Παιχνίδι " διάλεξε το σωστό η, ι"

+14

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Διάλεξε το σωστό η ι : matheto ner@ki

Slide 2

η Νίκη το πεπόνι

Slide 3

η ι λίμν_ λίμνη

Slide 4

ι η κερ_΄ κερί

Slide 5

ι η τόπ_ τόπι

Slide 6

η ι Ελέν_ Ελένη

Slide 7

ι η κοράκ_ κοράκι

Slide 8

ι η καπάκ_ καπάκι

Slide 9

η ι Nίκ_ Νίκη

Slide 10

ι η παπ_΄ παπί

Slide 11

ι η ποτήρ_ ποτήρι

Slide 12

η ι τιμ_΄ τιμή

Slide 13

ι η πεπόν_ πεπόνι

Slide 14

ι η κανόν_ κανόνι

Slide 15

η ι Κικ_΄ Κική

Slide 16

ι η ποτάμ_ ποτάμι

Slide 17

ι η καλάμ_ καλάμι

Slide 18

ι η κρασ_΄ κρασί

Slide 19

η ι σκην_΄ σκηνή

Slide 20

ι η σκάκ_ σκάκι

Slide 21

η ι πρότασ_ πρόταση

Slide 22

ι η σαλάμ_ σαλάμι

Slide 23

η ι παράτασ_ παράταση

Slide 24

ι η καναρίν_ καναρίνι

Slide 25

ι η σπίτ_ σπίτι

Slide 26

η ι παράστασ_ παράσταση

Slide 27

ι η σακ_΄ σακί

Slide 28

ι η πιπέρ_ πιπέρι

Slide 29

η ι απόστασ_ απόσταση

Slide 30

ι η παν_΄ πανί

Slide 31

ι η λεμόν_ λεμόνι

Slide 32

ι η μέλ_ μέλι

Slide 33

η ι κατάστασ_ κατάσταση

Slide 34

Τέλος matheto ner@ki

URL: