BAB 3 . NEGERI MELAYU UTARA DAN JOHOR BENTENG KESELAMATAN BRITISH

+309

No comments posted yet

Comments

huszputra (5 years ago)

click

sabrinaalbert (7 years ago)

can i have this presentation

simmi (7 years ago)

how to download lar

blackwater (7 years ago)

yup....mcm ne nk donlod slide ni yer....bab 1 n bab 2 boleh donlod.....

bayamsegar (8 years ago)

Salam..mcmmana nak download??

Slide 1

BAB 3 NEGERI-NEGERI MELAYU UTARA DAN JOHOR BENTENG KESELAMATAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Slide 2

Menerangkan usaha-usaha British menguasai Negeri-Negeri Melayu Utara. Menjelaskan tindakan penasihat British yang mengugat kuasa sultan. Membuat inferens pemodenan Johor berjaya melambatkan campur tangan British

Slide 3

1.1 3.1 Negeri Melayu Utara (NMU)Penampan Keselamatan Di Tanah Melayu 3.2 Penasihat British Mengancam Kedaulatan NMU. 3.3 Pemodenan Johor Melambatkan Campur Tangan British

Slide 4

3.1 NMU PENAMPAN KESELAMATAN DI TANAH MELAYU Kemaraan Kuasa-kuasa besar di Asia Tenggara Langkah British menguasai NMU Perancis Berminat meluaskan Kuasa di Lembah Menam Chao Phraya Jerman Ingin mendapatkan Langkawi Amerika Syarikat Ingin bertapak di P. Redang Terengganu Rusia Berhasrat buka penempatan di Sungai Ujung Salang Tujuan Perjanjian Kesan 1897:Perjanjian Sulit British Siam 1909:Perjanjian Perisytiharan British Siam 1909 Perjanjian Bangkok Menghalang kuasa lain bertapak di NMU Gagal menghalang sultan menjalinkan hubungan dengan kuasa lain NMU berada di bawah naungan Siam British menguasai Tanah Melayu m/s 55-57 Menghalang kuasa barat Meluaskan kuasa Mengukuhkan kuasa British di NNMU

Slide 5

Perjanjian Sulit British – Siam 1897 Syarat-syarat perjanjian : Siam tidak akan menyerahkan Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis kepada mana-mana kuasa lain tanpa izin British. British mengakui hak Siam ke atas negeri-negeri tersebut. British akan membantu Siam jika diserang musuh. Perjanjian tersebut gagal menghalang sultan negeri-negeri tersebut menjalin hubungan dengan kuasa lain. Perjanjian Perisytiharan British-Siam 1902: British mengiktiraf Negeri-negeri Melayu Utara diletakkan di bawah naungan Siam. Beberapa orang warga British dilantik oleh kerajaan Siam sebagai penasihat sultan.

Slide 6

Perjanjian Bangkok 1909 Siam menyerahkan negeri Kedah, Perlis, Kelantan, dan Terengganu kepada British. Siam tidak akan menyewakan mana-mana wilayahnya tanpa kebenaran British. British menyerahkan Hak Wilayah Asingan kepada Siam. 1. Hak yang diberi kepada konsul British di Bangkok bagi menjalankan kuasa perundangan ke atas warganegara British. 2. Hak ini membolehkan rakyat British diadili mengikut sistem perundangan British dan tidak mengikut sistem perundangan Siam. Hak Wilayah Asingan Syarat-Syarat Perjanjian

Slide 7

3.2 Penasihat British Mengancam Kedaulatan NMU. 3.2.1 Penasihat British Mengancam Kedaulatan Kedah. 3.2.2 Penasihat British Mengancam Kedaulatan Perlis. 3.2.3 Penasihat British Mengancam Kedaulatan Kelantan. 3.2.4 Penasihat British Mengancam Kedaulatan Terengganu. 3.2.5 Rumusan.

Slide 8

3.2 Penasihat British Mengancam Kedaulatan Negeri- negeri Melayu Utara Kedah Perlis Kelantan Terengganu S.Abdul Hamid Halim Shah. George Maxwell Sistem pentadbiran Barat Konflik dalam Majlis Mesyuarat Negeri Raja Syed Alwi Siam British Kapten Meadowe Frost Gubal Undang-undang Jabatan baru Mahkamah Kadi. Kewangan Perlis. S Muhammad IV J. S Mason (1915) Kuasa mentadbir jajahan. Menguasai Jabatan S Muhammad II S Zainal Abidin III W. L Conlay (1910) Hal ehwal luar negeri Terengganu Undang-undang tubuh kerajaan Terengganu Lantikan Penasihat British J.L Humphreys

Slide 9

3.2.1 Penasihat British Mengancam Kedaulatan Kedah. 1. Sultan Abdul Hamid Halim Shah 2. George Maxwell sebagai penasihat British (1910) tanpa pengiktirafan Sultan Kedah. 3. Maxwell menyerapkan sistem pentadbiran barat didalam pentadbiran Kedah 4. Menimbulkan konflik dalam Majlis Mesyuarat Negeri pimpinan Tunku Mahmud. 5. Usaha Tunku Mahmud kekalkan identiti kedah

Slide 10

Siam menyerahkan Perlis kepada British tanpa persetujuan Raja Alwi. Kapten Meadowe Frost sebagai Penasihat British Gubal Undang-undang untuk perkenalkan Jabatan baru seperti Jabatan Hasil dan Cukai, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Kadi. Penasihat menguasai bidang kewangan Perlis Raja Syed Alwi 3.2.2 Penasihat British Mengancam Kedaulatan Perlis.

Slide 11

3.2.3 Penasihat British Mengancam Kedaulatan Kelantan. Sultan Muhammad IV J. S Mason (1915) Kuasa mentadbir jajahan. Menguasai Jabatan penting seperti Mahkamah Tinggi, Jabatan Polis dan Pejabat Tanah.

Slide 12

3.2.4 Penasihat British Mengancam Kedaulatan Terengganu.

Slide 13

3.2 PENASIHAT BRITISH MENGANCAM KEDAULATAN NNMU m/s 58-62

Slide 14

3.3 Pemodenan Johor Melambatkan Campur Tangan British 3.3.1 Faktor Johor Dapat Kekalkan Kedaulatan Negeri Sehingga Tahun 1914 3.3.2 Pemimpin Johor Yang Berwibawa 3.3.3 Sistem Kangcu 3.3.4 Johor di Ambang Penjajahan British

Slide 15

3.3 PEMODENAN JOHOR MELAMBATKAN CAMPUR TANGAN BRITISH 3.3.1 Faktor Johor Dapat Kekalkan Kedaulatan Negeri Sehingga Tahun 1914 Persahabatan Dengan British Pengenalan Sistem Birokrasi Moden Kebijaksanaan Pemerintah m/s 63-66

Slide 16

3.3.2 Pemimpin Johor Yang Berwibawa m/s 67-68

Slide 17

SISTEM KANGCU Diperkenalkan oleh Temenggung Ibrahim Kangcu bermakna Tuan Sungai Surat Kebenaran mengusahakan pertanian di tebing sungai dikenali Surat Sungai Kawasan pertanian dikenali Kangkar / Kaki Sungai. Ketua kawasan dikenali Kangcu Tanam Lada hitam & Gambir Kangcu perlu bayar cukai hasil tanaman Cukai ini sumber pendapatan Johor Hal : 64 3.3.3 Sistem Kangcu

Slide 18

3.3.4 Johor di Ambang Penjajahan British Pengukuhan kuasa British di Johor British menubuhkan Lembaga Penasihat Johor di London Lembaga Penasihat menawarkan pinjaman kepadaSultan Johor untuk membinalandasan kereta api Muslihat dapat dikesan oleh Dato’ Abdul Rahman Andak dan menasihati Sultan supaya tidak menerima tawaran Pindaan membuka peluang British menjadi ahli dalam majlis Mesyuarat Negeri Sultan Ibrahim terpaksa meminda Undang-undang tubuh Kerajaan Johor British menggunakan peluang tersebut menguasai kerajaan Johor Dato’ Abdul Rahman dihantar ke London John Anderson mencadangkan Dato’ Abdul Rahman dibersarakan Douglas Campbell dilantik sebagai Penasihat British pada 1914 m/s 69

Slide 19

1.1 3.1 Negeri Melayu Utara (NMU)Penampan Keselamatan Di Tanah Melayu 3.2 Penasihat British Mengancam Kedaulatan NMU. 3.3 Pemodenan Johor Melambatkan Campur Tangan British

Slide 20

Perancis berminat meluaskan kuasa ke Lembah Menam Chao Praya dan membina terusan di Segenting Kra. Jerman berusaha mendapatkan Langkawi. Amerika Syarikat ingin bertapak di Terengganu. 1. Kesemua kuasa-kuasa imperial di atas muncul pada abad ke 19 M. (ms55) Apakah tujuan utama mereka? Meluaskan empayar Mendapatkan bahan mentah Mencapai zaman kegemilangan mereka. Menimbulkan ketakutan kuasa-kuasa lain

Slide 21

Jerman, Belanda dan Bugis. Portugis, Belanda dan British . Rusia, Amerika Syarikat dan Portugis. Perancis, Jerman dan Amerika Syarikat. 2.Antara kuasa-kuasa besar yang cuba meluaskan kuasa di Asia Tenggara pada abad ke -19 ialah (m/s 55)

Slide 22

3. Peristiwa ini berlaku kesan daripada .....(m/s 57) Perjanjian Bangkok 1909 Perjanjian British-Siam 1902 Perjanjian Sulit British- Siam 1897 Perjanjian Sempadan British – Siam 1899

Slide 23

4. Mengapakah Negeri-negeri Melayu menghentikan penghantaran bunga emas ke Siam selepas tahun 1909 ? (m/s 58) A. Mendapat kemerdekaan B. Menjadi negeri naungan British C. Menjalin hubungan baik dengan Siam D. Mempunyai pasukan tentera yang kuat. 5. Apakah nilai yang dapat dikaitkan dengan tokoh di atas ? (ms59) A Jati diri B Tolerensi C Berhemat D Berhemah

Slide 24

Lambang penjajahan British di Negeri-negeri Melayu Utara. 6. Apakah kesan daripada kewujudan lambang-lambang di atas terhadap Negeri-negeri Melayu Utara? ms 60- 61 Residen menjadi penasihat sultan. Wujud jawatan Penasihat British. Pemulihan kuasa Raja-raja Melayu. Sistem pentadbiran bertambah mantap.

Slide 25

8. Oleh sebab Sultan Abu Bakar banyak berjasa dalalm membangunkan Johor, baginda digelar sebagai ..... (m/s 66) A. Bapa Perpaduan Johor B. Bapa Pemodenan Johor C. Bapa Pembangunan Johor D. Bapa Kemerdekaan Johor Sistem Kangcu yang telah diperkenalkan oleh Temenggung Ibrahim 7. Apakah kepentingan sistem itu? ( ms 64 ) A Menjadikan Johor negeri termaju B Meningkatkan taraf ekonomi imigran Cina C Menjadi pembesar Melayu pengusaha kaya D Johor menjadi pengeksport utama lada hitam

Slide 26

Daeng Ibrahim menjadi Temenggung Johor dan menggantikan ayahandanya Temenggung Abdul Rahman pada tahun 1825 9. Apakah kejayaan yang telah dicapai oleh Temenggung Daeng Ibrahim semasa pemerintahannya di Johor? Mengasaskan pentadbiran baru di Kesang Mengadakan peta pembangunan pertama Johor Memajukan pusat pentadbiran baru di Tanjung Puteri Membawa masuk buruh cina untuk mengusahakan pertanian I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Slide 27

11.Dato Abdul Rahman Andak merupakan pembesar Johor yang sangat berjasa. Apakah sumbangan penting beliau ? ( ms 69 ) A Memperkenalkan sistem Kangcu B Membuat peta Johor yang pertama C Menghalang British menguasai Johor D Memulihkan hubungan diplomatik Johor dengan British Dato’ Muhammad Salleh bin Perang 10. Apakah sumbangan utama beliau ? A Memajukan pendidikan Johor B Melukis peta lengkap negeri Johor C Menghalang British menguasai Johor D Memartabatkan bahasa Melayu di Johor

Slide 28

12. Apakah jawatan yang diperoleh oleh British setelah Sultan Ibrahim terpaksa meminda Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor pada tahun 1914? ms.69 A Residen B Gabenor C Penasihat British D Persuruhjaya Tinggi 13 Apakah inferens yang boleh anda buat berkaitan gambar di atas? Sikap sultan yang menginginkan kemajuan Tanah Melayu bertambah maju di bawah British. Ramai orang tempatan berpeluang menjawat jawatan tinggi. British pengaruhi sultan supaya memperkenalkan jabatan baru.

Summary: nota tingkatan 2 bab 3

Tags: nota tingkatan 2 bab 3

URL:
More by this User
Most Viewed