ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ

+4

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Ασφαλώς … κυκλοφορώ Ενότητα Στο δρόμο με το Σωτήρη

Slide 2

Οι εγκλίσεις του ρήματος Εγκλίσεις λέγονται οι διάφορες μορφές που παίρνει το ρήμα για να φανερώσει την ψυχική διάθεση εκείνου που μιλάει.

Slide 3

Η Οριστική που φανερώνει πως αυτό που σημαίνει το ρήμα είναι κάτι το βέβαιο και πραγματικό. Οι εγκλίσεις του ρήματος π.χ. Προσέχουμε πάντα το δρόμο. Δεν προσέχουμε πάντα στο δρόμο; Προσέχετε πάντα στο δρόμο;

Slide 4

Η Υποτακτική που φανερώνει πως αυτό που σημαίνει το ρήμα είναι κάτι που θέλουμε ή περιμένουμε να γίνει. Οι εγκλίσεις του ρήματος π.χ. Θέλω από εσάς να προσέχετε πάντα στο …….. δρόμο. Ίσως να έρθει αύριο; Όταν ένα ρήμα βρίσκεται στην υποτακτική, μπροστά από αυτό βρίσκονται συνήθως οι μικρές λέξεις να, όταν, για να, πριν, αν, άμα, μη(ν).

Slide 5

Η Προστακτική που εκφράζει προσταγή, προτροπή, απαγόρευση, παράκληση, τη χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να διατάξουμε, να προτρέψουμε, να παρακαλέσουμε. Οι εγκλίσεις του ρήματος π.χ. Σταμάτα να φωνάζεις. Διαβάστε περισσότερο.

Slide 6

Προσοχή στην ορθογραφία των καταλήξεων των ρημάτων -είτε π.χ. βρίσκω βρείτε χάνομαι χαθείτε -ήστε π.χ. σταματώ σταματήστε απαντώ απαντήστε -ίστε π.χ. σκαλίζω σκαλίστε ορίζω ορίστε

Slide 7

Να συμπληρώσεις τις καταλήξεις των ρημάτων με ει, ή, ή ι και να τονίσεις όπου πρέπει ή ή εί ί ή ί εί εί

Slide 8

Εύκολες ήταν οι εγκλήσεις . Ελπίζω να σε βοήθησα αρκετά και να έμαθες τα γραμματικά φαινόμενα του μαθήματος σου! ΝΟΒΡΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

Summary: ΕΓΛΗΣΕΙΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Tags: στο δρόμο του σωτηρη

URL: