Hien tuong cam ung dien tu

-21

No comments posted yet

Comments

Slide 1

MICHAEL FARADAY

Slide 2

NỘI DUNG BÀI HỌC

Slide 3

I. Thí nghiệm 1. Thí nghiệm 1 2. Thí nghiệm 2 3. Kết luận Khi số đường sức từ xuyên qua vòng dây biến đổi thì trong vòng dây xuất hiện dòng điện.

Slide 4

I. Thí nghiệm Thí nghiệm 1: Sơ đồ thí nghiệm Kết quả thí nghiệm Giải thích Mở rộng Khi số đường sức từ xuyên qua vòng dây thay đổi thì trong vòng dây xuất hiện dòng điện Kết luận

Slide 5

Thí nghiệm 1:

Slide 6

I. Thí nghiệm Thí nghiệm 1: Kết quả Khi nam châm, vòng dây đứng yên kim điện kế chỉ 0 do đó không có dòng điện trong vòng dây Khi nam châm dịch chuyển lại gần hay ra xa vòng dây kim điện kế bị lệch khỏi vị trí 0 do đó có dòng điện trong vòng dây

Slide 7

I. Thí nghiệm Thí nghiệm 1: Giải thích:

Slide 8

I. Thí nghiệm Thí nghiệm 1: Giải thích:

Slide 9

I. Thí nghiệm Thí nghiệm 1: Mở rộng

Slide 10

I. Thí nghiệm Thí nghiệm 1: Mở rộng

Slide 11

I. Thí nghiệm Thí nghiệm 2: Sơ đồ thí nghiệm Khi số đường sức từ xuyên qua vòng dây biến đổi thì trong vòng dây xuất hiện dòng điện. Kết luận:

Slide 12

Thí nghiệm 2:

Slide 13

I. Thí nghiệm Thí nghiệm 2: Kết quả: Khi con chạy di chuyển điện kế bị lệch chứng tỏ có dòng điện trong ống dây

Slide 14

I. Thí nghiệm Thí nghiệm 2: Giải thích

Slide 15

I. Thí nghiệm Thí nghiệm 2: Giải thích

Slide 16

I. Thí nghiệm Thí nghiệm 2: Giải thích

Slide 17

II. Khái niệm từ thông Xét một mặt phẳng diện tích S đặt trong từ trường đều B.  là góc hợp bởi B và n Vẽ vectơ pháp tuyến n của S  = BScos  : Cảm ứng từ thông qua diện tích S (từ thông)

Slide 18

II. Khái niệm từ thông S  S  là góc nhọn  là góc tù  = 0   > 0   < 0   = BS Thông thường chúng ta chọn  là góc nhọn   > 0

Slide 19

II. Khái niệm từ thông

Slide 20

II. Khái niệm từ thông 2. Ý nghĩa của từ thông: Từ thông diễn tả số đường sức từ xuyên qua một diện tích nào đó. 3. Đơn vị của từ thông: Trong hệ SI: vêbe. Kí hiệu: Wb 1Wb = 1T.1m2

Slide 21

III. Hiện tượng cảm ứng điện từ 1. Dòng điện cảm ứng: Dòng điện xuất hiện khi có sự biến đổi từ thông qua mạch điện kín là dòng điện cảm ứng.

Slide 22

III. Hiện tượng cảm ứng điện từ 2. Suất điện động cảm ứng Suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng được gọi là suất điện động cảm ứng. Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch kín thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng. Hiện tượng xuất hiện suất điện động cảm ứng được gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.

Slide 23

IV: Chiều của dòng điện cảm ứng. Định luật len-xơ Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó : từ trường gây ra bởi dòng điện cảm ứng

Slide 24

IV: Chiều của dòng điện cảm ứng. Định luật len-xơ

Slide 25

IV: Chiều của dòng điện cảm ứng. Định luật len-xơ

Slide 26

V: Định luật Faraday về cảm ứng điện từ

Slide 27

V: Định luật Faraday về cảm ứng điện từ Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỷ lệ với tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch kín. Định luật Len xơ Mạch là khung dây có N vòng dây thì: là từ thông qua diện tích giới hạn bởi 1 vòng dây

Summary: Hien tuong cam ung dien tu

Tags: hien tuong cam ung dien tu

URL: