veda etmeden bana-axiboyccuq

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Veda Etmeden Bana .. EmiN ALgaN

Slide 2

Bitmi$se her $ey .. Sevgiden geriye kalmamı$sa bir kırıntı, Ümitler ¢oktan tükenmi$se, Ayrılığın hüznü sarmı$sa her yeri, ‘¢ıkmaz bir sokağın sonundayız i$te’ deyip de Gidiyorsun değil mi ?

Slide 3

$imdi yalnızım ve dalgın Ya$ıyorum ayrılık saatini Senden uzak, Kalbim kırgın Dü$ünmedin beni hi¢ değil mi ?

Slide 4

Oysa ,herkesten ¢ok sen anlamalıydın Umarsızlığımı… Kırılmı$lığımı, Suskun ve yalnız Her zaman boynu bükük kaldığımı Seni ne ¢ok sevmi$tim .. Biliyorsun değil mi?

Slide 5

Kalbim karanlık sokaklar gibi I$ıkları bir bir sönmü$ Duygularım viran evler gibi, Sanki Yıllar ge¢mi$ aradan Yıkılmı$ .. Sokak sessiz,ben umarsız .. Donmu$ ya$lar gözlerimde Anlıyorsun değil mi ?

Slide 6

Ama yine de benden habersiz Veda etmeden bana Gidiyorsun değil mi ? BENİ BIRAKIP GİTME YALVARIRIM!!! Emin aLgaN

Summary: veda etmeden bana-axiboyccuq

Tags: veda etmeden bana-axiboyccuq

URL: