УРОК-ПРЕДСТАВЯНЕ III ЕТАП

+5

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ПРОЕКТ “МАЛКИ ПИСАТЕЛИ” ВТОРИ В КЛАС 54 СОУ “Св. ИВАН РИЛСКИ”

Slide 2

ПРИКАЗКИ ПО ФАНТАСТИЧНА ХИПОТЕЗА

Slide 3

Фокусникът направи интересен ……….... . Да решим кръстословицата!!!

Slide 4

2. Името на сестричката на Томи от “Пипи Дългото чорапче”.

Slide 5

3. Без …………. няма сполука!

Slide 6

4. Какво образуват изреченията, свързани по смисъл?

Slide 7

5. Героиня от детско филмче, която живее в морето.

Slide 8

6. Здравето е по-скъпо от ………….. .

Slide 9

7. Мястото, от което излиза вода от земята.

Slide 10

8. Мъничко, червеничко царя от пътя отбива. Що е то?

Slide 11

Браво!!! Какво означава думата фантазирам? ВЪОБРАЗЯВАМ СИ, ИЗМИСЛЯМ СИ

Slide 12

ФАНТАСТИЧНА ХИПОТЕЗА КАКВО БИ СТАНАЛО, АКО… В реалността вкарваме фантастичен /невероятен, вълшебен, магически/ елемент.

Slide 13

Какво би станало, ако училището се превърне в приказен дворец?

Slide 14

Ако училището се превърне в приказен дворец… Какъв ще бъде всеки от нас /в какъв ще се превърне/?

Slide 15

Какви учебни предмети ще имат учениците /какво ще изучават/? Ако училището се превърне в приказен дворец…

Slide 16

На какво ще седи учителя? А учениците? Ако училището се превърне в приказен дворец…

Slide 17

Какви ще са пособията /предметите/,които ще ползват учениците? Ако училището се превърне в приказен дворец…

Slide 18

КЛАСИРАНИ СЪЧИНЕНИЯ ФАНТАСТИЧНА ХИПОТЕЗА

Slide 19

Мартин Стоянов Стоянов 54 СОУ” Св. Иван Рилски” Телепортен човек Веднъж имало един телепортен човек. Обаче в едно училище давали много, много, много, много домашно и телепортният човек вдигнал училището и го телепортирал в Kосмоса. Обаче той бил малък и искал да не учи и за това махнал всички училища. Минали години, той пораснал и придобил нови сили – стрелял лазери през очите, можел също да минава през стени и летял. Бил се със злодеи, спасявал градове и дори вселената. Нямал родители и правел каквото си искал. Обаче децата го помолили да върне училищата, защото искали да бъдат учени.

Slide 20

Летящата фея Някога живеела една фея. Тя летяла из града. Винаги летяла само вечер, за да не я види никой и никой да не разбере, че е фея, защото, ако това се случело, тя щяла да изгуби силите си, никога повече нямало да лети над града, просто нямало да бъде вече фея. Красимира Людмилова Стефанова 54 СОУ”Св. Иван Рилски”

Slide 21

Да обиколя света Ако можех да летя, щях да обиколя света, щях да помагам на другите, да помагам на старите хора да пресичат улицата. Ако трябва нещо да дам на човек, щях да мога да му го дам. Ако някой е в беда, да му помогна. Да помогна на други хора и да съм мила към тях, а не да бъда лоша. И най - вече към старите хора трябва да сме мили и да им помагаме, и да им даваме, а не да вземаме от тях. Това би станало, ако можех да летя! Красимира Христова Павлова 54 СОУ” Св. Иван Рилски”

Slide 22

Моника Ивайлова Данаилова 54 СОУ” Св. Иван Рилски” Вълшебната госпожа Вълшебната госпожа имала вълшебни умения. Когато трябвало да пише нещо, тя правела магия, за да го напише без да се труди хич и без децата да разбират и казвала: - Деца, пишете онова нещо на дъската, аз ще поспя. Госпожата заспала. Едно дете казало: - Хей, госпожата заспа. Хайде да си играем и да преобърнем училището наопаки. Друго дете предложило: - Да си направим дискотека. И всички се съгласили. Направили си дискотека, а госпожата не се събудила. Те пуснали по-силна музика и тя се събудила. Веднага започнала да танцува без да се усети, че децата ги няма, но госпожата по едно време се усетила и върнала времето назад и пак се престорила на заспала, обаче този път тя не спала и когато те направили дискотеката казала: - Ха, ха, ха знаех си. И всичко свършило.

Slide 23

Можех да летя Един път видях падаща звезда. Намислих си желание и ми се сбъдна. Вече не само ходех, а и летях. Справях с баскетбола. Веднъж взех караваната с всичкия сладолед и ядохме много сладолед… И един път ... Виктор Бориславов Везирски 54 СОУ” Св. Иван Рилски”

Slide 24

Поздравления, мои малки писатели!!! Златка Чардакова

URL: