PHONG TRANH, ANH

0

No comments posted yet

Comments

manhquyen1234 (6 years ago)

r

manhquyen1234 (6 years ago)

r

manhquyen1234 (6 years ago)

r

manhquyen1234 (6 years ago)

r

manhquyen1234 (6 years ago)

r

manhquyen1234 (6 years ago)

r

manhquyen1234 (6 years ago)

r

manhquyen1234 (6 years ago)

r

Slide 1

www.themegallery.com

Slide 2

I. Quan sát – nhận xét. * Khái niệm: Phóng tranh là vẽ lại tranh ở kích thước to hơn sao cho đúng, cho giống về hình dáng chung, về tỉ lệ bộ phận, về đậm nhạt sáng tối . - Phóng to bao nhiêu lần là tuỳ thuộc vào mục đích yêu cầu của công việc. * Tác dụng của việc phóng tranh. + Phóng tranh chân dung Bác Hồ, các vị anh hùng, các nhà bác học...dùng cho phòng truyền thống nhà trường. + Phóng tranh cổ động để tuyên truyền quảng cáo.

Slide 3

- Phóng tranh, ảnh, bản đồ phục vụ cho các môn học. - Phóng trang, ảnh để làm báo tường. - Phóng tranh, ảnh phụ vụ lễ hội. - Phóng tranh, ảnh để trang trí góc học tập,...

Slide 4

Phóng tranh cổ động để tuyên truyền quảng cáo.

Slide 5

Phóng tranh chân dung Bác Hồ dùng cho phòng truyền thống.

Slide 6

Phóng ảnh Bác Hồ trong những ngày lễ kỷ niệm.

Slide 7

Phóng tranh, ảnh, bản đồ phục vụ cho các môn học.

Slide 8

II. Cách phóng tranh. Cách 1: Phóng tranh bằng cách kẻ ô vuông. Các cách phóng tranh Cách 2: Phóng tranh bằng cách kẻ ô theo đường chéo.

Slide 9

CÁCH THỨ NHẤT: KẺ Ô VUÔNG. Bước 1: Phóng hình. Kẻ những ô vuông có kích thước bằng nhau lên hình định phóng, những ô hàng cuối có thể không vuông. Phóng to các ô vuông theo kích thước định vẽ. Những chỗ nhiều chi tiết, có thể chia thành những ô vuông nhỏ hơn. Bước 2: Vẽ hình bằng các nét thẳng. Dựa vào những ô vuông đã kẻ, xác định những điểm tương ứng trên tranh mẫu và tranh phóng, nối chúng lại bằng những đường thẳng. Bước 3: Chỉnh lại hình cho giống mẫu. Bước 4: Vẽ màu. Xoá các hình vuông trên tranh phóng. Dựa theo màu của tranh mẫu để vẽ sao cho đúng màu, đúng tương quan đậm nhạt.

Slide 10

Vẽ màu. Xoá các chi tiết không cần thiết. Chỉnh lại nét cho giống mẫu. Vẽ hình bằng các nét thẳng. Phóng hình. 1 2 3 4 5 CÁC BƯỚC PHÓNG TRANH BẰNG CÁCH KẺ Ô VUÔNG

Slide 11

A B C D E 1 2 3 4 5 6

Slide 12

Bài tập nhỏ

Slide 13

CÁCH THỨ HAI: KẺ Ô THEO ĐƯỜNG CHÉO. Bước 1: Xác định kích thước tranh phóng và kẻ ô đường chéo. - Đặt tranh mẫu lên một góc của tờ giấy vẽ. - Kẻ đường chéo trên tranh mẫu và kéo dài ra. - Dựa vào đường chéo, xác định kích thước phóng theo ý muốn, cắt bỏ những chỗ giấy thừa . - Kẻ ô theo đường chéo như tranh, ảnh mẫu. Bước 2: vẽ hình bằng những nét thẳng ( Dựa vào những ô đã kẻ, xác định những ô đường chéo đã kẻ, xác định những điểm tương ứng trên tranh mẫu và phóng tranh) Bước 3: Chỉnh lại nét cho giống mẫu. Bước 4: Vẽ màu. Xoá các ô đường chéo trên tranh phóng. - Dựa vào màu của tranh mẫu để vẽ sao cho đúng màu, đúng tương quan đậm nhạt.

Slide 14

Sửa chữa hoàn chỉnh hình và tô màu. Nhìn hình mẫu, dựa vào ô đã kẻ để vẽ hình Kẻ đường chéo trên tranh mẫu và kéo dài ra. Đặt tranh mẫu lên một góc của tờ giấy vẽ. Xác định kích thước tranh phóng và kẻ ô chéo. 1 2 3 4 5 CÁC BƯỚC PHÓNG TRANH BẰNG CÁCH KẺ Ô THEO ĐƯỜNG CHÉO.

Slide 15

O B A D 1 2 3 4 1 2 3 4 A B C D B D A C

Slide 16

Bài tập nhỏ

Slide 17

Bài tập thực hành Em tập phóng một bức tranh, ảnh theo ý thích * Làm bài cá nhân trên khổ giấy A4.

URL:
More by this User
Most Viewed