Ο ήλιος ζει

+6

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Ο ήλιος ζει Τα τζιτζίκια Οδυσσέας Ελύτης

Slide 2

H Παναγιά τα πέλαγα κρατούσε στη ποδιά της 2 Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος

Slide 3

Τη Σίκινο την Αμοργό και τα άλλα τα παιδιά της 3 Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος

Slide 4

H Παναγιά τα πέλαγα κρατούσε στη ποδιά της 4 Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος

Slide 5

Τη Σίκινο την Αμοργό και τα άλλα τα παιδιά της 5 Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος

Slide 6

Σαν τους παλιούς θαλασσινούς Ρωτούσα τα τζιτζίκια: 6 Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος

Slide 7

Ο Βασιλιάς ο ήλιος ζει; 7 Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος

Slide 8

Ζει ζει ζει ζει ζει ζει ζει 8 Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος

Slide 9

9 Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος

Slide 10

Από την άκρη του καιρού και πίσω απ΄ τους χειμώνες άκουγα σφύριζε η μπουρού κι έβγαιναν γοργόνες. 10 Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος

Slide 11

Κι εγώ μέσα στους αχινούς 11 Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος

Slide 12

Στις γούβες στ΄αρμυρίκια 12 Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος

Slide 13

Σαν τους παλιούς θαλασσινούς Ρωτούσα τα τζιτζίκια: 13 Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος

Slide 14

Ο Βασιλιάς ο ήλιος ζει; 14 Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος

Slide 15

Ζει ζει ζει ζει ζει ζει ζει 15 Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος

Slide 16

Ο Βασιλιάς ο ήλιος ζει; 16 Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος

Slide 17

Κι εγώ μέσα στους αχινούς 17 Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος

Slide 18

Στις γούβες στ΄αρμυρίκια 18 Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος

Slide 19

Σαν τους παλιούς θαλασσινούς Ρωτούσα τα τζιτζίκια: 19 Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος

Slide 20

Ο Βασιλιάς ο ήλιος ζει; 20 Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος

Slide 21

Ζει ζει ζει ζει ζει ζει ζει 21 Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος

URL: