Gia tri luong giac cua mot goc bat ky tu 0 den 180

-1

No comments posted yet

Comments

tungvinhloc (8 years ago)

Gia tri luong giac cua mot goc bat ky tu 0 den 180

tungvinhloc (8 years ago)

Gia tri luong giac cua mot goc bat ky tu 0 den 180

Slide 1

BÀI 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ CHƯƠNG II: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG ĐẾN

Slide 2

Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ đến ?1. Tam giác ABC vuông tại A có góc nhọn Hãy nhắc lại định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn A B C

Slide 3

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nữa đường tròn tâm O, bán kính R = 1 được gọi là nữa đường tròn đơn vị. Nếu cho trước góc nhọn thì ta có thể xác định một điểm M duy nhất trên nữa đường tròn đơn vị sao cho . Giả sử M có tọa độ . mh Hãy chứng tỏ rằng

Slide 4

1. Định nghĩa Với mỗi góc ta xác định một điểm M trên nữa đường tròn đơn vị sao cho và giả sử M có tọa độ Khi đó ta có định nghĩa:

Slide 5

Ví dụ. Tìm các giá trị lượng giác của góc gsp Lấy điểm M trên nữa đường tròn đơn vị sao cho Khi đó ta có Từ đó suy ra tọa độ của điểm M là Vậy

Slide 7

Chú ý. Nếu là góc tù thì chỉ xác định khi chỉ xác định khi gsp

Slide 9

2. Tính chất

Slide 10

3. Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt

Slide 11

? Tìm các giá trị lượng giác của các góc Gợi ý. Dựa vào bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt và tính chất trên.

Slide 12

4. Góc giữa hai vectơ a) Định nghĩa ?. Nhắc lại định nghĩa góc giữa hai đường thẳng cắt nhau Cho hai vectơ đều khác Từ một điểm O bất kì ta vẽ Góc với số đo từ được gọi là góc giữa hai vectơ Ta kí hiệu góc giữa hai vectơ A O B gsp

Slide 13

gsp Ví dụ. Cho tam giác ABC vuông tại A Các em thảo luận theo nhóm

URL: