TRUYEN THONG BANG SONG DIEN TU

0

No comments posted yet

Comments

Slide 3

1.MẠCH DAO ĐỘNG HỞ -ANTEN 2.NGUYÊN TẮC TRUYỀN THÔNG BẰNG SÓNG ĐIỆN TỪ -Biến các âm thanh (hoặc hình ảnh ) muốn truyền đi thành các dao động điện tần số thấp gọi là các tín hiệu âm tần (hoặc thị tần). -Dùng sóng điện từ có tần số cao (cao tần )mang các tín hiệu âm tần đi xa qua anten phát. -Dùng máy thu với anten thu để chọn sóng và thu lấy sóng điện từ cao tần. -Tách tín hiệu ra khỏi sóng cao tần ,rồi dùng loa để nghe âm thanh (hoặc dùng màn hình để xem ảnh )

Slide 4

HỆ THỐNG PHÁT THANH GỒM : -Dao động cao tần : Tạo ra dao động điện từ tần số cao ( cở MHz ). -Ống nói : Biến âm thanh thành dao động điện âm tần . -Biến điệu : Trộn dao động âm thanh vào dao động cao tần thành dao động cao tần biến điệu . -Khuếch đại cao tần : Khuếch đại dao động cao tần biến điệu để đưa ra angten phát -Anten phát : Phát xạ sóng cao tần biến điệu ra không gian oâáng noùi BiẾN ĐiỆU KĐ CAO TẦN DAO ĐỘNG CAO TẦN Anten phát PHÁT THANH MICRO

Slide 5

H(a) H(b) H(c) Dao động cao tần Dao động âm tần Dao động cao tần biến điệu

Slide 6

THU THANH TÁCH SÓNG KĐ ÂM TÀN CHỌN SÓNG Anten thu LOA HỆ THỐNG THU THANH GỒM : -Anten thu : cảm ứng với nhiều sóng. -Chọn sóng : Chôn lọc sóng muốn thu nhờ cộng hưởng điện. -Tách sóng : lấy ra sóng âm tần từ sóng cao tần đã thu được . -Khuếch đại âm tần : khuếch đại âm tần rồi phát ra loa

Slide 7

QUÁ TRÌNH TÁCH SÓNG

Slide 8

BiẾN ĐiỆU KĐ CAO TÀN TÁCH SÓNG KĐ ÂM TÀN CHỌN SÓNG DAO ĐỘNG CAO TÀN Anten phát Anten thu PHÁT THANH THU THANH LOA MICROÂ

Slide 9

3.SỰ TRUYỀN SÓNG ĐiỆN TỪ QUANH MẶT ĐẤT Hình dạng, tính chất vật lý của mặt đất, trạng thái khí quyển (tầng điện li khoảng 80 km – 800 km ) ảnh hưởng đến sự lan truyền sóng điện từ b) Các dải sóng điện từ và ứng dụng : CÁC DẢI SÓNG ĐiỆN TỪ -Sóng dài (LW). -Sóng cực ngắn: -Sóng ngắn (SW). -Sóng trung (MW).

Slide 10

Ứng dụng 1- Sóng dài, sóng trung, sóng ngắn : -Bị tầng điện li phản xạ với các mức độ khác nhau. -Có thể đi vòng quanh Trái Đất qua nhiều lần phản xạ -Dùng trong truyền thanh và truyền hình trên mặt đất 2- Sóng cực ngắn : -Không bị phản xạ mà đi xuyên qua tầng điện li -Truyền thẳng từ nơi phát đến nơi thu . -Dùng trong thông tin vài chục km, truyền thông qua vệ tinh

Slide 11

PHÁT THU TẦNG ĐiỆN LI VỆ TINH SÓNG CỰC NGẮN SÓNG NGẮN, DÀI, TRUNG TRÁI ĐẤT

Slide 12

Tên lửa ARIANE 5 mang vệ tinh VINASAT-1 vào bệ phóng

Slide 13

VỆ TINH VINASAÙT-1 ĐÃ VÀO ĐÚNG QuỸ ĐẠO TRONG KHÔNG GIAN

Slide 14

VỆ TINH VINASAT-1 CỦA ViỆT NAM

Slide 15

Tên lửa Ariane 5 mang theo vệ tinh VINASAT-1 đã sẵn sàng trên bệ phóng. 5h46', vệ tinh Vinasat-1 đã vào đúng vị trí trong không gian. Ảnh chụp qua tivi. 5h17 giờ Hà Nội ngày 19/4, tên lửa Ariane 5 mang vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam VINASAT-1 đã rời bệ phóng bay vào vào vũ trụ thành công. Với sự kiện này, Việt Nam đã trở thành nước thứ 6 trong khu vực và thứ 93 trên thế giới có vệ tinh riêng. Vệ tinh VINASAT-1 5h50: Tại Trung tâm hội nghị Quốc tế (Lê Hồng Phong), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có bài phát biểu quan trọng khi VINASAT-1 được phóng thành công.

Slide 16

ANGTEN THU SÓNG TRUYỀN HÌNH TỪ VỆ TINH

Slide 17

TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1.Mạch dao động hở: 2 bản tụ không song song , các vòng dây cuộn L tách xa ra .Điện trường biến thiên ,từ trường biến thiên bức xạ ra ngoài không gian thành sóng điện từ . 2.Anten : ( mạch dao động hở ) là dây dẫn dài , có cuộn ở giữa , hở đầu trên, đầu dưới tiếp đất . 3.Nguyeân tắc truyền thông bằng sóng điện từ : -Phần phát : tạo dao động cao tần ,nguồn tín hiệu , tạo dao động biến điệu, anten phát . -Phần thu : anten thu , chọn sóng , tách sóng , loa Sự truyền sóng điện từ quanh Trái Đất : -Các sóng dài, sóng turng, sóng ngắn : đều bị tầng điện li phản xạ với mức độ khác nhau (dùng trong truyền thanh và truyền hình ) Sóng cực ngắn không bị phản xạ ,truyền thẳng ( dùng trong thông tin cự li xa , thông tin qua vệ tinh )

Slide 18

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 CỦNG CỐ CÂU 1: Với mạch dao động hở thì ở vùng không gian. quanh dây dẫn chỉ có từ trường biến thiên. B.quanh dây dẫn chỉ có điện trường biến thiên C.bên trong tụ điện không có từ trường biến thiên. D. quanh dây dẫn có cả từ trường biến thiên và điện từ trường biến thiên.

Slide 19

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 CÂU 2 : Sóng điện từ có tần số 12 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ? Sóng dài B. Sóng trung C. Sóng ngắn D. Sóng cực ngắn

Slide 20

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 CÂU 3 : Trong dụng cụ nào dưới đây có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến Máy thu thanh. B. Máy thu hình . C. Chiếc điện thoại di động . D. Cái điều khiển tivi .

Slide 21

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 CÂU 4 : Chọn câu đúng . Trong “máy bắn tốc độ” xe cộ trên đường . Chỉ có máy phát sóng vô tuyến. B. Chỉ có máy thu vô tuyến. C. Không có máy phát và máy thu sóng vô tuyến. D. Có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến.

Slide 22

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 CÂU 5 : Biến điệu sóng điện từ là gì ? Là biến đổi sóng cơ thành sóng điện. B. Là trộn dao động âm tần với dao động cao tần thành dao động cao tần biến điệu . C. Là làm cho biên độ sóng điện từ tăng lên. D. Là tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần biến điệu

Summary: TRUYEN THONG BANG SONG DIEN TU

Tags: truyen thông bang song dien tu

URL: