4-1. КАК СЕ ОПИСВА ПРИРОДНА ОБЛАСТ И СЕЛИЩЕ-4 КЛ

+20

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Малко Търново Видин Лом Козлодуй Дунав о-в Белене Русе Тутракан Силистра Свиленград Беласица Благоевград Царево Каварна Албена Златни Пясъци Варна н. Емине Несебър Поморие Созопол Дюни Приморско Р. Петрова imur

Slide 2

1 - Дунавска равнина 2 - Старопланинска област 3 – Краищенско - Средногорска област Научи имената на природните области. Открий ги на картата в учебника! 4 –Тракийско - Странджанска област 5 – Рило-Родопска област 6 – Черноморско крайбрежие

Slide 3

1 2 3 4 5 6 Кликни!

Slide 4

1. Определя се в коя част на България се намира областта- Северна или Южна България. 2. Проследява се всяка от границите на областта: северна, южна, западна, източна, с кои природни обекти, с коя област или държава граничи.

Slide 5

1. Къде е разположена областта и кои са нейните граници. 2. Каква е природата?- равнина, низина, поле, планина 3. Кои са природните богатства?- реки, почви, полезни изкопаеми. Помагаме си с природната карта или с атласа. 4. Как се използват природните богатства- кои са трудовите дейности, свързани с използването им.

Slide 6

5. Какъв е климатът на областта? 6. Какви възможности за отдих и туризъм предлага областта? Изброявате известни туристически обекти. 7. Какви защитени територии има в областта? – национални и природни паркове, резервати, природни забележителности. 8. Кои са най- големите градове в областта. – описва се селището.

Slide 7

1. В коя природна област се намира? 2. Какви са природните особености на земите, където е разположено: каква е повърхнината ( равнина, низина, поле, планина) коя река минава през него или близо до него? 3. Кога е възникнало селището?- поискай помощ от чичко Гугъл

Slide 8

4. С какви трудови дейности са заети жителите му? 4. Кои са неговите културни забележителности: училища театри паметници останки от миналото

Slide 10

Презентацията е изработена по учебника Човекът и обществото за 4 клас, изд. „Просвета“ автори- С.Стоянова и колектив

URL: