CON VAT NUOI TRONG GD

+19

No comments posted yet

Comments

Slide 1

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐẠI LỘC TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI PHONG Lớp: MG Bé GV:Nguyễn Thị Hòa

Slide 2

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1/ Kiến thức: Trẻ nêu tên được một số con vật, biết được đặc điểm và thức ăn của chúng. - Nhận biết sự giống nhau và phân biệt sự khác nhau giữa các con vật. 2/ Kỹ năng: -Rèn luyện kỹ năng ghi nhớ ở trẻ. 3/ Thái độ: -Gíao dục trẻ biết yêu quí các loài động vật, biết chăm sóc và bảo vệ chúng

Slide 3

II/ CHUẨN BỊ: -Gíao án , máy tính, máy chiếu -Hình ảnh các con vật trên màn hình.

Slide 4

III/ TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: 1/ Hoạt động mở đầu: - Cho trẻ hát bài “gà trống, mèo con và cún con” 2/ Hoạt động trọng tâm: - Hỏi trẻ vừa hát bài hát gì? - Trong bài hát có những con vật gì? - Những con vật đó sống ở đâu? - Ngoài những con vật trong bài hát ra hôm nay cô có rất nhiều các con vật sống trong gia đình nữa đấy các con và bây giờ cô cháu mình cùng nhau khám phá nhé! - Cho trẻ xem hình ảnh các con vật nuôi trong gia đình qua màn hình. -Trẻ khám phá các con vật, nêu tên, đặc điểm, tiếng kêu của các con vật.

Slide 5

-Trẻ quan sát và so sánh sự giống và khác nhau về đặc điểm, tiếng kêu và thức ăn của chúng. -Con mèo và con lợn. +Giống nhau: đều là con vật nuôi trong gia đình, có 4 chân và đẻ con. +Khác nhau: về tiếng kêu, thức ăn. -Con chó và con bò (so sánh tương tự như trên) -Cho trẻ giả làm tiếng kêu của các con vật. -Giáo dục trẻ phải biết yêu quí các con vật nuôi trong gia đình, phải biết chăm sóc và bảo vệ chúng

Slide 6

TRÒ CHƠI: Bé nào nhanh hơn. -Cách chơi: Chia lớp thành 2 đội lần lượt từng đội sẽ lên chọn 1 ô số, phía sau ô số là hình ảnh con vật trẻ về hội ý với đội của mình sau đó 1 bạn sẽ lên nêu tên con vật, đặc điểm và tiếng kêu của con vật đó. Đội nào nói đúng sẽ thắng cuộc. -Kết thúc hoạt động:cho trẻ hát bài “Gà trống, mèo con và cún con”

Slide 7

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐẠI LỘC TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI PHONG

Slide 9

Đố bé đó là còn gì? CON MÈO

Slide 10

Đố bé đó là còn gì? CON CHÓ

Slide 11

Đố bé đó là còn gì? CON HEO

Slide 12

Đố bé đó là còn gì? CON BÒ

Slide 13

Hai con này là gì?

Slide 14

Hai con này là con gì?

Slide 15

CON MÈO CON CHÓ CON HEO CON BÒ

URL:
More by this User
Most Viewed