ĐÊM THIÊNG LIÊNG (O Holy Night) Thánh Ca QT, Lời Việt: VŨ THÁI HÒA

+5

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ĐÊM THIÊNG LIÊNG (O HOLY NIGHT)

Slide 2

* Nhạc: ADOLPHE CHARLES ADAMS * Lời Việt: VŨ THÁI HÒA

Slide 3

Đêm nay, Đêm Thánh ngoài kia giá lạnh tuyết trắng ngần

Slide 4

Chúa yêu nhân lọai, sinh xuống thế giữa đêm lạnh

Slide 5

Đêm nay Thiên Sứ truyền rao Tin Mừng khắp cõi trần

Slide 6

Có Vua Trời đất, Ngài giáng thế gánh tội phàm

Slide 7

Trong hang đá lạnh Trẻ Thơ nằm giữa bò với chiên

Slide 8

Mau theo Sao lạ tìm đến để Kính Thờ đi.

Slide 9

Hãy vui mừng lên Ngợi khen và cùng ca vang Thiên Chúa Vua Tình Yêu

Slide 10

Đã sinh ra đêm nay trên đất Bê-Lem Người ơi, Hãy đến mau ư lên nào Đã sinh ra đêm nay trên đất Bê-Lem, Người ơi, hãy đến mau ư lên nào

Slide 11

Thờ lạy Chúa đi

Slide 13

Muôn dân hãy đến cùng dâng lên lời ca chúc tụng

Slide 14

Chúa thương nhân lọai nay giáng thế chốn cơ hèn

Slide 15

Nhân gian tăm tối chìm sâu trong vùng tội lỗi nhiều

Slide 16

Hãy mau từ hối Trở về ngay chính đi nào

Slide 17

Vinh Danh Chúa Trời Bình an trần thế tràn khắp nơi

Slide 18

An vui đến người Thiện Tâm mà có lòng ngay

Slide 19

Hãy vui mừng lên Ngợi khen và cùng ca vang Thiên Chúa Vua Tình Yêu

Slide 20

Đã sinh ra đêm nay trên đất Bê-Lem

Slide 21

Người ơi, Hãy đến Mau ư lên nào Thờ lạy Chúa đi

Slide 22

ĐÊM THIÊNG LIÊNG (O HOLY NIGHT) Nhạc: ADOLPHE CHARLES ADAMS - Lời Việt: VŨ THÁI HÒA Sưu tầm và thực hiện Slideshow: Jean Paul Vu

Slide 23

Nhân dịp Mừng Chúa Giáng Sinh và Năm Mới DŨNG LẠC SLIDESHOW Kính Chúc Qúy Vị Một mùa Giáng Sinh và một Năm Mới An vui, Hạnh Phúc và Thịnh Vuợng VŨ THÁI HÒA và Nhóm Chủ trương

Summary: Website Vũ Thái Hòa: http://www.arts-vuthaihoa.blogspot.com

URL: