CÙNG NHAU TA ĐI (Oh Christmas tree) - Thánh Ca QT, Lời Việt: VŨ THÁI HÒA

+14

No comments posted yet

Comments

Slide 1

CÙNG NHU TA ĐI CÙNG NHAU TA ĐI (Oh Christmas tree) CÙNG NHAU TA ĐI (Oh Christmas tree) CÙNG NHAU TA ĐI (Oh Christmas tree) CÙNG NHAU TA ĐI (Oh Christmas tree) CÙNG NHAU TA ĐI (Oh Christmas tree)

Slide 2

Nhạc : THÁNH CA QUỐC TẾ Lời Việt : VŨ THÁI HÒA ( Có thể hát theo tiếng kèn)

Slide 3

Cùng nhau ta đi Cho dẫu giá rét

Slide 4

Ta nào đâu có hề hấn chi

Slide 5

Cùng nhau ta đi cho dẫu giá rét

Slide 6

Ta nào đâu có hề hấn chi

Slide 7

Ta đi tìm đến Kính viếng Ngôi Hai

Slide 8

Sinh nơi nghèo khó, giữa đám dân đen

Slide 9

Kìa trên Thiên Cung vọng những tiếng hát

Slide 10

Ca mừng Con Chúa đã Giáng Sinh

Slide 12

Trần gian u mê, Dương thế đắm đuối

Slide 13

Trong vùng tội lỗi đầy nhớp nhơ

Slide 14

Trần gian u mê, Dương thế đắm đuối

Slide 15

Trong vùng tội lỗi đầy nhớp nhơ

Slide 16

Vinh Danh Tình Chúa giáng thế hy sinh

Slide 17

Vinh Danh Tình Chúa đến gánh tội khiên

Slide 18

Cùng nhau đi mau Cho dẫu giá rét

Slide 19

Ta cùng đến Kính Thờ Chúa ta

Slide 20

CÙNG NHAU TA ĐI (Oh Christmas tree) Nhạc : NGOẠI QUỐC Lời Việt : VŨ THÁI HÒA Slideshow: UYÊN UYÊN

Summary: Website Vũ Thái Hòa: http://www.arts-vuthaihoa.blogspot.com

URL: