bai 33 Mau nguyen tu Bo

-10

No comments posted yet

Comments

vuthailong (8 years ago)

khong down duoc, thi up lam gi nhi

xuanhoa (8 years ago)

down

xuanhoa (8 years ago)

ko down load đc ha ban?

Slide 11

Mẫu nguyên tử Bo như thế nào? Nhấp đúp vào quỹ đạo để thấy sự thay đổi của e .

Slide 13

Nhấp đúp vào quỹ đạo để thấy sự thay đổi của e .

Slide 1

BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BOHR TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH

Slide 2

TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH

Slide 3

Trong trường hợp nào dưới đây có thể xảy ra hiện tượng quang điện? Ánh sáng mặt trời chiếu vào C.mái ngói D.tấm kim loại CHÍNH XÁC ! RẤT TIẾC ! RẤT TIẾC ! RẤT TIẾC ! A.mặt nước biển B.lá cây TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH

Slide 4

TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH Chiếu ánh sáng vào mặt một tấm vật liệu thì thấy có electron bị bật ra. Tấm vật liệu đó chắc chắn phải là A.kim loại B. kim loại kiềm C. chất cách điện D.chất điện phân ĐÁP ÁN:

Slide 5

TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH Theo định nghĩa ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có: A. Tần số xác định B. Bước sóng xác định C. Màu sắc xác định D. Qua lăng kính không bị tán sắc ĐÁP ÁN:

Slide 6

Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện ? C. Êlectron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng D. Êlectrong bị bật ra khỏi một nguyên tử khi va chạm với một nguyên tử khác. A. Êlectron bức ra khỏi kim loại bị nung nóng B. Êlectron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào. TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH

Slide 7

Theo thuyết lượng tử ánh sáng thí ánh sáng được xem là: C. tia sáng A. hạt B. sóng ĐÁP ÁN: Một trong những thành công lớn của thuyết lượng tử là giải thích được nhiều hiện tượng liên quan đến quang phổ của các nguyên tử. TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH

Slide 8

I. MẪU NGUYÊN TỬ BO II. CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ III. GIẢI THÍCH QUANG PHỔ PHÁT XẠ VÀ HẤP THỤ CỦA HIĐRÔ BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO

Slide 9

I. Mô hình hành tinh nguyên tử Mẫu nguyên tử Rơdơfo(Rutherford) Đề xướng năm 1911. Mô hình nguyên tử của Rutherford lúc đó là: - Proton và neutron tạo nên hạt nhân nguyên tử, e chuyển động xung quanh và khối lượng của e rất nhỏ so với khối lượng của hạt nhân nguyên tử. - Các e chỉ tồn tại và chuyển động trên 1 quỹ đạo xác định

Slide 10

I. Mô hình hành tinh nguyên tử Mẫu nguyên tử Rơdơfo(Rutherford) Đề xướng năm 1911. Nguyên tử Rơdơfo(Rutherford) không giải thích được - Tính bền vững của các nguyên tử (Khối lượng của e rất nhỏ so với khối lượng của hạt nhân nguyên tử .Lúc đó người ta vẫn không hiểu tại sao e lại có thể ổn định trong nguyên tử mà không bị rơi vào hạt nhân) - Sự tạo thành quang phổ vạch của các nguyên tử

Slide 11

b) Mẫu nguyên tử Bo (Bohr) đề xướng vào năm 1913. Hai tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử e chuyển động trên nhiều quỹ đạo khác nhau

Slide 12

- Nguyên tử chỉ tồn tại trong 1 số trạng thái có năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. Khi ở trong các trạng thái dừng thì nguyên tử không bức xạ. - Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, êlectron chỉ chuyển động trên những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là quỹ đạo dừng. II. CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 1. Tiên đề về trạng thái dừng

Slide 13

NGUYÊN TỬ HIĐRÔ

Slide 14

2. Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử: * Bức xạ: Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng (En) sang trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn (Em) thì nó phát ra 1 phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En - Em: En Em  = hfnm = En – Em

Slide 15

Hấp thụ:- Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng Em thấp hơn mà hấp thụ được 1 phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En - Em thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao hơn En. Em En 2. Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử:

Slide 16

Hấp thụ:- Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng Em thấp hơn mà hấp thụ được 1 phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En - Em thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao hơn En. Em En 2. Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử: C2:Nếu phôtôn có năng lượng lớn hơn hiệu En – Em thì nguyên tử có hấp thụ được không? KHÔNG

Slide 17

L M O P N QUANG PHỔ VẠCH NGUYÊN TỬ HIĐRÔ

Slide 18

L M O P N QUANG PHỔ VẠCH NGUYÊN TỬ HIĐRÔ

Slide 19

1.Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho ở điểm nào? 2. Trình bày tiên đề Bo về các trạng thái dừng. 3. Trình bày tiên đề Bo về bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử?

Slide 20

TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH HẾT

Summary: bai 33 Mau nguyen tu Bo

Tags: bai 33 mau nguyen tu bo

URL: