Υπηρεσίες σχολικού δικτύου

0

No comments posted yet

Comments

Slide 2

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Αναπλ. Δ/ντης Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών ΕΑΙΤΥ Τεχνικός υπεύθυνος ΠΣΔ mparask @ cti.gr «Συμμετοχικές υπηρεσίες και διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Athens Digital Week, Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2008 Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Slide 3

Το περιβάλλον… Ζούμε σε ένα περιβάλλον που αλλάζει γοργά και διαρκώς. Γνώση: η κινητήρια δύναμη των οικονομιών. Μάθηση: το καύσιμο! Οι διαδικασίες μάθησης δεν σταματούν ποτέ – Δια βίου μάθηση - Ολιστική μάθηση. Το μέλλον των εκπαιδευτικών συστημάτων ή/και των εταιρειών εξαρτάται από την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τη γνώση. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως εργαλεία διαχείρισης της γνώσης είναι κρίσιμης σημασίας. Το παραγωγικό μοντέλο εγκαταλείπει την ιεραρχική δομή και τείνει στην δικτυωτή. Κοινότητες εργασίας γεωγραφικά διασκορπισμένες, ανταλλάσσουν γνώσεις, ιδέες, εμπειρίες, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των «πελατών» τους.

Slide 4

Κοινότητες Πρακτικής Παράγοντες ανάπτυξης στο νέο επιχειρησιακό μοντέλο: Πνεύμα συνοχής Αξία κοινωνικού κεφαλαίου Δίκτυα συνεργασίας Σχέσεις βασισμένες στην εμπιστοσύνη Κοινότητες Πρακτικής Ομάδες ανθρώπων που συμμετέχουν σε μία διαδικασία συλλογικής εκμάθησης. Π.χ. Μία φυλή που μαθαίνει να επιζεί. Μια ομάδα καλλιτεχνών που επιδιώκουν νέες μορφές έκφρασης. Μια ομάδα μηχανικών που εργάζονται σε παρόμοια προβλήματα. Αναγκαίες συνθήκες για την πετυχημένη λειτουργία μίας κοινότητας: Διαπραγμάτευση (οι αρχές σχεδίασης δεν επιβάλλονται εξωτερικά) Οικειότητα (επιλογή επιπέδου οικειότητας, δυνατή και η ανωνυμία) Δέσμευση (ισχυρή δέσμευση  ανάπτυξη ισχυρότερων κοινοτήτων) Συμμετοχή (ζωηρή αλληλεπίδραση, Η τεχνολογία πρέπει να προσφέρει κίνητρα για συμμετοχή στα μέλη της κοινότητας)

Slide 5

Ο ρόλος των ΤΠΕ… Το Web 2.0… Οι ΤΠΕ διαμορφώνουν δραστικά τις βασικές μορφές επικοινωνίας, διάδρασης, και ανταλλαγής γνώσης στις κοινωνίες και στις Διαδικτυακές κοινότητες. Τεχνολογία: δρα ως συνδετήριος κρίκος μεταξύ των μελών της κοινότητας. Συνδυαστική μάθηση: Μάθηση στην τάξη και στο Διαδίκτυο – Πρόσβαση σε σύγχρονο και ασύγχρονο περιεχόμενο. Συνεργατική μάθηση: Κατασκευάζεται με οργανωμένες δραστηριότητες μάθησης και με τη χρήση διαλογικής διαδικασίας. Διαθέσιμες τεχνολογίες Web στις μαθησιακές κοινότητες: Ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση – Εικονικές τάξεις Δωμάτια συνομιλίας (chat rooms) και Χώροι συζητήσεων (forums) Υπηρεσίες διαμοίρασης υλικού, ειδικά video (youtube, κλπ) Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, myspace, κλπ) Συνεργατικά εργαλεία (blogs, wikis, folksonomies, κλπ) Web 2.0: όρος που περιγράφει μεταβαλλόμενες τάσεις στη χρήση του Web με την ενίσχυση της συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών.

Slide 6

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το μεγαλύτερο σε δημόσιο δίκτυο σε έκταση και πλήθος χρηστών στη χώρα. Διασυνδέει: 14.390 σχολεία, ~7.500 σχολικά τοπικά δίκτυα, 2.811 διοικητικές μονάδες, 594 βιβλιοθήκες (494 σχολικές, 71 δημόσιες, 29 δημοτικές), 60 Γενικά Αρχεία του Κράτους Δίνει προσωποποιημένη πρόσβαση σε 67.942 εκπαιδευτικούς και 15.565 μαθητές. Κλειστό εκπαιδευτικό ενδοδίκτυο – Η Ασφάλεια μαθητών πρωταρχικός στόχος. Αναπτύσσει, παρέχει και υποστηρίζει υπηρεσίες Διαδικτύου, ειδικά σχεδιασμένες για την Εκπαίδευση και τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Παρέχει τον «κοινωνικό» χώρο και τα μέσα για τη δημιουργία Ελληνικών Εκπαιδευτικών Διαδικτυακών Κοινοτήτων Συμβάλλει στην ψηφιακή σύγκλιση της χώρας μας Best Practice σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Slide 7

Ευκολία χρήσης Προσωποποίηση περιβάλλοντος Πολλαπλοί ρόλοι χρηστών Πολλαπλές μορφές οργάνωσης μαθημάτων Υποστήριξη διαφορετικών μορφών περιεχομένου Πιστοποίηση χρηστών με LDAP ΠΣΔ Πολλαπλά εργαλεία επικοινωνίας Αξιολόγηση εκπαιδευομένων Εύχρηστος οδηγός δημιουργίας και διαχείρισης μαθημάτων Παρακολούθηση δραστηριότητας εκπαιδευομένων Αυτοματοποιημένη καταγραφή αποριών Επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου μαθημάτων (πρότυπο SCORM) Λογισμικό www.moodle.org e-learning.sch.gr Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Slide 8

Στατιστικά Χρήσης Γενικά Αριθμός μαθημάτων 85 Εκπαιδευτικοί που χρησιμοποίησαν την υπηρεσία 5.686 Δημιουργοί μαθημάτων – εκπαιδευτές 106 Εκπαιδευτικοί που εγγράφηκαν σε κάποιο μάθημα 3.270 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Πλήθος quiz 51 Πλήθος χρηστών που επιχείρησαν επίλυση 161 Πλήθος εργασιών 89 Πλήθος λεξικών 27 Πλήθος wikis 14 Ομάδες συζήτησης Πλήθος ομάδων συζητήσεων 204 Πλήθος συζητήσεων 445 Ανάπτυξη – υποστήριξη Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Προστιθέμενη αξία από ΠΣΔ στη βασική διανομή του moodle

Slide 9

Ολοκληρωμένο εργαλείο ηλεκτρονικής διαχείρισης των μαθημάτων που διδάσκονται στο σχολείο Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές - Πρόσβαση εκπαιδευτικών μέσω λογαριασμού ΠΣΔ Εστιάζει στο δίπτυχο: διδακτικό προσωπικό ωρολόγιο πρόγραμμα Εργαλείο συμπληρωματικό της παραδοσιακής διδασκαλίας Υποστηρίζει: Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού Παράθεση εναλλακτικών εκπαιδευτικών πηγών Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης Χρονοπρογραμματισμός διδασκόμενης ύλης με την ηλεκτρονική διαχείριση του παραδοσιακού βιβλίου ύλης Επαναχρησιμοποίηση και εμπλουτισμός του πρόσθετου διδακτικού περιεχομένου Κάθε ηλεκτρονικό μάθημα στην η-τάξη αποτελεί μια δυναμική βιβλιοθήκη γνώσης για το τρέχον σχολικό έτος, αλλά και σημείο αναφοράς για το επόμενο Ηλεκτρονική Τάξη (η-Τάξη) e-class.sch.gr

Slide 10

Περιεχόμενο – χρήστες (15/10/2008) Συνολικά: 5.106 εγγεγραμμένοι εκπαιδευτικοί, 2.522 διαφορετικά σχολεία Στατιστικά επισκεψιμότητας (ανά μήνα) Μέσος όρος επισκέψεων : 6.945 Ανάπτυξη – υποστήριξη: Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστήμιου Αθηνών Στατιστικά Χρήσης

Slide 11

Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση Λειτουργικά Χαρακτηριστικά «Εικονικής Αίθουσας» Αμφίδρομη οπτικοακουστική επικοινωνία με υποστήριξη πολλαπλών πρωτοκόλλων (ευρυζωνικές αλλά και χαμηλής ταχύτητας συνδέσεις) Διαμοιρασμός εφαρμογών, χρήση ασπροπίνακα, ταυτόχρονη πλοήγηση συμμετεχόντων στο Διαδίκτυο Προχωρημένες δυνατότητες ελέγχου της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων Χρήση για τηλεδιασκέψεις ΥΠΕΠΘ – σχολείων και άλλων φορέων Χρήση από εκπαιδευτικούς για επιμόρφωση σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες ΠΣΔ Συνέργια με αίθουσες τηλε- εκπαίδευσης στην περιφέρεια Χρήστες: 1.714 Υποστήριξη ΕΑΙΤΥ - Τομέας Δικτυακών Τεχνολογιών www.sch.gr/lms

Slide 12

Βίντεο κατ’ Απαίτηση Δυνατότητες Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βίντεο Ψηφιοποίηση βίντεο & ήχου και κωδικοποίηση για τη μετάδοση μέσω δικτύου Διάθεση πολυμεσικού υλικού για κάθε τύπο σύνδεσης (ISDN, DSL, κλπ) Ταξινόμηση υλικού ανά κατηγορία και περιβάλλον αναζήτησης βίντεο Ζωντανές αναμεταδόσεις εκδηλώσεων – Δημιουργία ψηφιακού αρχείου ΠΣΔ Ενσωμάτωση βίντεο σε ιστολόγια και ιστοσελίδες Προσωποποιημένες υπηρεσίες Άμεση ανάρτηση υλικού Προέλευση υλικού Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση Δραστηριότητες σχολείων Εκδηλώσεις που αφορούν την εκπαίδευση Από εκπαιδευτικούς Ανάπτυξη – υποστήριξη Πανεπιστήμιο Κρήτης Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου vod.sch.gr

Slide 13

Στατιστικά στοιχεία 7.952 μοναδικοί επισκέπτες (47,51 GB το 2007) 13.500 μοναδικοί επισκέπτες (220 GB μέχρι Σεπ/2008) 253.000 προβολές βίντεο μέχρι Σεπ/2008 Τίτλοι βίντεο Αναρτημένοι τίτλοι Βίντεο : 344 Τίτλοι υπό ανάρτηση : 46 Τίτλοι υπό Κωδικοποίηση : 110 225 τίτλοι με περισσότερες από 500 προβολές ! Βίντεο κατ’ Απαίτηση

Slide 14

Ανάρτηση Βίντεο

Slide 15

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Slide 16

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Τηλεόραση vod.sch.gr/iptv

Slide 17

Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικού Λογισμικού Αποσκοπεί Ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για την αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση Παρουσίαση ανάλογων δράσεων σε διεθνές επίπεδο Παροχή βήματος ανταλλαγής ιδεών και προτάσεων από τους εκπαιδευτικούς Αξιολόγηση λογισμικού από εκπαιδευτικούς Περιεχόμενα Βιβλιοθήκη λογισμικού Νέα – Forum - Σύνδεσμοι Ανακοινώσεις εκδηλώσεων Newsletter – RSS Χρήση 1.285 εγγεγραμμένοι χρήστες 69.716 μοναδικοί επισκέπτες 537.947 επισκέψεις σελίδων opensoft.sch.gr Ανάπτυξη - υποστήριξη Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Slide 18

Λειτουργικά χαρακτηριστικά Λογαριασμός της μορφής : user@sch.gr Τύποι λογαριασμών: «Εκπαιδευτικός». Επικοινωνία μόνο με χρήστες του ΠΣΔ «Πλήρης»: Δίνεται μετά από έγκριση του κηδεμόνα και επιτρέπει επικοινωνία και με χρήστες άλλων δικτύων Ασφαλής χρήση: Εφαρμογή φίλτρων για απόρριψη μηνυμάτων από δίκτυα που δεν πιστοποιούν την ταυτότητα των χρηστών τους Διατήρηση ιστορικού μηνυμάτων για έλεγχο από τον κηδεμόνα Γνωστοποίηση στοιχείων λογαριασμού σε κηδεμόνα Προστασία από ιούς και απρόκλητη αλληλογραφία Αποκεντρωμένη και απλοποιημένη διαδικασία εγγραφής και διαχείρισης χρηστών Ανάπτυξη – υποστήριξη ΕΑΙΤΥ – Τομέας Δικτυακών Τεχνολογιών Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Μαθητών

Slide 19

Εκπαιδευτικά Ιστολόγια Ένα ιστολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως: μέσο ανάρτησης οδηγιών, εξηγήσεων, επιπλέον παραδειγμάτων τόπος δημοσιότητας των εργασιών μίας σχολικής τάξης μέσο προβληματισμού και διάλογου πίνακας ανακοινώσεων του μαθήματός σας συνεργατικό εργαλείο (ομαδοσυνεργατική μάθηση – κοινότητες μάθησης) Γιατί να τα χρησιμοποιήσω; Εξαιρετικά απλός τρόπος δημιουργίας εκπαιδευτικού περιεχομένου Δεν απαιτεί γνώσεις προγραμ- ματισμού, ούτε εγκατάσταση νέων στοιχείων στο δικτυακό τόπο Ασφαλής λειτουργία Στατιστικά (6 μήνες λειτουργίας): > 86.000 επισκέψεις > 2.600 ιστολόγια > 400 ενεργά Ανάπτυξη – υποστήριξη ΕΑΙΤΥ blogs.sch.gr

Slide 20

Σύνοψη Οι υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου συντελούν: Στην ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών. Στην ανταλλαγή και τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού (διαδικτυακά διαμοιραζόμενου και επαναχρησιμοποιήσιμου). Στη θεμελίωση σχέσεων συνεργασίας των εκπαιδευτικών με ειδικούς άλλων ειδικοτήτων (διαθεματικότητα). Στην τόνωση του ενδιαφέροντος των μαθητών. Στην μαθητοκεντρική μάθηση. Στη συνεργατική μάθηση. Στην ολιστική προσέγγιση της μάθησης.

Slide 21

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Ερωτήσεις ;

URL: