Η κατάκτηση της ελληνικής χερσονήσου

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Η κατάκτηση της ελληνικής χερσονήσου

Slide 2

Βυζαντινή αυτοκρατορία: 13ος αι. Αντιμετωπίζει προβλήματα: οικονομικά, κοινωνικά , πολιτικά Ξένες φυλές εισέρχονται από Βορρά, Ανατολή Οι Βενετοί εκμεταλλεύονται τα σπουδαιότερα εμπορικά λιμάνια

Slide 3

Η ελληνική χερσόνησος

Slide 4

Η ελληνική χερσόνησος Κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς Τα Ιόνια νησιά παρέμειναν ελεύθερα» (Βενετοί, Γάλλοι, Άγγλοι) Τουρκοκρατία: από την κατάκτηση της ελληνικής χερσονήσου (μέσα 15ου αι.) μέχρι την Επανάσταση του 1821

Slide 5

Τουρκοκρατία Παιδομάζωμα Αγία Σοφία

Slide 6

Οθωμανική Αυτοκρατορία

Slide 7

Τουρκοκρατία: 2 πρώτοι αιώνες Δημογραφικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές Μετακίνηση κατοίκων σε ορεινούς τόπους Εξαφάνιση Βυζαντινών αρχόντων Φυγή λογίων στη Δυτική Ευρώπη

Slide 8

Πρόσφυγες από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία καταφεύγουν στα ελληνικά νησιά (15ος αι.).

Slide 9

Οι υπόδουλοι δεν αφομοιώνονται γιατί διαφυλάσσουν στοιχεία της εθνικής τους ταυτότητας: Θρησκεία Γλώσσα Παράδοση

Slide 10

16ος αιώνας Βελτιώνεται σταδιακά η θέση των Ελλήνων Μειώνονται οι στρατιωτικές συγκρούσεις Παρατηρείται συμβολή των Ελλήνων της διασποράς και εκπαιδευτική αναγέννηση κατά το 18ο αιώνα Περιορίζεται η φορολογία και το παιδομάζωμα

Slide 11

Βενετοκρατούμενες περιοχές Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη διοίκηση Βαριά φορολογία Συμμετοχή σε αγγαρείες Ρεμπελιό των ποπολάρων(1628)

Slide 12

Αστοί Ευγενείς

Slide 13

Βενετικές κτήσεις στα χέρια των Οθωμανών Βενετοί φιλικοί προς τους Έλληνες Περιορίζονται οι διακρίσεις Μεικτοί γάμοι και κοινές οικονομικές δραστηριότητες

Summary: ιστορία, τουρκοκρατία

URL: