Dumata

+14

No comments posted yet

Comments

Slide 1

№ 3

Slide 2

правила тест Думата Кликни за проверка

Slide 3

ДУМАТА е най-малката езикова единица, която има смисъл/значение/. Правило №1 Дума

Slide 4

Думата има свое основно / пряко/ значение. Когато с думата се пренасят качествата на един предмет/явление, действие/ върху друг, думата има преносно значение. Правило №2 Пряко и преносно значение на думата

Slide 5

ЕДНОЗНАЧНИ - думи, които имат едно значение. МНОГОЗНАЧНИ – думи, които имат повече от едно значение. Правило №3 Еднозначност и многозначност на думата

Slide 6

Синоними са думи, които са различни по звуков и буквен състав, но са близки по значение. Правило №4 Синоними

Slide 7

Антоними са думи, които имат противоположни значения. Могат да бъдат двойка същ.им., прил. им., глаголи и други части на речта. Правило №5 Антоними

Slide 8

Непроизводни думи – които не са образувани от други думи. Производни думи – които са образувани от други думи с помощта на представка или наставка. Правило №6 Производни и непроизводни думи

Slide 9

Думи, които съдържат два корена се наричат сложни. Правило №7 Сложни думи

Slide 10

Думи, които имат един и същи корен. Те се образуват от корена с помощта на наставки и представки. Правило №8 Сродни думи

Slide 16

вода, сода, меда, мила, вина, вена, храна, врата

Slide 24

коза, роса, виза, рима, мост, лост, сос, лос

Slide 45

К Р А Й

URL:
More by this User
Most Viewed