mucvungvangcuacanbang

+6

No comments posted yet

Comments

chumin99 (3 years ago)

I can't upload

Slide 2

G LÀM VẬT TỊNH TIẾN LÀM VẬT QUAY RỒI TỊNH TIẾN

Slide 3

O KHÔNG LÀM VẬT QUAY LÀM VẬT QUAY

Slide 4

ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH (ngược) (thuận)

Slide 5

Bài :

Slide 6

Bước 1: Quan sát các trò chơi Bước 2: Lắng nghe cách bạn mình thực hiện Bước 3: Tìm hiểu nguyên tắc Bước 4: Giải thích

Slide 7

cân bằng? CÁC DẠNG CÂN BẰNG cân bằng bền cân bằng không bền cân bằng phiếm định Đứng yên Treo, đặt vật lên mặt phẳng Sau khi lệch khỏi, vật trở lại vị trí cân bằng này Sau khi lệch khỏi, vật không thể trở lại vị trí cân bằng này Vật luôn cân bằng tại mọi vị trí

Slide 8

1 3 2 4 5  CÂN BẰNG KHÔNG BỀN CÂN BẰNG BỀN - trọng tâm cao nhất - trọng tâm thấp nhất O cân bằng của vật có 1 điểm tựa hay 1 trục quay cố định QUAN SÁT ĐỘ CAO CỦA TRỌNG TÂM KHI VẬT CHUYỂN ĐỘNG

Slide 9

Quan sát và nhận xét : VÌ SAO VẬT CÂN BẰNG KHÔNG BỀN ?  momen của trọng lực P làm vật quay theo chiều ban đầu  vật không trở về vị trí cân bằng cũ. * Đẩy vật bị lệch ra khỏi VTCB  G Lực nào tác dụng vào vật? Lực làm quay vật theo chiều nào? Lực làm quay vật theo chiều nào? CÂN BẰNG KHÔNG BỀN VTCB VTCB KHÔNG BỀN O

Slide 10

Quan sát và nhận xét : VÌ SAO VẬT CÂN BẰNG BỀN ?  O * momen của trọng lực P làm vật quay theo chiều ngược lại  vật trở về vị trí cân bằng cũ * Đẩy vật lệch ra khỏi VTCB G VTCB VTCB BỀN CÂN BẰNG BỀN

Slide 11

* momen của trọng lực P không làm vât quay (d=0)  vật cân bằng ở mọi vị trí * trọng tâm không đổi (hay ở độ cao không đổi) CÂN BẰNG PHIẾM ĐỊNH Bền Không Bền

Slide 12

Các dạng CÂN BẰNG Bền Không Bền Phiếm định G-cao nhất G- thấp nhất G- không đổi mcđ

Slide 13

CÂN BẰNG BỀN CÂN BẰNG KHÔNG BỀN CÂN BẰNG PHIẾM ĐỊNH

Slide 14

Hình đa giác lồi nhỏ nhất bao bọc tất cả các diện tích tiếp xúc giữa vật và mặt phẳng. a/ MẶT CHÂN ĐẾ: 2/ ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ:

Slide 15

2/ ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ: Là trọng lực có giá đi qua mặt chân đế 1 2 3 4

Slide 16

2/ ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ: Va trọng lực có giá đi qua mặt chân đế

Slide 17

(Giá của trọng lực qua mặt chân đế) Làm sao để một vật vững vàng nhất ?? Tăng diện tích mặt chấn đế TC Hạ thấp trọng tâm

Slide 18

Sự cố hòn Phụ của hòn Phụ Tử bị đổ vào ngày 9-8-1989 làm hư hỏng di tích thắng cảnh quốc gia và biểu tượng của du lịch Kiên Giang.

Slide 20

2/ CÂN BẰNG CỦA VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ

Summary: mucvungvangcuacanbang

Tags: mucvungvangcuacanbang

URL: