BAB 4 : KEKAYAAN SARAWAK MENDORONG PENJAJAHAN KELUARGA BROOKE

+317

No comments posted yet

Comments

ainul (6 years ago)

sejarah

it_is_laili (7 years ago)

wow!

aimanhazriq (8 years ago)

how 2 download?

KSANGY (8 years ago)

good

nemo143 (8 years ago)

gtfyt

Slide 1

BAB 4 KEKAYAAN EKONOMI SARAWAK MENDORONG PENJAJAHAN KELUARGA BROOKE

Slide 2

Menyatakan perpecahan di kalangan pembesar membuka ruang kepada penjajahan keluarga Brooke. Memperihalkan kerakusan keluarga Brooke meluaskan kuasa. Meceritakan tindakan keluarga Brooke memantapkan pentadbiran Sarawak. Membincangkan perubahan ekonomi semasa pemerintahan keluarga Brooke. Menilai perubahan sosial yang dilaksanakan oleh keluarga brooke di Sarawak.

Slide 3

4.1 PERPECAHAN MEMBUKA RUANG PENJAJAHAN ms 76 -80 4.3 KELUARGA BROOKE MEMANTAPKAN PENTADBIRAN ms 83 - 86 4.4 PERUBAHAN EKONOMI DI BAWAH PENTADBIRAN KELUARGA BROOKE ms 87 - 91 4.2 KELUARGA BROOKE MELUASKAN KUASA ms 81 - 82 4.5 PERUBAHAN SOSIAL DI BAWAH KELUARGA BROOKE ms 92 -96

Slide 4

4.1 PERPECAHAN MEMBUKA RUANG PENJAJAHAN ms 76 -80 . Sultan Brunei melantik ketua tempatan dan bahagikan kepada daerah. Ditadbir oleh Orang Dayak dan Orang Melayu Ketua tempatan digelar; i. Menteri Darat ii.Temenggung / Orang Kaya Tugas mereka; i. melaksanakan arahan dan memunggut cukai Kurun ke-19 Pangeran Indera Mahkota (PIM)dilantik sebagai pembesar dan wakil kesultanan Brunei di Sarawak. Mengambil alih kuasa politik pembesar tempatan, kerana kekayaan bahan galian seperti; Antimoni danEmas. Tindakan PIM cetus kemarahan i. Mengambil alih kuasa pentadbiran & perdagangan Antimoni dan Emas . ii. Mengenakan cukai yang tinggi. iii. Orang Bidayuh berkerja di lombong tanpa upah. Penentangan orang Bidayuh yang dipimpin Datu Patinggi Ali Tujuan penentangan untuk membebaskan Sarawak dari pemerintahan kesultanan Brunei Pangeran Raja Muda Hashim meminta bantuan seorang perdagang British iaitu James Brooke dan tawar jawatan Gabenor Kebangkitan tersebut berjaya ditamatkan tetapi Pangeran Raja Muda Hashim melengahkan janjinya telah menyebabkan J.Brooke marah dan membedil Kuching.Akhirnya Pangeran Raja Muda Hashim menandatangani perjanjian pada 1841. Sultan Brunei menyerahkan Sarawak Tanjung Datu ke Sg Samarahan dan segala hasil cukainya diserah kepada J Brooke dan perwarisnya. Sultan Brunei mengiktiraf J Brooke sebagai Raja Puteh Sarawak.

Slide 5

4.1 PERPECAHAN MEMBUKA RUANG PENJAJAHAN ms 76 -80 PERPECAHAN MEMBUKA RUANG PENJAJAH 1846 1842 1841 1840 1836

Slide 6

4.2 KELUARGA BROOKE MELUASKAN KUASA ms 81 - 82

Slide 7

4.3 KELUARGA BROOKE MEMANTAPKAN PENTADBIRAN ms 83 - 86 Pemantapkan pentadbiran oleh James Brooke Memperkenalkan sistem pemerintahan beraja di Sarawak Mendapat sokongan penduduk dan pemimpin seperti Datu Patinggi, Datu Bandar dan Datu Temenggung Menjadikan pembesar sebagai penasihatnya dalam hal undang-undang dan adat tempatan Membentuk Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri Membahagikan sarawak kepada 5 bahagian Melicinkan pentadbiran dengan membentuk jabatan seperti Jabatan Kehakiman, Jabatan Polis, Jabatan Kastam dan Cukai serta Jabatan Pos.

Slide 8

4.3 KELUARGA BROOKE MEMANTAPKAN PENTADBIRAN ms 83 - 86 Perjanjian 1888 British melindungi Sarawak dari serangan musuh Keluarga Brooke memerintah negeri dengan bebas Hal ehwal luar negeri adalah di bawah kawalan British. Perlembagaan 1941 Charles Vyner Brooke(CVB) mengistiharkan perlembagaan sempena perayaan 100 tahun pentadbiran keluarga Brooke Kandungan Perlembagaan 1941 CVB menyerahkan kuasa mutlaknya kepada Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri. Raja Sarawak memerintah dengan nasihat Majlis Tertinggi Majlis Negeri diberi kuasa meluluskan undang-undang dan menguruskan kewangan Raja Brooke sendiri akan melantik ahli Majlis tertinggi dan Majlis Negeri.

Slide 9

Penglibatan pemimpin tempatan bagi memantapkan bagi pentadbiran Brooke 4.3 KELUARGA BROOKE MEMANTAPKAN PENTADBIRAN ms 83 - 86

Slide 10

4.4 PERUBAHAN EKONOMI DI BAWAH PENTADBIRAN KELUARGA BROOKE ms 87 - 91 Usaha Brooke menjaga kepentingan ekonomi Mereka tidak mengalakkan kemasukan pelabur secara besar-besaran Meneroka kekayaan hasil hutan seperti Sarang Burung, Getah Jelutong dan Rotan. Memperkenalkan tamanan baru seperti Getah dan Tembakau. Mempergiatkan tanaman tradisional seperti Kelapa , Gambir, dan lada Hitam serta Sagu. Memberi peluang kepada kaum Cina untuk bergiat dalam perlombongan dan perdagangan. Menumpukan pembangunan di bahagian pertama dan kedua Mengeluarkan mata wang syiling. Mempergiatkan penjualan hasil hutan Mempergiatkan aktiviti perlombongan i. Emas, di Bau ii. Antimoni di Bau dan Kuching iii. Cari gali minyak oleh The Anglo Saxon Oil Company

Slide 11

4.5 PERUBAHAN SOSIAL DI BAWAH KELUARGA BROOKE ms 92 -96 Brooke mengamalkan Dasar Pecah dan Perintah Orang Melayu dalam pentadbiran Orang Iban dalam ketenteraan Orang Cina dalam perlombongan, pertanian dan perdagangan Orang India berniaga kain Pertempatan orang Cina di bandar-bandar seperti Miri, Bintulu dan Sibu Kaum Bumiputera di pedalaman Orang Sikh sebagai polis

Slide 12

4.5 PERUBAHAN SOSIAL DI BAWAH KELUARGA BROOKE ms 92 -96 Pengangkutan Memajukan sistem pengangkutan air Mengadakan perkhidmatan udara Memperkenalkan perkidmatan pos, telegraf dan telefon Perkhidmatan Hospital dan klinik Pendidikan Pendidikan moden kurang diberi perhatian Mendirikan sekolah untuk orang Melayu dan Cina Masyarakat Dayak tidak dibina sekolah kerana Brooke ingin mengekalkan cara hidup tradisional mereka Sekolah rendah dengan B Melayu sebagai bahasa pengantar telah diwujudkan Sekolah Inggeris didirikan oleh Mubaligh Kristian Sekolah Cina diuruskan oleh orang Cina Jabatan Pelajaran ditubuhkan

Slide 13

4.1 PERPECAHAN MEMBUKA RUANG PENJAJAHAN ms 76 -80 4.3 KELUARGA BROOKE MEMANTAPKAN PENTADBIRAN ms 83 - 86 4.4 PERUBAHAN EKONOMI DI BAWAH PENTADBIRAN KELUARGA BROOKE ms 87 - 91 4.2 KELUARGA BROOKE MELUASKAN KUASA ms 81 - 82 4.5 PERUBAHAN SOSIAL DI BAWAH KELUARGA BROOKE ms 92 -96

Slide 14

1. Sebelum tahun 1842, negeri Sarawak terletak di bawah pemerintahan kerajaan A Brunei B Sulu C Melaka D Johor Lama Apakah tindakan Pangeran Indera Mahkota di Sarawak ? A Menggantikan tempat Pangeran Raja Muda Hashim B Menghalang Brooke daripada menguasai Sarawak C Mengambil alih kuasa politik pembesar tempatan Sarawak D Melumpuhkan kegiatan perlombongan haram di Sarawak. 4.1 PERPECAHAN MEMBUKA RUANG PENJAJAHAN ms 76 -80

Slide 15

4.2 KELUARGA BROOKE MELUASKAN KUASA ms 81 - 82 3. James Brooke dan Charles Brooke telah meluaskan kawasan pemerintahan mereka dengan bantuan… A. Sultan Brunei B. Sultan Melaka C. Angkatan Laut Belanda D. Angkatan Laut British 4. Berdasarkan jadual di atas, apakah kawasan X yang dibeli oleh Charles Brooke ? A Lawas B Saribas C Labuan D Batang Lupar

Slide 16

4.3 KELUARGA BROOKE MEMANTAPKAN PENTADBIRAN ms 83 - 86 5.Rajah di atas menunjukkan struktur pentadbiran Sarawak dalam pentadbiran Brooke. Apakah X A Majlis Kerja B Majlis Tertinggi C Majlis Undangan D Majlis Mesyuarat Negeri 6. Senarai di atas ialah pembesar yang telah dilantik semula ketika pemerintahan keluarga Brooke. Mengapakah tokoh tersebut dilibatkan dalam pentadbiran Brooke ? A membantu menentang Sultan Brunei B membantu kerja dalam pentadbiran C memajukan ekonomi Sarawak D memenuhi desakan rakyat

Slide 17

4.4 PERUBAHAN EKONOMI DI BAWAH PENTADBIRAN KELUARGA BROOKE ms 87 - 91 7 Senarai di atas menunjukkan tanaman tradisional yang diusahakan di Sarawak. Jenis tanaman yang dimaksudkan ialah A sagu B nanas C lada hitam D kelapa sawit 8. Tembakau di tanam di Lundu dan dieksport ke A. London B. Liverpool C. Manchester D Blackpool

Slide 18

4.5 PERUBAHAN SOSIAL DI BAWAH KELUARGA BROOKE ms 92 -96 9. Rajah di atas menunjukkan dasar pentadbiran keluarga Brooke di Sarawak. Mengapakah dasar tersebut dilaksanakan ? A keamanan Sarawak terpelihara B kemudahan asas dapat dibangunkan C kedudukan keluarga Brooke terus kukuh D kemajuan ekonomi Sarawak berkembang pesat 10. Mengapakah pendidikan moden kurang diberi perhatian oleh keluarga Brooke? A. memerlukan modal yang besar B. pendudukan tempatan kurang berminat C. rakyat memintingkan pendidikan agama D. kurang sesuai untuk penduduk tempatan

URL:
More by this User
Most Viewed