BAB 5 KEKAYAAN EKONOMI SABAH MENARIK MINAT SYARIKAT BORNEO UTARA BRITISH

+175

No comments posted yet

Comments

yeen (3 years ago)

sa

yeen (3 years ago)

sa

haz007 (7 years ago)

macam mana nak downloads ni

rizalrazalie (9 years ago)

rizal

Slide 1

KEKAYAAN EKONOMI SABAH MENARIK MINAT SYARIKAT BORNEO UTARA BRITISH BAB 5 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Slide 2

Memerihalkan pertapakan SBUB di Sabah. Menerangkan usaha SBUB mengukuhkan kuasa di Sabah. Menerangkan usaha SBUB mengeksploitasi hasil bumi Sabah. Menerangkan perubahan sosial yang dilaksanakan oleh SBUB di Sabah.

Slide 3

5.1 SBUB bertapak di Sabah 5.2 SBUB mengukuhkan kuasa di Sabah 5.3 SBUB mengeksploitasi hasil bumi Sabah 5.0 Mukadimah 5.4 Perubahan sosial yang dilaksanakan oleh SBUB di Sabah

Slide 4

SABAH Brunei Sulu dikuasai 1704 Sultan Brunei serah Sabah kepada Sultan Sulu 1878 Sultan memberi konsesi kepada Baron Von Overback dan Alfred Dent Persatuan Sementara Borneo Utara British Berhad 1880 1882 Syarikat Borneo Utara British (SBUB) 1941 Pemerintahan Jepun Kronologi Penguasaan asing di bumi Sabah sehingga 1945

Slide 5

Sabah ada potensi Britian Sepanyol Belanda Menarik minat S.Brunei beri konsensi C.L Morse 1865 C.L Morse jual J.W Torrey T.B Harris Overback jual minta bantuan syarikat Alfred Rent Edward Dent * Gebenor Treacer (Labuan) Bersetuju bantu Overback baharui Pajakan. 5.1 SBUB bertapak di Sabah m/s 102-103 Amerika.Syarikat 10 tahun

Slide 6

5.1 SBUB bertapak di Sabah Sultan Brunei baharui perjanjian Overback serah * Teluk Kimanis * Sg Sibuki Overback Dent + Sultan Sultan Adam serah Sg Pandesan Sg Sibuku 1880 Overback jual hak kepada Alfred Dent Edward Dent * Adward Dent Tubuhkan PSBUBB usaha dapatkan piagam Piagam Diraja Kerajaan British 1881 tujuan Kukuhkan kedudukan Majukan perniagaan m/s 102-103

Slide 7

5.1 SBUB bertapak di Sabah m/s 102-103 Nov 1881 Kerajaan British anugerah PIAGAM DI RAJA PSBUBB kepada kesan British dapat mentadbir Sabah Dapat menghalang kuasa barat lain 1882 PSBUBB tukar nama SBUB Residen pertama Sir Rutherford Alcock Alferd Dent Pengarah Urusan

Slide 8

5.1 SBUB bertapak di Sabah 1888 SBUB tandatangan Persatuan Perlindungan Borneo Utara kesan Sabah menjadi negeri naungan British British bertanggungjawab terhadap hal ehwal luar Sabah Syarat Pemberian Piagam PSBUBB (SBUB) 1. Tidak boleh serah wilayah tanpa kebenaran British. 2. Mesti menerima nasihat daripada British 3. Mesti memerintah dengan adil dan saksama. 4. Mesti melantik pegawai yang diakui British 5. Memelihara - adat - agama rasmi - undang-undang politik tempatan. m/s 104

Slide 9

m/s 105-108 5.2 SBUB mengukuhkan kuasa di Sabah. Lembaga Pengarah (di London)

Slide 10

Ms 108 5.2 SBUB mengukuhkan kuasa di Sabah.

Slide 11

5.2 SBUB mengukuhkan kuasa di Sabah.

Slide 12

m/s 109-113 5.3 SBUB mengeksploitasi hasil bumi Sabah .

Slide 13

Hasil Bumi Sabah

Slide 14

5.3 SBUB mengeksploitasi hasil bumi Sabah Sirip Ikan yu Pokok Lanut

Slide 15

5.4 Perubahan Sosial SBUB di Sabah m/s 115-119

Slide 16

BANDAR UTAMA SABAH JALAN RAYA & KERETA API 5.4 Perubahan Sosial SBUB di Sabah

Slide 17

Perubahan sosial Uniform Perhubungan Sekolah Hospital Menara Jam Bandar Akhbar 5.4 Perubahan Sosial SBUB di Sabah

Slide 18

5.1 SBUB bertapak di Sabah 5.2 SBUB mengukuhkan kuasa di Sabah 5.3 SBUB mengeksploitasi hasil bumi Sabah 5.4 Perubahan sosial yang dilaksanakan oleh SBUB di Sabah

Slide 19

Sabah 1.Namakan pelabur-pelabur yang tertarik dengan ekonomi Sabah.(ms102) …………………………… ii. ……………………………. iii …………………………… iv. ……………………………. 2.Tanaman ………………… dan …………………. gagal mendatangkan pulangan kepada syarikat Torrey.(ms102) 3. Perjanjian 1877 antara Sultan Brunei dan Overback, baginda kehilang dua kawasan iaitu ………………………. dan ……………………..(ms103) 4.SBUB hendaklah memelihara………………. , ………………. dan undang- undang tempatan. (ms104)

Slide 20

Pengukuhan 5. Mengapakah kedua-dua pelabur dari negara di atas begitu inginkan Sabah? ms103 A. Potensi ekonomi B. Kepelbagaian budaya C. Keamanan negeri D. Kedudikan pelabuhan

Slide 22

7. Labelkan Resendensi di Sabah ( ms 107) i. ……………………. iii. ……………………. iv. ……………………. ii. ……………………. Tajuk : …………………….

Slide 23

8. Dengan merujuk carta organisasi SBUB di Sabah, isi jadual di bawah dengan menyatakan peranan jawatan-jawatan berkenaan. (ms106)

Slide 24

9. Mengapakah SBUB perlu mendapatkan Piagam Diraja daripada kerajaan British? (ms104) I. Memajukan perniagaan mereka II. Mengukuhkan kedudukannya III. Menguatkan pertahanan IV. Meluaskan pengaruh I dan II II dan III C. III dan IV D. I dan IV

Slide 26

12 a. Lukiskan jalinan jalan keretapi. 12 b. Lukiskan pada bandar yang memiliki hospital

Slide 27

13. SBUB hanya menyediakan pendidikan rendah di Sabah . Apakah alas an SBUB bertidak demikian?(ms116) A Kekurangan guru B Kekurangan wang C Tiada sokongan peribumi D Masalah muka bumi Sabah Lahat Datu Tawau Sandakan Apakah persamaam ketiga tiga bandar di atas?(ms118-119) A Pusat perlombongan B Pusat kegiatan pembalakan C Bandar yang pernah menjadi pusat pentadbiran D Bandar yang muncul kerana pertanian dagangan

URL:
More by this User
Most Viewed