ENREDADOS 1

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

enredad@s 1

Slide 2

COMO PRESENTAR UN TRABALLO ESCRITO

Slide 3

SEN PERDER A CABEZA!

Slide 4

BARRA DE NAVEGACIÓN

Slide 7

TIPO DE LETRA 1. MAIÚSCULAS Títulos, subtítulos e apartados dun traballo. Deben combinarse distintos tamaños para establecer a xerarquía: CARREIRÓN, ESPAZO NATURAL SITUACIÓN CARÁCTERÍSTICAS RIQUEZA ECOLÓXICA

Slide 8

TIPO DE LETRA 2. CURSIVA En títulos dos libros: Manuel Rivas escribiu Bala perdida Para salientar palabras ou conceptos: Escoitaremos esta canción e non outra. Para reproducir palabras noutros idiomas: Está sempre on line, nunca desconecta.

Slide 9

TAMAÑO E FORMATO “E Carballo Agarimoso morreu coa gorxa desfeita polo coitelo de prata.” “E Carballo Agarimoso morreu coa gorxa desfeita polo coitelo de prata.”

Slide 10

TAMAÑO E FORMATO

Slide 12

ALINEACIÓN “Pero antes de subir para o cimo do ceo, agasallou a cada un dos trolls que o axudaran co Don do sol, o Don da vida, que ía pasar duns a outros perpetuándose na nos raza…” L. SEIXIDO. O cazador de trolls “Pero antes de subir para o cimo do ceo, agasallou a cada un dos trolls que o axudaran co Don do sol, o Don da vida, que ía pasar duns a outros perpetuándose na nosa raza…” L. SEIXIDO. O cazador de trolls

Slide 13

INTERLINEADO TEXTO PARÁGRAFO O Carreirón sitúase na punta sur da Illa de Arousa, na provincia de Pontevedra. É un espazo natural protexido, situado no Complexo Intermareal Umia-O Grove Carreirón sitúase na punta sur da Illa de Arousa, na provincia de Pontevedra. É un espazo natural protexido , situado no Complexo Intermareal Umia-O Grove No Parque de O Carreirón, coexisten diversos ecosistemas: sistemas dunares, marismas, matogueiras, piñeirais e unha impresionante paisaxe submariña no seu litoral.

Slide 14

A ESCRIBIR!!!

Slide 15

Selecciono o tema Procuro información(wikipedia, outras páxinas) Ideas principais: situación, descrición, tipos… Ordeno: que, onde, cando, como… Redacto: frases curtas, puntuación, ortografía.

Slide 16

A PORTADA TÍTULO AUTOR O CARREIRÓN, ESPAZO NATURAL Bibliarousa Dios MATERIA CENTRO Ciencias Naturais. 1º ESO IES Illa de Arousa Curso 2011

Slide 17

Insertar título

Slide 18

ÍNDICE 1. SITUACIÓN 2. CARACTERÍSTICAS O CARREIRÓN, ESPAZO NATURAL 3. RIQUEZA ECOLÓXICA FAUNA FLORA

Slide 19

O Carreirón sitúase na punta sur da Illa de Arousa, na provincia de Pontevedra. É un espazo natural protexido , situado no Complexo Intermareal Umia-O Grove. Foi incluido na listaxe de Humedais de Importancia Internacional (Humedal RAMSAR) e Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA). No Parque de O Carreirón, coexisten diversos ecosistemas: sistemas dunares, marismas, matogueiras, piñeirais e unha impresionante paisaxe submariña no seu litoral. Estas carácterísticas favorecen unha extraordinaria riqueza de fauna e flora. 1. SITUACIÓN 2. CARACTERÍSTICAS PUNTUACIÓN ESPAZO

Slide 20

Copiar e pegar directamente Utilizar vocabulario que descoñezo Comezar as frases con “que”, “pois”, “é que” Escribir parágrafos moi longos O QUE NON PODO FACER

Slide 21

CORRECTORES E TRADUTORES ORTOGRÁFICOS http://sli.uvigo.es/tradutor/ INGLÉS: word reference GALEGO: Ir Indo http://www.google.es/language_tools?hl=gl CORRECTORES E DICIONARIOS Usámolos cando temos algunha dúbida ortográfica TRADUTORES Traducen desde calquera idioma

Slide 25

TRADUTOR FONÉTICO

Slide 26

INGLÉS He looked miserable The cake tastes good ESPAÑOL Él miró miserable La torta prueba bien ERROS DE TRADUCCIÓN Antes de entregar, Hai que revisar!

Slide 27

SE COPIAS CITA

Slide 28

BIBLIOGRAFÍA http://medioambiente.xunta.es/espazosNaturais www.ailladearousa.com/blog/el-concello-de-a-illa-de-arousa http://www.viajeros.com/diarios/islas-cies/parque-nacional-de-las-islas-atlanticas-y-punta-carreiron M. A. CONDE; S. PAZ. Guía Natural do Carreirón. Aves e Mamíferos C. CIFUENTES. Fotoblog

Slide 29

PARA NOTA!!!

Slide 30

MAPA

Slide 31

TÁBOA Garza real (Ardea cinerea) Garza de tamaño grande e cor grisácea.Aliméntase de peixes,anfibios,pequenos mamíferos e insectos. Cría ocasionalmente en Galicia Corvo mariño cristado (Phalacrocorax aristotelis) Ave mergulladora negra e esvelta. Aliméntase de peixes A marea negra do Prestige afectou as súas poboacións

Slide 34

BIBLIOTECA IES ILLA DE AROUSA

Summary: Como presentar un traballo escrito

Tags: presentación word

URL:
More by this User
Most Viewed