A poboación española - David

+11

No comments posted yet

Comments

Slide 1

A POBOACIÓN ESPAÑOLA David Dono Graña

Slide 2

A NATALIDADE O crecemento da poboación é alto cando o número de nacementos é moi superior ao de defuncións. E é baixo cando diminúe o número de nacementos.

Slide 3

A MORTALIDADE A mortalidade da poboación española descendeu ao longo do século XX. Grazas á mellora da alimentación Grazas á sanidade. Grazas ao mellora do desenvolvemento económico. Tamén disminuiu a mortalidade infantil

Slide 4

A INMIGRACIÓN EXTRANXEIRA España foi tradicionalmente un país de emigrantes. A partir da década de 1990, España converteuse nun país receptor de inmigrantes.

Slide 5

A DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN ESPAÑOLA A poboación concéntrase principalmente nestes lugares: Na franxa litoral (Barcelona, Valencia, Málaga, Alacant….) Na Comunidade de Madrid

Tags: tic medio

URL: