KHỎA THÂN TRANH (2) Vũ Thái Hòa

+4

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Chương trình VĂN HÓA NGHỆ THUẬT Hân hạnh giới thiệu khỏa thân tranh họa sĩ: VŨ THÁI HÒA LES NUS DE VU THAI HOA NUDE PAINTINGS OF VU THAI HOA 2 (7)

Slide 2

vũtháhòa

Slide 13

vũtháhòa

Slide 15

vũtháhòa

Slide 17

vũtháhòa

Slide 19

vũtháhòa

Slide 21

VŨ THÁI HÒA là tên thật và là bút hiệu - sinh ngày 6/9/1947 tại Trung Lao, Nam Định - 1954 di cư vào Nam VN  Sở trường viết văn, làm thơ, vẽ tranh, viết nhạc và soạn hòa âm - 1965 bắt đầu sinh hoạt nghệ thuật viết và làm báo tại Sàigòn - Định cư tại Pháp 1984 vũ thái hòa © Copyright by vuthaihoa thaihoavu@yahoo.fr

Summary: Website Vũ Thái Hòa: http://www.arts-vuthaihoa.blogspot.com

URL: