Tu truong cua mot so dong dien khong doi

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MẠCH CÓ DẠNG KHÁC NHAU

Slide 2

Môi trường xung quanh dòng điện. Cảm ứng từ của từ trường tại một điểm trong không gian là:  là một hệ số,   1. Người ta gọi  là độ từ thẩm của môi trường. Từ trường của dòng điện Đối với một mạch điện nhất định cảm ứng từ tại một điểm phụ thuộc vào hai yếu tố: B = Bo.   Cường độ dòng điện trong mạch. Cảm ứng từ tại một điểm nhất định sẽ càng lớn nếu cường độ dòng điện trong mạch càng lớn. Trong đó Bo là cảm ứng từ của dòng điện đặt trong chân không

Slide 3

Từ trường của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài quy tắc cái đinh ốc 1: đặt cái đinh ốc dọc theo dây dẫn và quay cái đinh ốc sao cho nó tiến theo chiều dòng điện, khi đó chiều quay của cái đinh ốc là chiều của các đường cảm ứng từ Công thức tính cảm ứng từ I là cường độ dòng điện r là khoảng cách từ điểmh cần tính cảm ứng từ đến dây dẫn Đường cảm ứng từ là những đường tròn đồng tâm

Slide 4

TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG KHUNG DÂY TRÒN Đường cảm ứng từ là những đường cong khép kín

Slide 5

quy tắc cái đinh ốc 2: Đặt cái đinh ốc dọc theo trục vuông góc với mặt phẳng khung dây và quay theo chiều dòng điện trong khung, khi đó chiều tiến của cái đinh ốc là chiều của các đưòng cảm ứng từ xuyên qua phần mặt phẳng giới hạn bởi khung dây Nếu đứng ở một phía nhìn vào khung dây mà thấy chiều của dòng điện trong trùng vơí chiều quay của kim đồng hồ thì phía đó là mặt nam của khung, còn nếu chiều của dòng điện ngược chiều kim đồng hồ thì đó là mặt bắc của khung Công thức tính cảm ứng từ : I cường độ dòng điên trong khung R bán kính của khung Nếu nhìn phần mặt phẳng giơí hạn bởi khung dây từ một phía xác định nào đó: Nếu các đường cảm ứng từ đi ra thì đó là…………….. còn nếu các đường cảm ứng từ đi vào thì đó là ……………..của khung dây. mặt bắc mặt nam

Slide 6

TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG ỐNG DÀI Từ phổ bên ngoài rất giống từ phổ của nam châm thẳng Từ trường bên trong ống dây là từ trường đều

Slide 7

Xác định chiều của các đường cảm ứng từ dựa vào quy tắc cái đinh ốc 2 Đường cảm ứng từ đi vào một đầu gọi là…………….., và đi ra đầu kia gọi là ……………..của ống dây Công thức tính cảm ứng từ bên trong ống dây CHÚ Ý Nguyên lí chồng chất của từ trường Giả sử B1, B2 ... là cảm ứng từ “gây ra” bởi dòng điện thứ nhất, thứ hai. .. tại một điểm. Khi đó từ trường tổng hợp B tại điểm đó là tổng các vectơ B1, B2…. I là cường độ dòng điện trong ống dây n là số vòng dây trên mỗi mét chiều dài ống dây cực nam cực bắc

Slide 8

CÂU HỎI Công thức tính cảm ứng từ của từ trường gây bởi dòng điện khung dây tròn

Slide 9

CÂU HỎI Công thức tính cảm ứng từ tại một điểm bên trong ống dây dài mang dòng điện

Summary: Tu truong cua mot so dong dien khong doi

Tags: tu truong cua mot so dong dien khong doi

URL: