κυκλική μεταβολή & θερμοδυναμικοί κύκλοι

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Α΄ τάξη ομάδα προσανατολισμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αρχές Μηχανολογίας Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02 14ο εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Θεσσαλονίκης κυκλική μεταβολή & θερμοδυναμικός κύκλος ΟΤΤΟ, DIESEL

Slide 2

κυκλική μεταβολή κυκλική μεταβολή: η μεταβολή όπου επαναφέρει το σύστημα στην αρχική του κατάσταση 1 Ρ1 V1 Πνευματικός Γιώργος

Slide 3

θερμοδυναμικός κύκλος θερμοδυναμικός κύκλος: το σύνολο των μεταβολών που εκτελούνται κατά προκαθορισμένη σειρά και επαναφέρουν το σύστημα στην αρχική του κατάσταση 1 Ρ1 V1 V2 Ρ2 =Ρ3 Ρ4 V3 =V4 2 3 4 1-2: αδιαβατική μεταβολή 2-3: ισόθλιπτη μεταβολή 3-4: αδιαβατική μεταβολή 4-1: ισόογκη μεταβολή κύκλος του DIESEL Πνευματικός Γιώργος

Slide 4

θερμοδυναμικός κύκλος 1 Ρ1 V1 V2 Ρ2 Ρ3 Ρ4 =V3 =V4 2 3 4 1-2: αδιαβατική μεταβολή 2-3: ισόογκη μεταβολή 3-4: αδιαβατική μεταβολή 4-1: ισόογκη μεταβολή κύκλος του ΟΤΤΟ Πνευματικός Γιώργος

Slide 5

σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02

Summary: ορίζει την κυκλική μεταβολή και παρουσιάζει τους γνωστούς θερμοδυναμικούς κύκλους OTTO & DIESEL

Tags: otto diesel

URL: