TheNangDanHoi-NguyenThiThanhThao

+7

No comments posted yet

Comments

nguyenlinh (8 years ago)

down ch^ỗ n`ao th^ế

Slide 1

Câu 1: Điền từ vào chỗ trống Biểu thức của thế năng trọng trường: Kiểm tra bài cũ ? a. Thế năng là…………………của một vật có được do………………giữa các phần của hệ thông qua………… năng lượng tương tác lực thế

Slide 2

Biểu thức liên hệ: Kiểm tra bài cũ Câu 2: Ghép thành câu hoàn chỉnh

Slide 3

Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao. Trong quá trình chuyển động của vật thì: A. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dương. B. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm. C. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dương. D. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm. Gốc thế năng tại mặt đất. Đáp án: D Kiểm tra bài cũ Câu 3: Chọn một đáp án đúng

Slide 4

Cánh cung bị uốn cong có khả năng thực hiện công Đặt vấn đề

Slide 5

Đặt vấn đề

Slide 6

Đặt vấn đề

Slide 7

Lò xo bị nén hoặc giãn cũng có khả năng thực hiện công Một vật biến dạng đàn hồi có mang một năng lượng gọi là thế năng đàn hồi Đại lượng nào đặc trưng cho khả năng sinh công của vật? NĂNG LƯỢNG Đặt vấn đề

Slide 8

Bài 36:

Slide 9

Tính công của lực đàn hồi Xét một con lắc lò xo: Kéo lò xo giãn 1 đoạn x Lực đàn hồi xuất hiện khi lò xo bị biến dạng: F = -kx Gốc tọa độ O ở vị trí lò xo không bị biến dạng, Ox theo chiều biến dạng của lò xo.

Slide 10

Tính công của lực đàn hồi Góc tọa độ O ở vị trí lò xo không bị biến dạng, Ox theo chiều biến dạng của lò xo. Có trường hợp nào mà lực đàn hồi thay đổi rất ít? Công nguyên tố: Xét một con lắc lò xo:

Slide 11

Chuyển động thẳng biến đổi đều: -Vận tốc tỉ lệ với thời gian: v = at (vận tốc đầu vo = 0) -Quãng đường đi được thể hiện bằng diện tích tô đậm trên đồ thị hình vẽ: Lực đàn hồi: - Lực đàn hồi tỉ lệ với độ biến dạng x: |F| = kx (ban đầu lò xo không biến dạng) - Công của lực đàn hồi thực hiện thể hiện bằng diện tích được gạch chéo trên đồ thị: v = at v

Slide 12

Tính công của lực đàn hồi

Slide 13

Công của lực đàn hồi khi lò xo bị biến dạng từ vị trí đến vị trí là: Nhận xét: Công này phụ thuộc vào độ biến dạng đầu và cuối của lò xo, vậy lực đàn hồi cũng là lực thế. I. Công của lực đàn hồi I. Công của lực đàn hồi:

Slide 14

II. Thế năng đàn hồi: Định nghĩa: Mọi vật biến dạng đều có khả năng sinh công, nghĩa là vật có mang một nặng lượng, năng lượng này gọi là thế năng đàn hồi. Biểu thức của thế năng đàn hồi: Với: k là độ cứng của lò xo (N/m) x là độ biến dạng (m). Đơn vị của thế năng đàn hồi là J. I. Công của lực đàn ồi: II. Thế năng đàn hồi: I. Công của lực đàn hồi: II. Thế năng đàn hồi:

Slide 15

Chú ý: Thế năng đàn hồi cũng phụ thuộc vào cách chọn gốc thế năng. Giá trị của thế năng sai khác một hằng số cộng tùy thuộc vào cách chọn gốc thế năng. I. Công của lực đàn hồi: II. Thế năng đàn hồi: II. Thế năng đàn hồi:

Slide 16

I. Công của lực đàn hồi: II. Thế năng đàn hồi: Mối liên hệ: Công của lực đàn hồi bằng độ giảm thế năng đàn hồi: - Khi biến dạng giảm thì vật biến dạng đàn hồi sinh công dương (công phát động). - Khi biến dạng tăng thì vật biến dạng sinh công âm (công cản). Ý nghĩa: II. Thế năng đàn hồi:

Slide 17

Thế năng đàn hồi là gì? Biểu thức. Biểu thức tính công của lực đàn hồi. Mối liên hệ giữa công của lực đàn hồi và thế năng đàn hồi. CỦNG CỐ

Slide 18

VẬN DỤNG: Bài tập 1 trang 171 F = 3N; |x|= 2cm k = ? Wđh = ? x1 = 2cm đến x2 = 3,5cm  A = ? a) Độ cứng của lò xo: b) Thế năng đàn hồi: c) Công của lực đàn hồi: Chọn gốc tọa độ tại vị trí lò xo không biến dạng, chiều dương theo chiều lò xo dãn.

Slide 19

ỨNG DỤNG

Slide 20

ỨNG DỤNG

Slide 21

Các em về nhà học bài và làm các bài tập còn lại trong SGK. Xem trước bài: “Định luật bảo toàn cơ năng”.

Summary: TheNangDanHoi

Tags: thenangdanhoi

URL: