaduhan kongsi gelap Senarai di atas merupakan masalah yang berlaku di Perak pada abad ke-19. Apakah kesannya terhadap Perak ? A British mula campur tangan B Persengketaan kaum berlaku C Pembesar merampas kuasa raja D Raja menubuhkan negeri naungan

Slide 27

2

Slide 28

Apakah kesan perubahan dasar tersebut ke atas Tanah Melayu? ms 44

Slide 29

J.G Davidson - Selangor Martin Lister - N Sembilan J.P Rodger - Pahang James W.W Birch - Perak Pegawai-pegawai British di atas dikatakan telah menggugat kuasa Sultan dan pembesar di negeri-negeri Melayu. Bagaimanakah mereka berbuat demikian? Ms 44

Slide 30

Apakah kelemahan akibat pengenalan Sistem Residen? (m/s 45) I Residen menjadi terlalu berkuasa II Kuasa Sultan bertambah kukuh III Pembesar dibenarkan mengutip cukai IV Pentadbiran setiap negeri tidak seragam A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

Slide 31

Lengkapkan Residen Jeneral Residen Selangor Martin Lister JP Rodger m/s 46

Slide 32

m/s 47 SOALAN PENGUKUHAN 4. Pada tahun 1896, Negeri-negeri Melayu Bersekutu ditubuhkan. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu? I Jawatan residen dihapuskan II Majlis Mesyuarat ditubuhkan III Diketuai oleh Residen Jeneral IV Pusat pentadbiran di Kuala Lumpur A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Slide 33

2.5 PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN 1896 MENCABAR KEWIBAWAAN SULTAN. Ketua Persekutuan 1896 ialah …………………. Apakah kuasa yang dimiliki oleh Sultan semasa persekutuan ini? i. …………………………………………………………………….. ii …………………………………………………………………….. 3. Ketua persekutuan mengawal dua bidang i. …………………………………………………………………….. ii …………………………………………………………………….. 3 Jabatan yang ditubuhkan di kerajaan pusat ialah i. ……………………………… ii. ……………………………………….. iii ……………………………………………….. Apakah yang dimaksudkan Durbar . ……………………………………………………………………………………… Durbar ialah ……………………………………………………………………… Namakan 2 tempat di mana Durbar dianjurkan. i. ……………………………….. Ii. ………………………………… 3 kesan Durbar di Kuala Lumpur i. ……………………………… ii. ……………………………………….. iii ……………………………………………….. m/s47-49

Slide 34

Lengkapkaan jadual mengikut ruangaan yang sesuai

Tags: sejarah tingkatan 2 bab

URL:
More by this User
Most Viewed