Същ. име

+20

No comments posted yet

Comments

Slide 1

№ 4

Slide 2

правила тест Съществително име Кликни за проверка

Slide 3

Съществителното име е част от речта. Правило №1 Съществително име

Slide 4

Хора, предмети, природни явления, чувства, животни, даже растения- означаваме с нарицателни имена. Правило №2 Съществително име

Slide 5

Назоваваме със собствени имена. Хора, планини, градове, села… Правило №3 Съществително име

Slide 6

За предметите и лицата – променят се числата – в единствено число е по едно; за повече е множественото число. Само в ед.ч. героизъм, въздух, ориз, кислород, любов, Само в мн.ч. очила, дънки, въглища, клещи, трици Правило №4 Съществително име

Slide 7

м.р. ; ж.р. ; ср.р. Помагат думите един, една, едно … По-лесно да определя рода. Правило №5 Съществително име

Slide 8

Тази част на същ. име, която показва числото се нарича окончание. Правило №6 Съществително име

Slide 9

Същ. имена се членуват с определителен член. Правило №7 Съществително име м.р. –ът ; -ят -а ; -я ж.р. –та ; ср.р. –то ; мн.ч. - те ; - та

Slide 10

Ако същ. им. е от ж.р. и завършва на –т при членуване се получават две - тт. щедрост щедростта Ако същ. им. в ж.р. и завършва на -щ при членуване се получава -щта площ площта Правило №8 Съществително име

Slide 24

К Р А Й !

URL:
More by this User
Most Viewed