Πετρέλαιο: από το υπέδαφος στο σπίτι μας

+91

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Video Gallery Εξόρυξη πετρελαίου Για την αναζήτηση κοιτασμάτων πετρελαίου γίνονται ειδικές μελέτες. Με τις μελέτες αυτές εντοπίζονται περιοχές, στις οποίες υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρεθεί πετρέλαιο. Στις περιοχές αυτές γίνονται γεωτρήσεις σε μεγάλο βάθος. Το πετρέλαιο μπορεί να αναβλύζει από τη γεώτρηση, εφόσον η πίεση είναι μεγάλη, διαφορετικά χρησιμοποιούνται αντλίες για την άντλησή του. Πετρέλαιο: από το υπέδαφος στο σπίτι μας Μπορείς να δεις τα βίντεο κάνοντας κλικ πάνω στις αντίστοιχες εικόνες. Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Γεώτρηση σε μεγάλο βάθος. Πορεία γεώτρησης στο υπέδαφος. Ειδική εξέδρα εξόρυξης πετρελαίου. Εξόρυξη πετρελαίου στη θάλασσα. ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Video Gallery Γεώτρηση σε μεγάλο βάθος Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Γεώτρηση σε μεγάλο βάθος. Πορεία γεώτρησης στο υπέδαφος. Εξόρυξη πετρελαίου στη θάλασσα. Ειδική εξέδρα εξόρυξης πετρελαίου. Μπορείς να δεις τα βίντεο κάνοντας κλικ πάνω στις αντίστοιχες εικόνες.

Slide 3

Video Gallery Πορεία γεώτρησης στο υπέδαφος Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Γεώτρηση σε μεγάλο βάθος. Πορεία γεώτρησης στο υπέδαφος. Εξόρυξη πετρελαίου στη θάλασσα. Ειδική εξέδρα εξόρυξης πετρελαίου. Μπορείς να δεις τα βίντεο κάνοντας κλικ πάνω στις αντίστοιχες εικόνες.

Slide 4

Video Gallery Ειδική εξέδρα εξόρυξης πετρελαίου Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Γεώτρηση σε μεγάλο βάθος. Πορεία γεώτρησης στο υπέδαφος. Εξόρυξη πετρελαίου στη θάλασσα. Ειδική εξέδρα εξόρυξης πετρελαίου. Μπορείς να δεις τα βίντεο κάνοντας κλικ πάνω στις αντίστοιχες εικόνες.

Slide 5

Video Gallery Εξόρυξη πετρελαίου στη θάλασσα Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Γεώτρηση σε μεγάλο βάθος. Πορεία γεώτρησης στο υπέδαφος. Εξόρυξη πετρελαίου στη θάλασσα. Ειδική εξέδρα εξόρυξης πετρελαίου. Μπορείς να δεις τα βίντεο κάνοντας κλικ πάνω στις αντίστοιχες εικόνες.

URL: