Δ΄ τάξη - Το ρωμαϊκό κράτος - κεφ. 38

+7

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Slide 2

4ος αιώνας 1ος αιώνας Ελληνιστικά Χρόνια 2. Η ΡΩΜΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

Slide 3

Η Ρώμη βρίσκεται στην κεντρική Ιταλία και είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τίβερη.

Slide 4

Η πόλη αναπτύχθηκε γρήγορα χάρη στις εύφορες πεδιάδες γύρω και το εμπόριο. Ελληνικά και φοινικικά καράβια πλέοντας στον Τίβερη μετέφεραν άφθονα προϊόντα.

Slide 5

Τα παλιά χρόνια την πόλη διοικούσε ο βασιλιάς, ο οποίος είχε μεγάλη εξουσία. Μπορούσε να αποφασίζει ακόμη για τη ζωή και το θάνατο των υπηκόων του. Αργότερα οι πατρίκιοι, όπως λέγονταν οι ευγενείς, έδιωξαν το βασιλιά (509 π.Χ.) και κυβέρνησαν αυτοί για πολλά χρόνια.

Slide 6

Μια άλλη κοινωνική τάξη ήταν οι πελάτες. Έτσι ονομάζονταν οι παλιοί κάτοικοι που είχαν λιγότερα δικαιώματα. Τελευταίοι ήταν οι πληβείοι οι οποίοι, για να αποκτήσουν δικαιώματα, ήρθαν σε σύγκρουση με τους πατρίκιους. Οι διαμάχες κράτησαν πολλά χρόνια.

Slide 7

ΠΑΤΡΙΚΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΛΗΒΕΙΟΙ Ήταν η ανώτερη τάξη, που κατείχε όλα τα προνόμια και τα αξιώματα. Ήταν κυρίως γαιοκτήμονες. Ήταν οι παλιοί κάτοικοι της Ρώμης, με λίγα δικαιώματα. Ήταν υπήκοοι των πατρικίων. Αργότερα συγχωνεύτηκαν με τους πατρίκιους. Ήταν νεότεροι κάτοικοι της Ρώμης. Αρχικά δεν είχαν κανένα δικαίωμα. Οι συνθήκες εργασίας τους ήταν δύσκολες. Ασχολούνταν με χειρωνακτικά ή πνευματικά επαγγέλματα. Είχαν τα απαραίτητα για την επιβίωση. Οι κοινωνικές τάξεις στην αρχαία Ρώμη

Slide 8

Όταν σταμάτησαν να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σ’ αυτές τις κοινωνικές τάξεις, το κράτος της Ρώμης ηρέμησε και άρχισε γρήγορα να αναπτύσσεται.

Slide 9

Στον καιρό της ειρήνης έρχονταν σε επαφή με τους αντιπροσώπους των άλλων κρατών για να ρυθμίσουν διάφορα θέματα. Μεγάλη εξουσία είχαν οι δύο ύπατοι, οι οποίοι διοικούσαν το στρατό και έπαιρναν μέρος στις εκστρατείες. Για να μην αποκτήσουν όμως τόση δύναμη, ώστε να μπορούν να αλλάξουν το πολίτευμα της Ρώμης, εκλέγονταν μόνο για ένα χρόνο.

Slide 10

Η σύγκλητος ήταν ένα συμβουλευτικό σώμα, το οποίο αποτελούσαν 300 πατρίκιοι. Ο λαός και οι ύπατοι σέβονταν τη γνώμη της και την έπαιρναν σοβαρά υπόψη τους.

Slide 11

Το ρωμαϊκό κράτος, αφού νίκησε τους γειτονικούς λαούς, άπλωσε σιγά σιγά την κυριαρχία του σ’ όλη την ιταλική χερσόνησο.

Slide 12

Δημιουργία : Φώτα Ολυμπία alfaomega79.blogspot.gr «ΚΙΜΩΛΙΑ»

URL: