Ποσοστά Βρίσκω την αρχική τιμή

+8

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή

Slide 2

Ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή Γνωρίζω το ποσοστό και την τελική τιμή. Μία τηλεόραση πωλείται 380 € με έκπτωση 20% . Ποια ήταν η τιμή της πριν από την έκπτωση; Γνωρίζω το ποσοστό και τι αντιπροσωπεύει το ποσοστό. Μία τηλεόραση πωλείται με έκπτωση 20% . Η έκπτωση είναι 95 €. Ποια ήταν η τιμή της πριν από την έκπτωση;

Slide 3

Ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή Γνωρίζω το ποσοστό και τι αντιπροσωπεύει το ποσοστό. Μία τηλεόραση πωλείται με έκπτωση 20% . Η έκπτωση είναι 95 €. Ποια ήταν η τιμή της πριν από την έκπτωση;   20 · Χ = 95 · 100 20 · Χ = 9500 Χ = 9500 : 20 Χ = 475 €

Slide 4

Ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή Γνωρίζω το ποσοστό και την τελική τιμή. Μία τηλεόραση πωλείται 380 € με έκπτωση 20% . Ποια ήταν η τιμή της πριν από την έκπτωση;   80 · Χ = 380 · 100 80 · Χ = 38000 Χ = 38000 : 80 Χ = 475 €

Tags: ποσοστά αρχική τιμή

URL:
More by this User
Most Viewed